Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Синтез керуючих автоматів з програмованою логікою. Класифікація мікропрограм КА. Горизонтальне, вертикальне та комбіноване кодування мікрокоманд і методи їх адресаціїТакі автомати будують на основі операційно-адресної структури з використанням загальних принципів програмного керування. Алгоритмом керування є впорядкований набір керуючих слів мікрокоманд, які визначають порядок функціонування дискретного пристрою потягом машинного циклу. Сукупність з р- і к- розрядних мікрокоманд створює загальний масив, що зберігається в пам’яті цифрового автомату.

Структурна схема автомату з програмованою логікою включає: вузол адресації, що складаються з формувача адреси мікрокоманд (ФАМК); регістра мікрокоманд з дешифратором адреси; вузла пам’яті ПМК; регістра мікрокоманд, який отримує інформацію про тип операції «у», що повинна виконуватись в даному циклі; сукупності логічних умов «х», які описують алгоритм виконання операції і характеризують одержані результати, а також адресу наступної операції.

Керуючі сигнали «у» після дешифрації мікрооперацій у вузлі дешифратора DСМО подаються в операційну частину арифметично-логічного пристрою.

Мікропрограмовані керуючі автомати класифікують:

1. За типом пам’яті для зберігання мікрокоманд:

статичні, динамічні, постійні;

2. За способом кодування мікрооперацій: горизонтальні, вертикальні, комбіновані;

3. За часом виконання: синхронні, асинхронні, однофазні, багатофазні;

4. За способом адресації: з послідовною вибіркою, з примусовою вибіркою, з довільною вибіркою.

 

При горизонтальному кодуванні поле мікрокоманди містить М розрядів:

Кількість розрядів визначається числом мікрооперацій, що задає дана команда. Перевагою такого кодування є можливість одночасного виконання в одному такті машинного циклу мікрокоманди з довільним набором М мікрооперацій. Однак при цьому довжина мікрокоманди є досить велика і в певних пристроях мікрокоманда потребує кількох тактів завантаження.

 

Вертикальне кодування Горизонтально-вертикальне Вертикально-горизонтальне

 
 

 

 


Вертикальне кодування передбачає шифрування всієї множини М мікрооперацій двопозиційним кодом. Довжина коду визначається кількістю мікрооперацій:Для визначення набору операцій додатково потрібно використовувати дешифратор мікрооперацій.

Горизонтально-вертикальне кодування передбачає розділення всієї множини у команд на Н полів. В кожному полі розміщена множина із М операцій. Комірки, тобто всі поля кодуються вертикально. Це означає, що кожне поле має зв’язок з окремим дешифратором мікрооперацій. Відповідно максимальне число мікрооперацій буде Н.Мікрооперації уі дешифруються горизонтально. Реально тут використовуються переваги вертикального методу, пов’язані з коротшою довжиною декодуючого слова. Недолік, зумовлений меншою швидкодією, також залишається.

При вертикально-горизонтальному кодуванні вся довжина мікрооперацій М розділена на к підмножин. В кожній з цих підмножин об’єднуються операції, які найчастіше зустрічаються в одному машинному такті. Операційна частина мікрокоманди складається з двох полів: у11 та у12. у11 використовує горизонтальний спосіб кодування, а поле у12 показує до якої підмножини належить мікрокоманда, записана у першому полі.

Послідовні вибірки адрес забезпечують лічильником адрес мікрокоманд, вміст якого збільшується на 1 після виконання кожної поточної мікрокоманди. В адресній мікрокоманді записані 3 параметри:

- значення логічної умови х

- значення безумовного переходу БП

- значення адреси.


Просмотров 676

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!