Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Ознайомлення дошк.х циферблат.годинникомПланування роботи з фем

Особливе місце в організації навч. мате мат.займає планування навч-вих. роботи на заняттях і поза ними. Планування здійснюється відповідно до таких дидактичних вимог:1. Початкові мате мат.знання слід формувати у взаємозв’язку,пов’язуючи одне поняття з іншим. Ознайомлення дітей з числом та лічбою можливе лише на основі уявлень про множину і оволодіння навичками безпосереднього порівняння конкретних множин. Поняття про число залиш.неповним, якщо діти не вміють вимірювати, не розуміють залежності кількості вимірювань від міри. Практ.дії з поділу цілого на част.,розуміння відношень частина-ціле можна викор.при розвяз. Арифмет.задач, спосіб арифмет.дії.2При плануванні слід враховувати поєднання освітніх, розвивальних, виховних. Виховна – передбачає вдосконалення пізнавальних псих процесів і рис особистості дітей, потрібний для навч., формування у них позитивного ставлення до навчальної діяльності.3.перспективний ікалендарний плани роботи передбач.викор.математ.знань у повсякденній діяльності та на інших заняттях.4. у процесі навчання мате мат.значну увагу приділяти розвитку у дітей практ.навичок , умінь, аналізу, синтезу, порівнянні, розумові дії та операції склад на основі практ.дій з предметами – поч..пізнання предметів, дії відповідають знанням, що засвоїли діти. Так засвоєння знань про розмір треба сформ. Вміння порівнювати предмети 1 з 1 за розмірами , вимірюванням , або порівнянням на око.5. процес навчання пов'язаний з розвитком мови дітей. Мова вихователя має містити точні назви, висловлювання, бути грамотним.6.Унавч. має бути диференціація та індивідуалізація роботи . так як дитина по своєму засвоює ЗУН. Індивідуал.навч роботи передбачає достатнє знання вих.. своїх дітей: рівень підготовки і розвитку кожних дітей,її індивід.здібностей. 7При плануванні роботи з математики слід враховувати оптимальне поєднання колективної, групової та індивід. Форм навч діяльності.

Успішне проведення заняття потребує від вихователя постійної, бездоганної, глибокої всебічної підготовки. Значну допомогу у роботі вихователя надають орієнтовні перспективні плани та плани конспекти занятьз мате мат. 

35. Методика ознайомлення дошкільників з величиною

Особливе значення у формуванні уявлень про розмір набувають дидактичні ігри та вправи на засвоєння предметів різних за розміром у цілому й за окремими параметрами. вихователь організовує ігри: «Побудуємо сходи, Наведемо порядок» та інші. Діти порівнюють розміри предметів за принципом парності. Н-д.червоне кільце більше, ніж синє, але однакове за розміром із зеленим; синє кільце менше, ніж червоне й зелене.

Уміння дітей порівнювати предмети за розміром закріплюються в процесі їхньої продуктивної д-сті (аплікації, ліплення, малювання), а також у організації самостійної ігрової д-сті. Будують маленьку машину для зайчика і велику - для ведмедя, маленький диван для Андрійка і великий- для ляльки Марійки.

П’ятилітні діти опановують узагальнений спосіб виділення величини, діючи за правилом: щоб розмістити ряд предметів за величиною, треба щораз вибрати найбільший з усіх предметів або навпаки – найменший. Поклавши предмети в ряд, діти парами порівнюють їх за величиною: спочатку з тим, що лежить зліва, а потім з тим, що лежить справа. Після цього вони роблять висновок, що цей предмет більший (вищий, ширший довший) того, який зліва чи менший (нижчий, вужчий, коротший) того, який праворуч. Такі вправи дають малятам усвідомити, що розмір (величина предмета) – поняття відносне.Шестирічні діти вчаться порівнювати величину двох предметів накладанням або прикладанням, розуміти, що розмір (величина) предмета може вимірюватися за допомогою іншого предмета. Поняття «товщина» має 2 значення: одне-коли виділяють круг округлих предметів, і друге –коли поняття «товщина» вживається в значенні «висота». Дітей потрібно ознайомлювати з 2 значеннями. Дітям показують округлі предмети й учать порівнювати їх за товщиною.(олівці, стовбури дерев). Під час роботи з роздавальним матеріалом діти одержують пластилін і дощечку – підставку. Педагог пропонує розділити пластилін на 2 рівні частини і скачати два однакових стовпчика. Прикладаючи потім ці стовпчики один до одного за довжиною і товщиною, діти бачать, що стовпчики стають однаковими. Після того, як у дітей сформуються уявлення про товщину предметів, що мають циліндричну форму, слід ознайомити дітей з товщиною предметів, що мають форму паралелепіпеда. Вони показують довжину, ширину й висоту. Хто хоче показати довжину книжки? Ширину? Висоту книжки? Дітям часто важко знайти висоту в таких предметах. Вони можуть говорити що тут висоти немає. Але, вихователь їм має підкреслити, що цьому предметі теж є висота, тільки висота значно менша ніж ширина й довжина. У предметах, де висота щодо довжини й ширини дуже маленька, її називають товщиною (товщина книги, зошита). Для того щоб визначити різні параметри шестилітні діти використовують такі прийоми і порівняння: накладання, прикладання, вимірювання. Проте, слід пам’ятати, що перш ніж включати вимір як прийом визначення розміру, необхідно навчити дітей вимірювати й рахувати кількість вимірювань.Діти старшого віку вчаться виділяти розмір як самостійну ознаку предмета, визначати його зорово й за допомогою вимірювання. Внаслідок цього, формуються уявлення про відносність розміру.36. методи навчання дітей дош. Віку порівнянню параметрів предмета за допомогою вимірювання умовного вимірювання умовною мірою.

