Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тақырып«Тіл кемістігі бар балаларға педагогикалық көмек беружүйесі»

Бақылау сұрақтар:

1. Сөйлеу тілі кемістіктерінің топтастырлуы.

3. Тіл кемістігінің пайда болу себептері.

Лестіріп берілетін материал ӨЖ №4

Тақырып«Қазіргі арнайы білім берудің жағдайы және даму тенденциялары»

Бақылау сұрақтар:

1. ҚР қазіргі арнайы білім берудің негізгі проблемалары қандай?

4. Қандай себептер әсерінен шет елдердегі біріктіріп оқыту тәжірбиесі қалыптасты?

 

Ақыл- ойы кем балалардың дамуы“ пәнінен

ГЛОССАРИЙ

Қатер тобындағы бала (балалар) – ерте қолға алынбағандықтан әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау көрсетілмегендіктен , дене және (немесе) психикалық дамуында кенжелеп қалу ықтималдығы жоғары болатын үш жасқа дейінгі бала (балалар).

Дене кемістігі-ағзасы (ағзалары) дамуының және (немесе) жұмыс істеуінің ұзақ уақыт бойы әлеуметтік, медициналық, педагогикалық түзеу арқылы қолдауды кажет ететіндей созылмалы бұзылуы.

Психикалық кемістік-адамның психикасы дамуының және (немесе) жұмыс істеуінін уақытша немесе тұрақты кемістігі, соның ішінде: сенсорлық бұзылыстардың салдары; сөйлеу бұзылыстары; эмоция-еркі жағынан бұзылыстары; ми зақымдануының салдары; ақыл-ой дамуынын бұзылыстары, соның ішінде ақыл-ой жағынан кенжелеп қалу; психикалық дамуының тежелуі және осыған байланысты оқып-үйренудегі өзіндік қиындықтар.

Күрделі кемістік – дене және психикалық кемістігінің кез-келген ұштасуы.Ауыр кемістік – мемлекеттік (оның ішінде арнаулы) білім беру стандартарына сәйкес білім беру қолжетімді болмайтын және оқыту мүмкіндіктері өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын, қоршаған дүние туралы қарапайым білімдерді және қарапайым еңбек дағдыларын немесе аясы тар кәсіби даярлықты меңгерумен шектелетін дәрежедегі психикалық және (немесе) дене кемістігі.

Ерте қолға алу (ерте қолдау) - психикалық - дене бұзылыстары скринингін, медициналық психологиялық-педагогикалық диагностиканы, емдеуді, дамыта окытуды қамтитын, сәби жастағы (үш жасқа) дейінгі балаларды әлеуметтік және медициналық - педагогикалык түзеу арқылы қолдау.

Әлеуметтік бейімдеу - нысаналы әлеуметтік және медициналық -педагогикалық қолдау арқылы қолдау процесінде кемтар балалардың қоғамда қабылданған құндылықтарды, мінез-құлық ережелері мен нормаларын игеруі мен қабылдауы және еңбекке даярлануы жолымен әлеуметтік орта жағдайларына белсенді түрде икемделуі.

Әлеуметтік жұмыс - жекеленген адамдарға, отбасыларына олардың толық мәнді әлеуметтік жұмыс істеуіне кедергі келтіретін бұзылған немесе жойылған функцияларының орнын толтыра отырып әлеуметтік құқықтары мен кепілдіктерін іске асыруда көмек көрсету жөніндегі қызмет.Скрининг - "қатер" тобындағы балаларды анықтау мақсатымен жаппай стандартталған тексеру.

Арнаулы білім беру - кемтар балаларға арнайы жағдайлар жасай отырып білім беру.

Мұнда оқыту мүмкіндігі қоршаған орта туралы қарапайым білім алуымен, өзіне-зі қызмет ету дағдысын менгеру мен, қарапайым еңбек дағдысын және кәсіби даярлыкты менгерумен шектеледі.

Білім алу үшін арнайы оқыту, арнайы білім беру бағдарламасы мен оқыту эдістері, оқытудың жеке-дара техникалық күрапдары педагогикалық, медициналық, элеулеуметгік және т.б. қызмет көрсету.

Түзету - акыл ойы кем және дене дамуында кемістігі бар түлғаның ақауын түзету, емдеу, азайтуға мүмкін болса жоюға бағытталған педагогикалық шаралар немесе құралдар жүйесі. Түзету адамның компенсациялық бейімделу негізінде құрылады.

