Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Схемотехнічні різновидності тригерів. Асинхронний та синхронний RS-тригери. Їх таблиці істинності, вихідні функції і структураТригери – це цифрові пристрої, що здатні формувати два стійких логічних стани, а також зберігати їх протягом певного моменту часу, що визначається умовами функціонування.

Такі системи реалізують на основі ключових елементів з використанням схем зворотного зв’язку. В найпростішому випаду – це два електронних транзисторних ключі, ввімкнені за схемою із 100% зворотнім зв’язком за постійною складовою керуючого сигналу.

Бі-стабільна комірка на основі двох ключів при початковому ввімкненні за рахунок незначного переважання колекторного струму в одному з плечей переходить в стійкий стан, при якому одне плече повністю відкривається і вихідний сигнал на ньому прямує до логічного нуля, а інша закривається – на виході логічна одиниця. Для переведення системи в протилежний стан на закритий ключ потрібно подати вхідний сигнал високого рівня. Така схема є аналогом найпростішого RS-тригера.

Тригери класифікують за функціональними особливостями, які відображаються в їх умовних позначеннях та найменуваннях кодів.

Вхід S – установка (Set);

Вхід R – обнулення (Reset);

Вхід K – обнулення універсального тригера;

Вхід J – установка універсального тригера;

Вхід T – лічильний вхід;

Вхід D – інформаційний або вхід затримки (Delay);

Вхід C – синхронізація;

Вхід V- ключовий вхід.

Відповідно розрізняють RS, JK, VD, VT, D, T – тригери.

За наявністю сигналу синхронізації тригери бувають синхронні та асинхронні, тобто такі, які перемикаються при подачі інформаційного сигналу або тільки при наявності сигналу синхронізації С.

За видом сигналу керування розрізняють статичні та динамічні тригери, які працюють за потенційним рівнем сигналу або за його перепадом.

За кількістю каскадів розрізняють одно- та двоступеневі тригери.

Асинхронний RS-тригер

Найпростіше реалізувати на базових елементах АБО-НЕ та І-НЕ. На елементах АБО можна одержати тригер з прямими керуючими входами, на елементах І-НЕ – з інверсними.

Функціонування тригера як ЦА також описується таблицями істинності та логічними функціями, однак потрібно враховувати динаміку зміни інформаційних сигналів в різні моменти часу, тобто вихідні сигнали аналізуються в попередній та наступний моменти часу.Перехід із «0» в «1» здійснюється за керуючим сигналом «1» на вході S прямого та вході «0» інверсного тригера. Обнулення реалізується по входу R, але при цьому мають бути дозволяючи сигнали на входах Reset. Установка в одиничний стан обох входів RS-тригера або в нульовий інверсного тригера є забороненою, що відображається в таблиці істинності.

Qt Qt+1 R S
- -
- -

 

 

 

 

Таблиці істинності не повного представлення про динаміку зміни сигналу, для цього використовуються потенційні діаграми.

Синхронний RS-тригер

Синтезується на основі асинхронного з допомогою додавання вхідного каскаду, який забезпечує синхронізацію подачі керуючих сигналів на вихідний каскад.

Алгоритм роботи цього тригера аналогічний асинхронному, однак запис і обнулення інформації здійснюється тільки за наявності тактового сигналу С, оскільки це потенційний пристрій, то перемикання відбувається за переднім фронтом сигналу синхронізації. Логічна функція враховує як стани вихідного, так і вхідного каскаду:

Використовуючи трьохвходові елементи у вихідному каскаді можна реалізувати одночасно синхронний RS-тригер з прямою логікою роботи та асинхронний з інверсною логікою.В такій схемі вищою пріоритетністю володіють інверсні входи керування, що знаходяться у вихідному каскаді. Подання логічної одиниці на вхід синхронізації С переводить схему в асинхронний режим роботи.


Просмотров 466

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!