Коли дитина вимірює смужками з кінця в кінець і не ставить фішку.( олімпіада Ксюши Калінчук)

37. ознайомлення дошк. Із старовинними одиницями вимірювання.

Народні міри вимірювання – пальці, лодоні( п’ядь), лікті, кроки,сяг – розведені руки, цаль – товщина великого пальця, жмена , кужіль, повісьмо – десять жмень.

38. Методика формування уявлень у дітей молодшого віку про множину.Основними методами і піомами формування уявлень про множину є дид. Ігри та вправи. Дид. Гра для виділення окремих предметів з однієї сукупності. ( вихов. Пропонує взяти 1 олівець. Скільки ти взяв? А скільки ти взяла? Оля і ти візьми один олівець); завдання отримати один або багато предметів навколо себе (групує предмети по кімнаті. Принеси одну іграшку , принеси багато півників).

39. Методика ознайомлення дітей з поділом цілого на частини.

Основна мета цього заняття - створення певної зацікавленості дітей самим процесом ділення, розуміння практичності цих дій. Для цього вправам часто надають ігровий характер. До ляльки Наталки прийшла її подруга , а в Наталки одне яблуко на двох. Частина дітей запропонує віддати яблуко подрузі, а частина скаже поділити навпіл. Вихователь ділить навпіл яблуко, закріплюючи слово порівну, половина, дві частини. Можна запропонувати поділити сік у чашках. Потім пропонується самостійно поділити аркуш навпіл. Вихов. Згинає папір навпіл і показує що утворилося дві половинки, потім розгинає, щоб діти побачили, що здвох можна скласти одну.

40. Особливості формув. У дошк. Вміння знаходити відношення між послідовними числами. Лічба у прямому і зворотньому порядку.

(числові східці)

Вих. Пропонує дітям розг. Таблицю, на якій зображено числові східці від 1 до 10. Ви навчились лічити а тепер погляньте на таблицю. На ній в певному порядку розміщені числа. Це назив. Числовими східцями. Скажіть Які числа більші, які менші? Скільки сходинок на числових східцях? Яке найменше? Які після нього? Яке найбільше? Яке число передує 5 ? Яке більше 4 чи 5? Потім виховав. Закриває східця і пропонує пригадати ( все те що питав).Вихов. проп. Подумати чому вони назив числовими східцями. На них можна легко спускатись з гори вних, від 10 до1, можна зробити від будь якого числа.

41. Формув. У дітей навичок розрізняти кількісну і порядкову лічбу.

Кількісна лічба відпов. На пит. Скільки ? При цій лічбі спочатку викон. Завдання за допом. Предметів а потім без них. Діти розглядають перемішені множини (овощі, фрукти, ягоди) викласти 5 яблук. Чи правильно? Як перевірити? При організації кількісної лічби педагогу необхідно пам’ятати , що відрахувати певну кількість предметів , завжди важче ніж просто перелічити. Вихователь може запропонувати відібрати на столі певну кількість предметів і принести йому. Найскладніше завдання одночасно 2 множини, відрахувати 2 собачки, два півника. Порядкову лічбу діти одночасно опановують із кількісною. Порядкова лічба відповідає на пит. Який по порядку? Чи на якому місці стоїть цей предмет? Уміння лічити назив . порядкові числівники розуміти, чим вони відрізняються від кількісних, має велике значення, насамперед для засвоєння відношень між суміжними числами натурального ряду. Діти середньої групи мають засвоїти порядкову лічбу в межах 5 , а старшої в межах 10. І правильно відповідати на запитання скільки? Який ? котрий?

