Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Інтервальний ряд розподілу господарств по собівартістю зернових№групи Групи господарств по собівартості 1 ц зернових (грн.) Число господарств
І 2,43 - 5,63
ІІ 5,64 - 8,82
ІІІ 8,83 - 12,01
IV 12,02 - 15,20
V 15,21 - 18,39
  Всього


Побудуємо для наочності інтервальний ряд розподілу графічно, за допомогою полігону та гістограми (рис. 2)

Рис.2. Гістограма та полігон ряду розподілу господарств за собівартістю 1ц зернових.

 

Далі проведемо оцінку виділених груп шляхом виконання необхідних розрахунків для кожної з них. Для цього побудуємо допоміжну таблицю групування (додаток 3), та покажемо головні суми з неї в таблиці 3.

Таблиця 3

Зведена таблиця аналітичного групування групування

Показники Групи господарств по собівартості 1 ц зернових (грн.) Всього
2,43 - 5,63 5,64 - 8,82 8,83 - 12,01 12,02 - 15,20 15,21 - 18,39
Кількість підприємств
Затрати всього, тис. грн.. 1395,0 2097,0 1640,0 1354,0 1658,0 8144,0
Прямі витрати праці, тис. люд.-год. 360,0 420,0 314,0 257,0 135,0 1486,0
Оплата праці, тис. грн.. 223,1 319,6 244,5 196,9 140,2 1124,3
Внесено мінеральних добрив, кг д. р. 23333,0 24051,0 11241,0 9143,0 5461,0 73229,0
Валовий збір зернових культур, тис ц 370,0 288,0 151,0 105,0 94,0 1008,0
Площа під зерновими, га 12195,0 10272,0 6036,0 4089,0 3253,0 35845,0

 

На основі отриманих результатів визначимо середній рівень собівартості і середні значення фактичних ознак по кожній групі і в цілому по сукупності. Отримані данні занесемо в підсумкову таблицю групування (таблиця 4).

Таблиця 4

Залежність собівартості від факторів по групах господарств

Показники Групи господарств по собівартості 1 ц зернових (грн.) Всього
2,43 - 5,63 5,64 - 8,82 8,83 - 12,01 12,02 - 15,20 15,21 - 18,39
Кількість підприємств
Собівартість 1 ц зернових (грн.) 3,77 7,28 10,86 12,90 17,64 8,08
Урожайність зернових (ц/га) 30,34 28,04 25,02 25,68 28,90 28,12
Прямі затрати праці на 1 ц зернових (люд./год.) 0,97 1,46 2,08 2,45 1,44 1,47
Сума витрат на 1 га зернових (грн.) 114,39 204,15 271,70 331,13 509,68 227,20

 Після проведеного результативного групування ми можемо зробити висновок, що результативна ознака, тобто собівартість 1 ц зернових, прямо залежить від такого фактору як сума витрат на 1 га зернових. Також простежується залежність, але слабша відносно прямим затратам праці на 1 ц зернових (пряма залежність), всі показники по групах в даних факторах змінюються при зміні результативного показника, окрім останньої показники якої відрізняються.

Далі проведемо факторне групування, групувальною ознакою якого буде такий фактор як сума витрат на 1 га зернових.

Для початку побудуємо ранжирований ряд господарств по вибраній ознаці.

Таблиця 5

Ранжирований ряд господарств по затратах на 1 га

Шифр Сума витрат на 1 га зернових (грн.) Шифр Сума витрат на 1 га зернових (грн.)
79,77 225,95
101,65 233,06
113,35 233,84
116,06 258,41
116,38 267,99
119,38 270,79
130,50 283,46
166,41 295,40
178,47 309,52
192,64 318,22
193,77 327,81
198,90 373,93
202,36 396,57
205,34 397,38
205,38 669,39


Ранжирований ряд господарств по витратам на 1 га зернових зобразимо графічно за допомогою Огіви Гальтона (Рис. 3).Рис. 3. Огіва Гальтона

З графіку видно, що показник витрат на 1 га зернових в останньому, тобто 17 господарстві відрізняються від загальної маси, що в подальшому скажеться при побудові інтервального ряду. Для полегшення розрахунків ми дане господарство при розрахунку величини інтервалу просто проігноруємо, так в статистичних методах аналізу робити дозволяється.

Кількість груп ми визначили раніше, тому одразу визначимо шаг інтервалу за формулою:

Побудуємо інтервальний ряд розподілу з даним шагом інтервал.

Таблиця 6


Просмотров 448

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!