Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Нөлдік реттіліктің кернеуі мен тоғы бойынша қорғанысБір фазалы жерге қысқа тұйықталу кезінде торапта нөлдік реттіліктің кернеуі пайда болады және де ол кернеу қалыпты тәртіпте зақымдалған фаза ие болған шамасы бойынша тең және таңбасы бойынша кері болатын кернеуге тең болады. Бұл фазалық кернеулердің өзгерісі, сондай-ақ нөлдік реттіліктің кернеуінің пайда болуы осындай тұйықталулар туралы сигнализация ретінде қолданылуы мүмкін. 6.2. және 6.3. суреттерінде осындай қорғаныстардың сұлбасы көрсетілген.

6.2. Сурет - Релені жұлдызға қосу кезінде нөлдік реттіліктің кернеуі және тоғы бойынша қорғаныстың сұлбасы

 

6.3 Сурет - Релені үшбұрышқа қосу кезіндегі нөлдік реттіліктің кернеуі және тоғы бойынша қорғаныстың сұлбасы

 

Тұйықталу кезінде тоқтар тораптың барлық нүктелерінде шамамен бірдей өзгеретіндіктен, мұндай қорғаныста селективтілік болмайды және кез келген аймақтағы қысқа тұйықталу болған жағдайда тек қана сигнализация үшін қызмет етеді. Бірақ, қарапайым конфигурацияның тораптарында ол фазаның жерге қысқа тұйықталуы кезінде жалғыз қорғаныс болып табылуы мүмкін.

Басқа жағдайда, жерге бір фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі тоқты қарастырайық және де бұл тоқта n-желілер үшін нөлдік реттіліктің тоқтары пайда болады. 6.1-6.3 суреттерінен желі үшін шығатыны мынау: I(1)A=3CåUф=3I(1)0å, мұндағы Сå-жерге қатысты тораптың барлық байланысқан элементтерінің сыйымдылығы, Uф-номиналды фазалық кернеу.n-желілерді жерге бір фазалық қысқа тұйықталу жағдайын қарастырсақ, олардың біреуінде 6.4суретінде көрсетілгендей қысқа тұйықталу орнын 3I(1)0å тоқ көзімен ауыстыруға болады. Осы жағдайда, таратылған желінің сыйымдылығын есептей келе, зақымдалмаған желінің нөлдік реттіліктің тоқтарының эпюры бірдей болады және тоқтар шиналарға бағытталған болады, ал зақымдалған желіде керісінше.

6.4 Сурет - n-желілердің ішіндегі біреуінің жерге бір фазалы қысқа тұйықталуы кезіндегі сұлбасы

 

Зақымдалмаған желілерде

3I(1)0i=3 CiUф (6.5.)

Мұнда i- желі нөмірі.

Зақымдалған желіде

3I(1)0n=3 (Cå-Cn)Uф. (6.6.)

Нөлдік реттіліктің тоғының үшсымды желіде артуы осы желінің зақымдалуы кезінде, жерге бір фазасының қысқа тұйықталуы кезінде нөлдік реттіліктің сүзгісін трансформаторды (ТНП) орнату кезінде қорғаныс үшін қолданылуы мүмкін.

3I0(1)n және 3I0(1)1 -ға жылжыған, ал орны толтырылған және қайта орны толтырылған тораптарда > (Cå- Cn), соның салдарынан зақымдалған желінің тоғының бағыты шиналарға қарай бағытталуы мүмкін, яғни зақымдалмаған желілерде сияқты. Бұл - берілген қорғаныстың қолданылу облысын шектейтін кемшілік.Нөлдік реттіліктің тоқтарының өлшеуіш түрлендіргіші біртрансформаторлық сүзгі- нөлдік реттіліктің трансформатор тоғы болып саналады, ол тороидтық орамасы бар тұйықталған магнитөткізгіштің бейнесін көрсетеді.

6.5. суретінде кабельдің үстіне орнатылған ТНП көрсетілген. Өзек темірдегі магнит ағыны фазалардың ағындарының қосындысына тең

Ф=ФАВС (6.8.)

6.5 Сурет - Кабельдің үстіне орнатылған нөлдік реттілік тоғының трансформаторы

 

ТНП-ні симметриялық орнатқан кезде Ф тек қана нөлдік реттілік тоқтарының пайда болуы кезінде ғана.

Реле максималды қуатты тұтынатын келісілген жүктемені алу үшін

Zp=Zнам (6.9.)

Бұл жағдайда реле магниттелуші тоққа тең және ТНП қателігі 50%-ға жуық. Сондықтан мұндай қорғаныс берілген тоққа реттеледі.

Қорғаныстың іске қосылу тоғы келесі формуламен анықталады

Iсз=3КотсКБUФ Ci, (6.10.)

мұнда Котс- КБ-сыйымдылық тоғының лақтыру коэффициенті(4¸5),

UФ-номиналды фазалық кернеу.Қорытындылар: Нөлдік реттіліктің кернеуіне жауап қайтаратын тоқтық қорғаныс селективтілік қабілетіне ие болмағандықтан, әдетте оқшауламаны бақылау үшін пайдаланылады. Ол өте сенімді және шекті қарапайым, бірақ орны толтырылған тораптарда оның қолданылуы тораптың қозғалатын қосындылық сыйымдылық тоғы желінің тоғынан едәуір көп болған кезде мүмкін болады.

 


Просмотров 1212

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!