42. підготовка дітей до обчислювальної діяльності.

Дидактичні завдання етапи підготовки дітей до обчислювальної д- сті:

Засвоєння взаємообернених відношень між суміжними числами. Зміст:здійснюється в групах дітей п’ятирічного віку а в наступному ці знання будуть використовуватись як прийом обчислювальної діяльності. Так, на одному із занять вихов. Говорить дітям : розв’язуючи задачу або арифметичний приклад, коли треба буде додати ( відняти) одиницю (число 1 ) то не слід перераховувати множини, тому що як відомо додавши 1 ми дістанемо число яке слідує за ним, тобто на 1 більше, а віднімаючи з числа 1 ми дістаємо число що передує йому.

Ознайомлення з цифрами зміст: обчислювальна д- сть на відміну від лічби має справу не з конкретними множинами а з числами та їх зображеними цифрами. До цього часу в дітей вже сформовані знання про перші числа і вони вже вміють рахувати в межах 3. Педагог поступово відводить їх до розуміння необхідності зображувати числа на письмі з особливими знаками. Одночасно з утворенням числа вихов. Поступово ознайомлює дітей із знаками що позначають це число.

Діти називають різні числа, а вихов. Показує їм цифри ,якими вони записуються.

Засвоєння складу числа з одиниць і двох менших чисел. Дошк. Повинні розуміти не тільки те, що множина складається з окремих елементів , й пояснювати відношення числа до 1, тобто виділяти кількість одиниць у числі. При цьому діти усвідомлюють що всі числа складають з одиниць кількість одиниць в різних числах різна, вона відповідає різним кількостям елементів множини. Для ознайомлення з кількісним складом чисел використовується роздатковий та демонстраційний матеріал, в якому кожен елемент множини відрізняється від інших елементів за формою, кольором, розміром, призначенням. Проте матеріал підбирається так щоб можна було зробити узагальнення. Всього 4 пташки, 5 овочів, 3 Стільця. При вивчені кількісного складу числа вихов підводить дітей до сприйняття одинниці як окремого елемента. У майбутньому ці з нання будуть основою формування понять про число як показник цілої групи.

Розподіл цілої множини на частини (підмножини) а потім розподіл числа складання його з двох менших чисел. Дає змогу пізнати ряд закономірностей, у речах і явищах ,сприяє формуваню логічного мислення, розвитку вміння знаходити причинно – наслідкові зв’язки, за результатами роботи про вихідні дані пізніше при ознайомлені дітей з кількільсним складом чисел першого десятка, основна увага приділяється саме розумінню дітьми відношень одиниці ( як частини) до числа (як цілого). Процес ознайомлення дітей з розподілом цілого на частини складається з таких компонентів : розподіл множини на підмножину ; практичний розподіл предмета на частини складання на основі вимірювання цілого з частини, тобто встановлення відношень частини й цілого.

43.Методика вирішення з дошкільниками елем.прикладів на основі знань про кількісний склад чисел двох менших та одиниць.

Важливим етапом у підготовці дітей до обчислювальної діяльності є ознайомлення з кількісним складом числа з одиниць у межах п'яти. Дошкільники повинні розуміти не тільки те, що множина складається з окремих елементів, й пояснювати відношення числа до одиниці, тобто виділяти кількість одиниць у числі. При цьому діти усвідомлюють, що всі числа складаються з одиниць, кількість одиниць у різних числах різна, вона відповідає різній кількості елементів множини (сукупності).Для ознайомлення з кількісним складом чисел використовується роздавальний і демонстраційний матеріал, в якому кожен елемент множини відрізняється від інших елементів за формою, кольором, розміром, призначенням. Проте, матеріал підбирають так, щоб можна було робити узагальнення: всього чотири пташки, п'ять овочів, три стільця. При вивченні кількісного складу числа вихователь підводить дітей до сприйняття одиниці як окремого елемента. У майбутньому ці знання будуть основою формування поняття про число як показник цілої групи.

44.Методика формування дітей ст..віку вміння розв.і складати ариф.задачі на відношення між числами.

