Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пәннің пререквизиттеріПедагогика және психология факультеті

Оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасы

 

БЕКІТЕМІН

Ұйымдастыру жұмысы,әлеуметтік

және студенттік сұрақтар бойынша

проректорп.ғ.д,проф.___________

М.Ж.Мальтекбасов

«_____» ____________2015ж.

 

Ақыл-ойы кем балалардың дамуы пәнінің

 

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 

Мамандықтар: 5В010500– Дефектология

Оқу формасы: күндізгі

 

 

Талдықорған 2015 ж.

Пәннің оқу-әдістемелік кешенін Г.Ж. Ержанова 5В010500 – Дефектология мамандығына құрастырған.

 

____________________________

(оқытушының қолы)

 

 

Оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасының отырысында қарастырылды

 

«_____» _____________ 2015 ж. № _____ хаттама

 

Кафедра меңгерушісі___________ п.ғ.к., доцент А.С. Стамбекова

 

 

«_____» _____________ 2015 ж. № _____ хаттама

 

педагогика және психологияфакультетінің әдістемелік бюросы мақұлдаған.

 

Әдістемелік бюроның төрайымы ___________________К.Н.Ахмедиева

 

 

 

 

 
 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СМЖ ЖМУ Е/ОӘК.09-2015 3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Оқу-жұмыс бағдарламасы Ф.4.09-27
28.05.2015ж.

Педагогика және психология факультет

Оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасы

 

БЕКІТЕМІН

Ұйымдастыру жұмысы, әлеуметтік

және студенттік сұрақтар бойынша

проректор п.ғ.д, проф.

______________ М.Ж.Мальтекбасов«_____» ____________2015ж.

 

Ақыл-ойы кем балалардың дамуы пәнінің

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 

 

Мамандық: 5В010500 – Дефектология

Оқу формасы: күндізгі, қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша сырттай

 

Талдықорған 2015 ж.

Оқу бағдарламасын 5В010500– Дефектология мамандығы үшін оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы Г.Ж. Ержанова кұрастырған.

____________________________

(оқытушының қолы)

 

 

Оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасының отырысында қарастырылды.

 

«____ »________ 2015 ж. №_______ хаттама

 

Кафедра меңгерушісі___________ А.С.Стамбекова

 

«_____»_____________ 2015 ж. №______ хаттама

 

Педагогика және психология факультетінің әдістемелік бюросы мақұлдаған.

 

Әдістемелік бюроның төрайымы __________________ К.Н.Ахмедиева

 

 

Түсінік хат

«Ақыл-ойы кем балалардың дамуы» пәні бойынша студенттің сапалы білім алып игеруі, пәннің алдында өткен осы мамандықтың оқу жоспарындағы төмендегі жалпы және арнайы пәндерден алған білімдеріне байланысты: арнайы педагогика, арнайы психология пәндерінен алған білімдеріне сүйенеді.Зиятында ауытқуы бар балалар оқытудың ерекшеліктерін, әртүрлі әдіс-тәсілдерін мен сөйлеу тілін дамытудың жолдарын, қарапайым білімді игеру мүмкіндіктерін қарастырып, теориялық білімдерін практикада қолдануға мүмкіндіктерін қарастырады. Сондықтан, студенттердің шектес пәндерін қарастыру керек. Олар: мектепке дейінгі арнайы педагогика.

«Ақыл-ойы кем балалардың дамуы» курсы болашақ дефектологтарды дайындау процесінде маңызды орын алады. Ол психология – педагогикалық пәндер жүйесіне, жалпы психологияменен, арнайы педагогикамен және дефектология негіздерімен тығыз байланысты.

 

Пәннің тақырыптық жоспары

 

1. Зиятында ауытқуы бар балалардың сипаттамасы

2. Зиятында ауытқуы бар балалардың таным процестерінің ерекшеліктері

3. Зиятында терең ауытқушылығы бар балаларға көмек көрсету

4. Ақыл - ойы кемтар балаларға арнайы көмек ұйымдастыру

5. Зиятында ауытқуы бар балаларды оқыту ерекшеліктері

Зыреттіліктер

Пәнді оқыту үрдісінде келесі құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталады:

а) түйінді құзіреттілік

· Ақыл-ойы кем балалардың дамуы пәнін кәсіби деңгейде меңгеруі;

·Дамуында ауытқуы бар балалардың психологиясын меңгеруде үрдісті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі;·психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және жинақтау негізінде кешенді мониторингті жүзеге асыру, педагогикалық рефлекцияға қабілетті болу.

б) пәндік құзіреттілік

· қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология коммуникативті стратегия саласындағы білімдерді меңгеруі;

· Ақыл-ойы кем балалардың дамуы пәні бойынша педагогикалық технологияларды пайдалану мен осы салада іздену, бағалау, саралау және қолдану біліктері мен дағдыларын меңгеруі;

· бақылау-бағалау материалдарын әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіріп беру біліктері мен дағдыларын меңгеруі.

в) арнайы құзіреттілік

· арнайы білім беру мекемелерінде нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайды ескере отырып, кәсіби қызметте теориялық білімдерді қолдана алу дағдылары мен біліктерін меңгеруі;

· психологиялық міндеттерді шешуде түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеруі;

· бала құқығы менмүддесін қорғау біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық этика нормаларын сақтау, педагог мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғыну;

· жоғары кәсіби педагогтардың іс-тәжірибелерін оқып білу, жинақтау, тарату және қолдана білуі мен дағдыларын меңгеруі;

· стандартты емес және альтернативті шешім таба білу біліктері мен дағдыларын меңгеру, сыни тұрғысынан ойлауға, жаңа педагогикалық идеяларды қолдана білуге қабілетті болу;

· оқу-инструктивті құжаттамалар, білім беру саласындағы нормативті-құқықтық құжаттар туралы білімдерін меңгеруі.

 

Пәннің пререквизиттері

ü Педагогикалық мамандыққа кіріспе;

ü Арнайы педагогика


Просмотров 1538

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!