Компенсация (латын сөзі - орын толтыру) сақталған функциялар арқылы бұзылған қызметінің орнын толтыру негізінде ағза қызметін қайта құру үрдісі. Компенсация (толықтыру, теңестіру) арнайы әдістер мен түрлі техникалық құралдарды қолданатын мақсатқа бағытталады және арнайы ұйымдастырылған оқыту жағдайында тиімді болмақ. Компенсация процестері әлеуметтік еңбеке бейімделу жағдайын қамтамасыз ету үшін және қалыпты дамыған тұлғалар ортасына кемтар балаларды біріктіру үшін қажет.Сауықтыру - өзара тығыз байланысты бірнеше формалары бар, медициналык, психологиялық, педагогикалық, әлеуметік-экономикалық, кәсіби еңбек және тұрмыс шараларының кешенді жүйесінен тұрады. Олардың біреуінсіз толық сауықтыру мүмкін емес. Медициналық тарғыдан алғанда мүгедектердің денсаулығын толық сауықтыру, белсенді өмірге араластыру. Психологиялық тұрғыдан қарағанда сауықтыру өзін-өзі бағалауды қалыптастырудың тұлғалық психокоррекциясы.

Педагогикалық тұрғыдан сауықтыру - білім алуға қажетті білім, іскерлік, дағдылы менгеруге бағытталған тәрбие шаралары.

Әлеуметтік - экономикалық сауықтыру – мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды тұрғын үймен, пенсиямен, кемістікке тәуелді қажетті арнайы техиикалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету.

Кәсіби еңбекпен сауықтыру- кәсіби еңбектің дәйекті түрін анықтап, оған оқыту, жүмысты жеңілдететен арнайы техникалық құралдарды пайдалануға үйрету, жұмыс орнына бейімдеу

Тұрмыстық сауықтыру- мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар үйінде және көшеде еркін жүру үшін арнайы протездермен қамтамасыз ету және ғимаратгар мен нақты баспалдақтарын тірек-қимыл қозғалысында ауытқуы бар тұлғалар үшін бейімдеу.

 

«Ақыл-ойы кем балалардың дамуы» пәні бойынша емтихансұрақтары

1. Олигофренопедагогика пәні, мақсат, міндеттері

2. Зиятында ауытқуы бар балаларға сипаттама

3. Психикасының дамуы тежелген балаларға сипаттама

4. Даму бұзылысына әкелетін себептер

5. Ақыл-ойы кем балалардың таным процестерінің ерекшеліктері

6. Зиятында ауытқуы бар балалардың сөйлеу тілінің ерекшеліктері

7. Логопедияның басқа ғылымдармен байланысы

8. Қалыпты балалардың сөйлеу тілінің даму ерекшеліктері

9. Тіл мүкістігінің ерекшеліктерін сипатта.

10. Сөйлеу тілі құрамының бөліктері және олардың дамуының мазмұны

11. Сөйлеу аппаратының артикуляциялық бөліміне сипаттама

12. Тіл кемістігі және оның себептері, тіл кемістіктерін топтастыр.

13. Психологиялық-педагогикалық топтастыруға сипаттама

14. Клиникалық-педагогикалық топтастыруға сипаттама

15. Мектеп жасына дейінгі балалардың тіл мүкістіктерін түзетудің қажеттіліктерін қарастыр

16. Дыбысты қою кезеңдерін ата

17. Дайындық кезеңінің маңызы. Жаттығуға қойылатын талаптар

18. Дыбысты қою кезеңі. Дыбыс қою кезеңінде қолданылатын тәсілдер

19. Машықтандыру кезеңі; кезектілігін ата

20. Ажырату кезеңі, кезектілігін ата

21. Дизартрия кезінде логопедиялық жұмыстың әдістемесі

22. Дизартрия кезінде артикуляциялық аппаратқа жасалатын массажға сипаттама бер.

23. Дизартрия кезінде артикуляциялық аппаратқа жасалатын жаттығуларға сипаттама бер.

24. Қолдың ұсақ моторикасын дамытуға арналған жаттығулар

25. Жалпы маториканы дамытуға арналған жаттығулар

26. Логопедиялық жаттығуларға сипаттама

27. Тыныс алуды қалыптандыруға арналған жаттығулар

28. Баланың фонематикалық есту қабілетін дамытуға арналған жаттығулар

29. Жеке дамыту бағдарламасы

30. Тіл кемістіктерін алдын алу шаралары


Просмотров 3279

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!