 

Для дітей старшої групи ДНЗ в ігровій формі подаються для ознайомлення задачі третього типу на відношення між числами та логічні задачі й задачі — жарти. Задачі на відношення між числами (різницеве порівняння) розв'язуються тільки

відніманням. При ознайомлені з цим типом задач звертається увага дітей на запитання в задачі. Запитання починаються зі слів «на скільки?», тобто завжди необхідно визначати різницю між числовими даними. Аналіз задачі повинен бути більш детальним. Під час задачі діти повинні йти від запитання да умови задачі. Варто пояснити, що у виборі арифметичної дії основним є запитання задачі, від змісту й формулювання якого залежить розв'язок. Спочатку дітям пропонують задачу без запитання: «На прогулянку діти взяли чотири великих м'яча й один маленький. Що це таке? Чи можна це назвати арифметичною задачею?». Це тільки умова задачі. Разом з дітьми вихователь пробує поставити запитання до цієї задачі. Треба підвести дітей до того, що до умови цієї задачі можна поставити два запитання: скільки всього м'ячів взяли на прогулянку? Та наскільки більше взяли великих м'ячів ніж маленьких? Відповідно до першого запитання треба виконати дію додавання, а до другого - віднімання. Різницю завжди знаходять відніманням: від більшого числа віднімають менше.Логічні математичні задачі аналізують предмет з кількісної, просторової, часової точок зору. При цьому діти мають помітити завуальовані математичні відношення. Для вирішення таких задач необхідно в більшій мірі виявляти кмітливість, винахідливість, розуміння гумору. Задачі з гумористичним змістом назив. Жартами. Задачі на різницеве порівняння чисел:І. У Миколи було п'ять великих автомобілів, й один - маленький. На скільки більше великих автомобілів, ніж маленьких є у Миколи. На столі лежало сім червоних яблук й одне - зелене. На скільки більше червоних яблук ніж зелених.У саду росло три яблуні й одна слива. На скільки більше яблунь у саду ніж слив?Логічні задачі і задачі - жарти:Скільки кінців у палиці? У двох палиць? У двох з половиною палець (шість).На столі лежать в ряд три палички. Як зробити середню паличку останньою та не торкатися її? (перекласти ту, що була останньою).Потрібно розділити п'ять яблук між п'ятьма дівчатками так, щоб одне яблуко залишилося в корзині? (одна дівчинка повинна взяти яблуко разом з корзиною)

45.Умовне навчання вимірюванню обєму в старшій групі дитячого садка можна поділити на три етапи. На 1 етапі навчання вимірювання здійснюється однією мірою, проте дит.має змогу зафіксувати кожну міру окремо. Розглянемо спосіб вимірювання на прикладі. Вих. ставить на стіл будь-який 2 прозорих ємкостей з водою, з яких зручно наливати воду,і певну кількість склянок( н-д 8) запитує: Як ви думаєте, де більше води, в графіні чи в кувшині?( припущення дітей) – А як це перевірити? Правильно, потрібно виміряти об’єм води в графіні і в кувшині і результати вимірювання порівняти. Чим можна виміряти об’єм води? Уточнити відповіді дітей, вих.говорить: об’єм води можна виміряти склянкою,банкою, чашкою,іншою мірою.Ми виміряємо склянками.як ми назив.предмети, якими вимірюємо?(мірками). Спочатку дізнаємось,скільки склянок води у графіні. Педагог заходить за стіл, наповнює водою склянки,які стоять на столі ліворуч, і пояснює свої дії(Подивіться я наливаю склянку не до самого краю,а до певного рівня,інакше воду можна розлити).Всі склянки я наповнюю однаково.Мірки повинні бути однаковими,рівними.Скільки води було в графині?(4склянки води).Тепер потрібно дізнатися скільки води в кувшині.Олю,піди виміряй.Зайди за стіл і наповни склянки які стоять праворуч від дітей.Діти як потрібно наповнювати склянки і чому?Коли дитина наллє воду в склянки,вихов.виясняє скільки води було в кувшині.Де було води більше, в кув шині чи в графині?Перевіряємо припущення дітей висловлені на початку заняття.

46.Методика навчання дітей обстеженню форми предметів у різних групах:

