Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇМаркетингові дослідження ринків

4.1 Сутність, принципи та етапи маркетингових досліджень

5.1 Методи опрацювання інформації та оцінка ринку

 

Методи опрацювання інформації та оцінка ринку

Маркетингова інформація — це вихідний елемент маркетингових досліджень і найцінніший ринковий продукт. Цінність маркетингової інформації полягає в тому, що вона створює передумови для здобуття конкурентних переваг, допомагає знизити рівень комерційного ризику, визначити й урахувати зміни в навколишньому бізнес-середовищі. Належна інформація сприяє опрацю­ванню та координації стратегій, підтримці і обґрунтуванню відповідних рішень, підвищенню іміджу підприємства, дає можливість аналізувати його діяльність з метою підвищення її ефективності.

Класифікацію маркетингової інформації подано в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ознаки класифікації Види інформації Характеристика і напрямки використання інформації
1.Призначення Вихідна Для визначення проблеми та її розв’язання
Контрольна Для оцінки ефективності розв’я­зання проблеми
2. Рівень Макропланова Інформація про державну фінансову систему, політику економічного регулювання цін, доходів, податків, позик тощо
Мікропланова Інформація про величину попиту і пропонування, про показники діяльності підприємства, його конкурентів, споживачів
3. Власність Власна Інформація, яка зібрана підприємством і належить йому
Чужа Власність інших підприємств чи держави
4. Доступність Відкрита Доступна всім
Приватна Доступна лише для службового користування
Таємна Доступна для обмеженого кола осіб
5. Термін отримання Вторинна Зібрана раніше для розв’язання інших проблем
Первинна Зібрана спеціально для розв’язан­ня конкретної проблеми
6. Роль у діяльності фірми Стратегічна Для розв’язання стратегічних завдань
Тактична (оперативна) Для розв’язання тактичних і (оперативних) завдань
Ознаки класифікації Види інформації Характеристика і напрямки використання інформації  
7. Зміст Аналітична Ідеї, гіпотези, поняття  
Методологічна Методи, підходи, методики  
Фактична Статистичні дані  
8. Джерела отримання Внутрішня Звіти фірми, списки покупців, постачальників, посередників  
Зовнішня Звіти підприємств і торговельних організацій, періодичні видання, дані опитувань  
9. Інформаційні потреби підприємства Навколишня Дані про суб’єкти, сили, умови навколишнього бізнес-середовища  
Проміжна Дані про наявні можливості підприємства щодо впливу на суб’єк­тів ринку  
Орієнтувальна Дані щодо обмежень впливу маркетингового інструментарію за різних умов навколишнього бізнес-середо­вища  
10. Маркетин-гові аспекти Попит Що користується попитом, коли і де він є, хто його носії, яка їхня поведінка, еластичність попиту  
Пропонування Які продукти пропонуються на рин­ку, коли, де, хто, в яких обсягах про­понує, еластичність пропонування  
Співвідношення попиту і пропонування В якій мірі і за яких умовах відбувається врівноважування попиту і пропонування  
Стан ринку Ринковий потенціал, реальний обсяг ринку, частки ринку  
Споживачі Характерні ознаки, ринкові сегменти  
Ціни Рівень, динаміка  
Конкуренція Стан, форми, характерні ознаки конкурентів  
Макросистема Економічна, податкова, фінансова політика держави, система розподілу доходів, зовнішньоекономічні відносини, закони, норми і правила господарювання  
         

Найціннішою для маркетингових досліджень є первинна інформація (переваги та недоліки первинної і вторинної інформації наведено в табл. 5.2).Таблиця 5.2ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Види інформації Переваги Недоліки
Первинна Цілеспрямованість, конкретність, відповідність ухваленій методології збирання інформації, надійність Велика вартість, велика тривалість зби­рання інформації, потреба у висококваліфікованих інтерв’юерах, складність спеціальної підготовки таких
Вторинна Низька вартість, швидкість отримання, достатня кількість, комплексність Надто загальний характер, інформація може бути застарілою, невідома методика її збирання та надійність джерела інформації

 

Основними методами збирання первинної інформації є опитування, спостереження, експеримент та імітація.

Опитування — ще й досі основний і найпоширеніший метод збирання первинної інформації, хоч останнім часом він поступово здає свої позиції. Опитування — це інтерв’ю, узяте в респондента під час особистої зустрічі, телефоном чи поштою за допомогою опитувального листка (анкети). Переваги і недоліки різних способів опитування наведено в табл. 5.3.

Таблиця 5.3


Просмотров 808

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!