Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Постановка задачі розподілу ресурсівЯк приклад

Наведемо результати протфоліо-аналізу інвестицій ВАТ «Укртелеком».

Показники ефективності фінансових вкладень ВАТ „Укртелеком” в інші підприємства (СП ТОВ „Інфоком”, ЗАТ „Утел”, ЗАТ „Елсаком-Україна”, ВАТ „Свемон-Інвест”, ВАТ „Телекомінвест”, ЗАТ „Телесистеми України” та АППБ „Аваль”) наведено в табл. 6.

На рис.22 побудовано матрицю типу БКГ для оцінки ефективності портфеля активів ВАТ „Укртелеком”, де вісь ^ Х – це сума інвестицій товариства: Y – чистий прибуток аналізованих підприємств (для ЗАТ „Утел”, прибуток якого значно перевищує прибутки решти підприємств і частка ВАТ „Укртелеком” у статутному фонді якого становить 100%, використано вісь Y/). З метою поглибленого аналізу використано третій параметр, який пропорційно впливає на довжину радіуса кола, що позначає сектор на координатній осі, – тобто введено додаткову, внутрішню вісь. У даному випадку в ролі такої осі виступає частка ВАТ „Укртелеком” у капіталі аналізованого підприємства.

 

 

Таблиця 6 – Аналіз рентабельності фінансових вкладень ВАТ „Укртелеком” у 2003 р. (у тис. грн.)

 

Найменування показника СП ТОВ „Інфоком” ЗАТ „Утел” ЗАТ „Елсаком-Україна” ВАТ „Свемон-інвест” ВАТ „Телеком-інвест” ЗАТ „Телесист-еми України” АППБ „Аваль”
1 2 3 4 5 6 7 8
Статутний фонд підприємства 9240 11672 7945 400 1154 276,6 800000
Частка ВАТ „Укртелеком”, % 51% 100% 34% 10% 26% 9,9% 1,32%
Інвестиції ВАТ „Укртелеком” 4712,4 11672 2701,3 40 300,04 27,38 10560
Чистий прибуток (збиток) 6500 145620 -1549 2490,8 -825 126 11706
Прибуток/втра-ти для інвестора 3315 145620 -526,7 249,08 -214,5 12,474 154,52
ROI загалом по підприємству 0,70 12,48 -0,19 6,23 -0,71 0,45 0,02
ROI для ВАТ „Укртелеком” 1,38 12,48 -0,57 62,27 -2,75 4,60 1,11
Вплив фінансових результатів підприємства на прибуток ВАТ „Укртелеком”, % 0,53% 23,6% -0,09% 0,04% -0,03% 0,002% 0,02%

 На базі аналізу портфеля активів ВАТ „Укртелеком” можна зробити такі висновки:

1 До групи „грошових мішків” („дійних корів”) відносять ЗАТ „Утел” та АППБ „Аваль”, які є стабільно прибутковими. Такі вкладення не потребують особливих заходів, спрямованих на підвищення їх ефективності. Проте, оскільки даний квадрант відповідає такому етапові життєвого циклу, як стабілізація/стагнація, за яким через певний проміжок часу неминуче наступить етап спаду, варто постійно проводити експрес-аналіз динаміки результатів діяльності цих підприємств.

2 СП ТОВ „Інфоком” є єдиним представником групи „зірок”. Для цього підприємства доцільним буде збільшення обсягу інвестицій з боку ВАТ „Укртелеком” , оскільки вкладення в даний актив є на даний момент найбільш перспективними.3 Решта підприємств потрапили до групи „знаків питань”. До цієї групи відносять, передусім, підприємства з невеликим розміром власного капіталу, а також підприємства, які продемонстрували від'ємний фінансовий результат. У першому варіанті до таких активів слід застосувати агресивну стратегію зростання для реалізації можливостей швидкого росту. У другому випадку, якщо витрати на посилення позицій і фінансовий ризик переважать потенційні прибутки, рекомендовано застосувати політику „роздягання” або „згортання”. Загалом дана локальна група вимагає зваженого підходу, і розумніше буде використати стратегію очікування (stand-by) та індивідуального розгляду кожного з підприємств сектору.

4 Жоден з фінансових активів ВАТ „Укртелеком” не належить до групи „собак”, що в цілому свідчить про виваженість і збалансованість фінансово-фінансової політики товариства.

 

 

Постановка задачі розподілу ресурсів

 

Організаційна система — це така система, яка включає техніку, колективи людей, інтереси яких суттєво пов’язані з її функціонуванням. Прикладами можуть бути родина, фірма, вищий навчальний заклад, місто, країна. Кожна оргсистема складається з елементів (котрі, у свою чергу, можуть бути системами).
Для наших досліджень суттєвими є такі аспекти. З одного боку, система існує для досягнення певних цілей (виконує свою місію), тобто можна говорити про інтереси системи у цілому. З іншого боку, елементи системи не рідко мають свої інтереси, котрі, у загальному випадку, не збігаються з інтересами системи у цілому. Тобто можна говорити про конфліктність і зумовлений цим ризик.
Усе це дає підстави для формалізації певних аспектів функціонування оргсистем у термінах теорії гри.
Зупинимося на простій дворівневій (модельній) оргсистемі, що складається з «Центру» і множини однотипових «елементів». Управління такою системою розглядатимемо на прикладі задачі розподілу ресурсів. Зміст цієї задачі полягає у такому. Елементи (далі — Споживачі) пропонують Центру замовлення на отримання певного ресурсу (для спрощення розглядатимемо лише один вид ресурсу). Центр на підставі цих замовлень розподіляє наявний обсяг ресурсу (який вважається абсолютно подільним). Якщо усі замовлення можуть бути повністю виконаними, то Центру, очевидно, потрібно виділити кожному Споживачеві стільки ресурсу, скільки він його замовляє.
Істотно складнішою є ситуація дефіциту, коли сумарний обсяг замовлень перевищує наявний у Центру обсяг ресурсу. В цьому випадку задача розподілу ресурсу стає нетривіальною, виникає ризик неправильного розподілу, недоотримання ресурсу. Цей ризик можна трактувати і з позиції Центру, і з позиції Споживачів. Універсальних рекомендацій тут не існує. Є певні підходи і механізми розподілу ресурсу, кожен з яких має певні переваги і недоліки.


Просмотров 181

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!