Найважливішим моментом при ознайомленні дітей молодшої групи з формою є зорове тактильно-рухове сприймання форми, різноманітні практичні дії що розвивають їхні сенсорні здібності. В організації роботи значне місце має показ самої фігури та її обстеження. Вихователь учить дітей при обстеженні предмета тримати предмет в лівій руці вказівним пальцем правої руки обводити контури. Для розвитку в дітей навичок обстеження форми предмета організовуються різні дид. ігри та вправи. З метою засвоєння назви й уточнення основних особливостей геометричних фігур організовуються ігри «назви геометричну фігуру, чарівний мішечок, доміно фігур». Середня група особливим є обстеження геометричних фігур. З новими геометричними фігурами дітей ознайомлюють, порівнюючи їхні моделі з уже знайомими або одну з одною: прямокутник з квадратом, циліндр з кубом. Від безпосереднього порівняння предметів з геометричними зразками діти переходять до словесного опису форми, до узагальнення. Порядок і порівнянь фігур може бути таким: Що це?, Якого кольору, розміру? З чого зроблено? Чим відрізняється? Основними прийомами можуть бути: практичні дії з предметами (катають, ставлять), накладання й прикладання, обведення по контуру, обмацування. Від дітей вимагається розгорнуте словесне позначення своїх дій. Старша група обстеження більш докладніше і детальне. Важливим елементом методики є вимірювання умовною мірою. Робота з фігурою будується на основі зіставлення і протиставлення геометричних фігур. Моделі спочатку зіставляються по парно потім зіставляються відразу 3-4 фігури кожного виду. Особливе значення набуває із зображення і відтворення геометричних фігур: викладання з паличок і смужок паперу. На основі виявлення істотних ознак геометричних фігур дітей підводять до узагальнюючого поняття чотирикутників.

47.Застосування дид.ігор на сприйнятті і розрізнення форми.

Весь матеріал умовно можна поділити на блоки:дид ігри, розвиваючі,логічні та задачі. Послідовність:1.викласти зобр.за повним зразком;2. викласти зобр.за повним зразком з попереднім добором необхідної кількості однорідних фігур;3.викл.зобр.за контором зразка без попереднього добору.4.Викл.зобр.за контором зразком з попереднім добором необхідної к-сті фігур. Кожна проведена дид.гра має своє задоволення але в більшості випадків головною метод дид.гри є закріплення,корекція та систематизація здобутих дітьми під час занять. «Друзі для фігури, геометричне лото».

48.Методика навч.дошкільнят орієнтування в часі в старшій групі

У цій групі робота починається з оточнення понять що сформувалися в попередній групі,особливу увагу приділ.навч. розрізняти частини доби, визн.їх послідовність.У цій групі дошк.повинні вміти визначати періоди доби не тільки спостерігаючи за працею людей а й за положенням сонця.Шляхом спостереження й порівнянь дітям пояснюють поняття «захід обрій»дається можливість зрозуміти що положення сонця на небі ранком і ввечері різне, що сонце протягом дня рухається по небосхилу.Вдень порівняно зранком і ввечері сонце піднімається вище обрію і тіні від предметів стають короткими.Період доби коли сонце високо на небі і діти грають на ділянці назив.полодень – це середина дня.Знайомлять із явищами «захід сонця»»схід сонця», сутінки, світанок і пояснюють сутеніє розвидніється.У цій групі пояснюють що загал.тривалість ранку,дня,вечора та ночі складає добу. На заняттях завд.ускладнюються.

49. Розкрити послідовність методики озн.дошк.з поняттями сьогодні,завтра,післязавтра та тижнем.

Ознайом.з днями метод гармошки;1)Вих.з дітьми склеює гармошку беручи 3 листки на середньому листі позн.за допомогою малюнків або відповідних картинок ключової події сьогоднішнього дня (на прогул. Ми состерігали за горобцями).2)Запит.до дітей що відбувалися вчора діти на сусідньому листі паперу що передує листку сьогодні малюють або наклеюють.Після цього діти планують наступний день- завтра.Таку часову модель вихов.розміщує в полі зору дітей до завтрашнього дня.Наступний день вихов.продовжує роботу над часовою моделлю звертає увагу дітей що сьогодні будуть поді\ які ми запланували вчора, таким чином завтрашній день стає сьогоднішнім, а той що був сьогоднішній стає вчорашній(день який йому передува став сьогодні). Ми можемо його назвати позавчорашнім,він знах.позаду вчорашнього дня.3) Дати до сьогоднішнього дня приклеювання двох листів паперу.Плануючи події два дні наперед діти засвоюють поняття завтра,післязавтра.Тиждень- методом веселки-1.розробка моделі тижня різними кольорами веселки 2 гого кожного дня, викладати по одному листку що позн.день тижня.Понеділок-червоний.2.-запитання,щог роблять дорослі в цей день.Наступний листок помаранчевий він другий день тижня і так кожний день.Ці п’ять днів назив.робочим.6 тий день тижня-синій назив.субота і далі неділя.Ці дні- вихідні.Що ви робите на ввихідних? І запит.по всьому тижні.3.-склеювання днів тижня щоб утв.веселка.Ця веселка розміщується на очах дітей застосовується під час дидакт.ігор.

Ознайомлення дошк.х циферблат.годинником

1.загадування загадки,2.запитання (що це?) чому ви вирішили що це годинник? 3. Показ моделі годинника і у дітей теж…подив.на стрілки годинника вони однакові? Вміти розрізняти довга показує хвилини,коротка –пояснення дітям рухів стрілки. Поставте на своїх годинниках хвилинну стрілку на цифру 12 ,а часову на цифру 1. Котра година? На наступному занятті на макеті 5 хв.,15 хв.,30 хв.

52-51.Завдання ознайомлення дітей орієнтування в просторі у різних вікових групах.

Перша молодша гр.(1-2р)Розуміти і застосувати слова «там,тут,туди», показ власних частин тіл та інших людей,іграшок,тварин.Друга молодша(2-3р)розуміти значення слів:уперед,назад,угору,вниз, разом у сторони;заст..слова:далеко,близько,високо низько.Орієнтуватися відносно себе у просторі володіти уміннями елементарного аналізу обстереженого простору(біля мене стоїть стілець).Середня група(5)заст..попереду до столу,за шафою;визначати місце предмета серед інших: розрізняють просторові напрямки – вперед назад вправо вліво вгору вниз попереду.Орієнт.в знайомих приміщеннях.Старш.гр.діти визнач.напрями руху під час ходьби,бігу.Визн.просторові відношеня вертикальне горизонтальне.Орієнт.в двовимірному просторі на столі листі паперу.

53. Типові помилки фем у днз,що сприяють успішність

1) методика спирається на абстрактне навчання без практичного навчання;2)в днз та самі батьки надають перевагу підготовці до школи,а не матем.розвитку,тобто намаг.зробити так,щоб дитина рахувала як школяр,вирішувала складні задачі нерозуміючи,що шкільні завдання не вирішуються в ДНЗ;3)загал-матем.розв. дітей підміняється механічною лічбою;4)більшість суч.дошк. не волод.матем.термін.,не вміють узагальнювати,уточнювати,робити припущення,не погоджуватись з дорослим та аргументувати це,робити висновки.

54.Методики оперуванню множинами в різних вікових групах

Число+цифра.

( 1 мол.група)Основними методами й прийомами формування уявлень про множину є дидактичні ігри та вправи з конкретними множинами (предметами, іграшкам геометричними фігурами). З цією метою широко використовуються різні малюнки й картки.Дидактична вправа для виділення окремих предметів з однорідної сукупності (розкласти множину на окремі елементи). Вихователь пропонує двом дітям узяти по одному олівцю. «Скільки Ти взяв ?» -1 запитує вихователь. «Один». - «А скільки ти взяла?» - «Один». - і ти, Оля, візьми один» і т.д. Розібравши всі олівці, їх кладуть на піднос. Таким чином, діти розділили множину на окремі елементи і потім відтворили цю множину.(кульки, яблука) Завдання знайти один, або багато предметів навколо себе. вихователь заздалегідь групує предмети й розміщає їх у різних місцях кімнати: на столах, полицях, підвіконні. Спочатку він допомагає дітям пінити множину: «Погляньте на полицю і скажіть, яких іграшок багато? а яка одна? Вихователь, дає завдання: «Принеси одного зайчика», «Принеси багато півників». При цьому слід вчити дітей сказати про виконані дії: «Я приніс одного зайчика «Я приніс багато півників». Далі ці іграшки прибирають і дітям пропонують аналогічні завдання з іншими іграшками (завдання можна повторювати 7-8 разів). Методика введення понять «один і багато». Зайчик загубив свій м'ячик. Він дуже засмучений. Давайте допоможемо йому знайти м'ячик. Перед дітьми розташована множина з п'яти - семи м'ячиків, один відрізняється візерунком. Вихователь зазначає, що м'ячик зайчика саме з таким візерунком. Дістаємо м'ячик та даємо зайчику. У зайчика один м'ячик, а на підлозі залишилося багато. Один і багато - повторюємо з усіма дітьми. Можна запропонувати дітям перевірити, чи багато м'ячиків залишилося, чи можна взяти їх одразу усі в руки ні не можна, м'ячик багато. Дидактичні вправи на закріплення понять «більше», «менше», «порівну». Вправа 1. Посадити ляльок на стільці й знайти відповідність. Одній ляльці не вистачило стільця. Це означає, шо ляльок більше, ніж стільців. Про це ж можна сказати інакше: «Стільців менше, ніж ляльок». На скільки більше ляльок? - запитує вихователь. - На одну. -Як зробити, щоб ляльок і стільців було порівну? - Принести ще один стілець.Вправа 2. До дітей «приходять» ведмедик і лялька. Вони приносять багато іграшок. Вихователь запитує: «Хто більше приніс іграшок — ведмедик чи лялька?» - Діти по-різному відповідають на запитання. Вихователь: «Ось Оксана і Сашко говорять, що більше іграшок приніс ведмедик, а Костик і Оленка - що лялька. Хто ж з дітей відповів правильно? Де більше іграшок?» Усі іграшки, принесені ведмедиком, діти виставляють у ряд. Потім їм пропонується біля кожної з цих іграшок нижче чи вище її, поставити одну іграшку, принесену лялькою. Після цього вже видно, де іграшок більше, а де менше. «Хто приніс більше іграшок? Хто приніс менше іграшок?» Наприкінці діти дякують ведмедику й ляльці за подарунки. Можна розіграти й аналогічну ситуацію: в гості до дітей прибігли з лісу лисичка й зайчик. Під час виконання завдання вихователь стежить за тим, щоб діти активно використовували слова: «багато», «один», «по одному», «жодного», «порівну», «більше», «менше», «стільки», «скільки» та ін. Дидактична вправа на показ різних способів встановлення рівності множин. У таких вправах діти можуть порівнювати однорідні множини, де елементи відрізняються за розміром: на картку з намальованими великими кружечками діти накладають менші і з'ясовують, що маленьких кружечків більше, а великих — менше. Такі вправи привертають увагу дітей саме до кількості, тобто того, скільки елементів містить кожна множина. Спочатку діти накладають елементи однієї множини на елементи другої, а потім кожен елемент другої множини знімають і підкладають його знизу, під елементи першої множини. На цьому етапі роботу полегшують картки, поділені клітинки. Вони ніби звільняють дитину від додаткового явлення — робити одночасно кількісний і просторовий аналіз множини. У кожній клітинці, як у гніздечку, вміщається один елемент (предмет, малюнок).Дидактичні вправи на сприйняття множини різними аналізаторами (середня група). Ще не знаючи чисел, не вміючи лічити, діти порівнюють множину звуків з множиною предметів, рухів. Так, вихователь дає завдання дітям постукати по барабану стільки разів, скільки іграшок стоїть на столі й виконувати ці вправи в такій послідовності: вихователь стукає один раз і ставить на стіл іграшку, стукає ще раз і знову ставить іграшку; викликана дитина дивиться на ці предмети і стукає. Всі діти у себе на столі викладають іграшки по одній відповідно до кожного стуку вихователя; викликана дитина ( З місця) плеще в долоні стільки разів, скільки в неї іграшок; вихователь плескає в долоні, а дитина, сприймаючи звуки на слух, плескає стільки ж разів. Дидактичні вправи на поглиблення уявлень про число і лічбу, відношення між числами (старша група). Діти на практиці порівнюють, зіставляють сукупності, виражені суміжними числами. Наприклад, взявши п'ять ляльок і шість машин,зясовують, що машин більше, ніж ляльок, а ляльок менше, ніж машин (на одній машині немає ляльки). На підставі цього робиться висновок, що число «п’ять» менше, ніж число «шість», а число «шість» більше, ніж число «п'ять». Проте для того, щоб діти усвідомили це, потрібні багаторазові вправи з різним матеріалом Порівнюючи між собою сукупності, дошкільники впевнюються, що число «шість» завжди більше, ніж «п'ять», а пять» менше, ніж «шість». Ці знання можна закріплювати під час виконанання різних завдань. Так, пропонується полічити предмети на картці, взяти фішки на одну більше або менше, розкласти фішки під предметами (один під одним), і відразу буде видно, де більше, а де менше. Діти можуть також відтворити множину за усно названим числом. Виконуються такі вправи з викладанням символів, що позначають елементи множини, на набірному полотні.

55. Види наочності що використовуються під час форм.елем.мат. уявлень у дітей дошк. віку.

Різноманітні конкретні множини – (безліч предметів, зображень, звуків.ю рухів) вихователь звертає увагу на те, що множина складається з окремих елементів. Засвоївши наочне кількісне порівняння множин, діти на практиці усвідомлюють співвідношення між суміжними числами.Сюжетні картинки, малюнки – дає змогу виділити просторові і тимчасові відносини, форми навколишніх предметів (положення сонця – старша група, день і ніч - молодша).Символи, знаки – квадрати, кружки. Особливе значення символічна наочність має при обчислювальній діяльності.Таблиці, таблиці зі змінними деталями – посібники-аплікації та фланелеграф. Ця форма наочності дає можливість дітям брати активну участь у виготовленні аплікації. На фланелег.. перегруповувати предмети.Технічні засоби навчання – екранні засоби, відео проектори, мультимедійні презентації.Наоч.. матеріал має бути: предмети відомі дітям, в достатній кількості відповідати естетичним педагог..вимогам.

56. Особливості ф запитань вихователя до дітей у процесі фем

Запитання-це висловлювання,у якому міститься вимога певної інформації від людини,до якої звертаються

Запитання можуть бути конкретні і неконкретні,правильні і неправильні,доцільні чи недоцільні.

З точки зору мети постановки питань: -результативні – одержуємо ту інфор.. яка нас цікавить; - функціональні - для перебігу бесіди, забезпечити плавний перебіг від однієти темі до іншої, щоб ліквідувати напругу під час спілкування. Риторичні запитання та запитання для обдумування. Правила формування запитань: оптимальна лаконічність у викладі думок, відмова від уживання слів з подвійним значення та фраз які можна неправильно тлумачити. Вводити слова чому, як, яким чином, коли, де. Для повнішої інфор. Дотрим. Черговості запитань.

57.Методика лічби групами.

Поняття ознайомлення з дітей з лічбою можна показувати практично доцільності діяльності,економії часу. Так дорослі лічать парами рукавичка,шкарпетки,десятки – яйця,фрукти. В таких випадках кілька предметів сприймають як єдине ціле. Діти утворюють і лічать кількість груп,кількість предметів в кожній групі. Починати лічбу парами (парами танцювати) трійками (приготуємо обід,брати овочі по три)десятками (спортивні команди)

58ознайомлення дітей з терезами: дітям пропонується порівняти будь-які два предмети, що мало відрізняються за масою, наприклад, два зошити, дві книжки, два мішечки борошна тощо. Завдяки цьому школярі підводяться до думки про необхідність мати спеціальний прилад, з допомогою якого це зробити просто. Вчитель запитує: чи зустрічалися ви у практичній діяльності з таким приладом? Після цього вчитель ознайомлює дітей з шальковими терезами, розповідає про їх будову та зображує їх на дошці у вигляді схеми чи використовує відповідну таблицю або підручник. Корисно використати при цьому різні види шалькових терезів

59 орієнтування дошкільників у просторі. Методики навчання в середині і старших групах.діти повинні вільно орієнтуватися в приміщунні;у найближчому середовищі знати дорогу до дошкільного закладу .магазину,аптеки. І засвоїти просторові положення: поруч навколо перед по середині; позначити словом положення визначеного предмета щодо себе чи іншого предмета ;знати який вигляд має зошит орієнтуватися на аркуші паперу ; виконувати завдання вихователя.особливу увагу в роботі зі старшими дошкільниками слід приділити розгляду картин ілюстрацій ,фотографій при цьому дитина позначає положення предметів . діти пояснюють окремі поняття вирази ;характеризують напрямок відстань .вих. запитує : що означають вирази :біля під мостом.. важливе значення в цій групі має робота із зошитом .їх учать виділяти лист сторінку верхню та нижню частин сторінки бокові сторони.спочатку знаходять середину листа шляхом відлічування клітинок зверху – вниз зліва –направо. ускладнення такої діяльності може стати відлічування клітинок і знаходження необхідної з відповідним позначенням .таким чином можна проаналізувати де знаходиться іграшка відносно центру листа його кутів сторін.

60.Розкрийте завд.і зміст знань дітей про дискретні величини(множини)в різних вікових групах

Перша та другі молодші групи-вправляти дітей у розкладанні множини,розміщувати в окремі ємкості.Супроводжувати дії коментарем.Викорис.терміни багато,мало,один,порівну,пару,менше.Формувати вміння накладати один предмет на інший.Формув.матем.словник,грам.категорії однини множини(одне яблуко багато яблук).Середня група-дітям 4року життя вводиться слуховий аналізатор при сприйнятті множини одночасно із зоровим(скільки раз я плесну в долоні).на основі порівняння суміжних множин дітей ознайомл.з утв.числа в межах 5.Закріплюють поняття множина,підмножина. Старша група- пропонують множини що можна відчути лише за допомогою дотику (скільки разів я плесну в долоні,скільки ти присядеш).Вчити групувати елементи множини в ряд(в межах 10) за параметрами:

кольору,кількості,величини. Дискретні множини беруться складнішими-природні явища мешканці моря комахи земноводні.Розвивати логічне мислення шляхом аналізу,синтезу,класифікації.

 


Просмотров 2025

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!