Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ1. Завдання|задачі| державної виконавчої служби. Поняття і значення інституту примусового виконання.

2. Правова основа діяльності державної виконавчої служби.

3. Органи державної виконавчої служби.

4. Компетенція органів юстиції по організації діяльності державної виконавчої служби.

5. Правовий статус державного виконавця.

6. Вимоги, що пред'являються до державних виконавців, порядок|лад| призначення і звільнення|визволення| їх.

7. Контроль за діяльністю державних виконавців.

8. Оскарження дій або бездіяльності державних виконавців.

9. Правовий та соціальний захист державних виконавців.

10. Матеріальне забезпечення державних виконавців.

11. Поняття виконавчого провадження.

12. Органи і посадовці, що здійснюють примусове виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

13. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, які підлягають виконанню Державною виконавчою службою.

14. Заходи примусового виконання.

15. Обов'язки і права державних виконавців.

16. Обов'язковість вимог державного виконавця.

17. Гарантії прав громадян і юридичних осіб у виконавчому провадженні.

18. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| іншими органами.

19.Учасники виконавчого провадження.

20. Особи , які залучаються до проведення виконавчих дій.|виконавчих|

21.Сторони у виконавчому провадженні..

22.Представництво сторін у виконавчому провадженні.

23.Особи, які не можуть бути представниками в виконавчому

провадженні.

24.Участь у виконавчому провадженні експерта або спеціаліста, |спеціаліста|

перекладача.

25.Залучення понятих до здійснення виконавчих дій.

26.Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста,

перекладача і порядок|лад| його розгляду.

27. Підстави для відкриття|відчинення| виконавчого провадження.

28. Вимоги до виконавчого документа.

29. Місце виконання рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|.

30. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання.31. Переривання строку давності|давнини| пред'явлення виконавчого документа

до виконання.

32. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення

виконавчого документа до виконання.

33. Прийняття виконавчого документа до виконання.

34. Відмова у відкритті|відчиненні| виконавчого виробництва.

35. Роз'яснення рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, які підлягають примусовому виконанню.

36. Права та обов'язки сторін і інших осіб|облич,лиць| у виконавчому провадженні.

37. Добровільне виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

38. Час здійснення виконавчих дій.

39. Відкладення проведення виконавчих дій.

40. Відстрочка|відстрочка| або розстрочка виконання, встановлення чи зміна

способу і порядку|ладу| виконання рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|.

41. Обов'язок та право державного виконавця зупинити

виконавче провадження.

42. Порядок|лад| і строки зупинення виконавчого провадження..

43. Закінчення виконавчого провадження.

44. Повернення виконавчого документа стягувачеві.

45. Відновлення|поновлення| виконавчого провадження.

46. Оголошення розшуку.

47. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум та

черговість задоволення вимог стягувачів.

48. Витрати, пов'язані із здійсненням виконавчих дій.

49. Виконавчий збір|збирання|, винагороди державного виконавця.

50. Авансування витрат на виконавче провадження.

51. Особливості виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| у разі|в разі| відкриття|відчинення| кількохвиконавчих проваджень щодо одного боржника.

52. Порядок|лад| звернення|звертання,ставлення,обігу| стягнення на грошові кошти і інше

майно боржника.

53. Порядок|лад| звернення|звертання,ставлення,обігу| стягнення на майно|кошти| боржника при обчисленні

боргу у гривнях або іноземній валюті. .

54. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на заставлене майно.

55. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на майно боржника, яке знаходиться|перебувають| в

інших осіб|облич,лиць|.

56. Майно, на яке не може бути обернено стягнення.

57. Арешт та вилучення майна боржника.

58. Зберігання майна, на яке накладений арешт.

59. Оцінка майна боржника.

60. Реалізація майна, на яке звернено стягнення.

61. Звільнення|визволення| майна з-під арешту.

62. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на будинок, квартиру, приміщення|помешкання|, земельну

ділянку.

63. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на грошові кошти боржника –

юридичної особи.

64. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на інше майно боржника –

юридичної особи.

65. Порядок|лад| звернення|звертання,ставлення,обігу| стягнення на майно при реорганізації та

ліквідації боржника – юридичної особи.

 

66. Дії державного виконавця по підготовці та передачі

майна боржника для реалізації з публічних|прилюдних| торгів.

67. Умови звернення|звертання,ставлення,обігу| стягнення на заробітну плату|плату| та інші доходи

боржника.

68. Відрахування із|із| заробітної плати|плати| (заробітку), пенсії, стипендії

боржника.

70. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на інші доходи боржника.

71. Розмір відрахувань із|із| заробітної плати та|плати| інших доходів боржника.72. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на заробітну плату|плату| боржника, який відбуває

покарання|наказання|.

73. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на допомогу по державному соціальному

страхуванню.

74. Кошти|кошти|, на які не може бути звернено стягнення.

75. Порядок|лад| стягнення аліментів.

76. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| щодо стягнення |наказання| штрафу та конфіскації

майна.

77. Загальні|спільні| умови виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, за якими боржник зобов'язаний

особисто вчинити |вчинити| певні дії або утриматися |утриматися| від їх вчинення.

78. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про поновлення на роботі.

79. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про відібрання|відібрання| дитини|дитяти|.

80. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про примусовий обмін.

81. Виконання рішення про виселення боржника, про вселення

стягувача.

82. Загальні|спільні| умови виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про заборону діяльності

об'єднання громадян.

83. Здійснення виконавчих дій відносно іноземців, осіб без

громадянства та іноземних юридичних осіб.

84. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| іноземних судів і арбітражів.

85. Оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої служби.

86. Захист прав стягувача у виконавчому провадженні..

87. Відповідальність за невиконання рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, що зобов'язує|зобов'язав|

боржника виконати |вчинити| певні дії, та рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| про поновлення на

роботі.

88. Відповідальність за невиконання законних вимог державного

виконавця та порушення Закону України «Про виконавче

провадження.».

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧИННЯ КУРСУ «ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»

Нормативний матеріал:

1. Конституція України: Прийнята ВР України 28. 06. 1996 р. //В В.Р. України. – 1996. - №30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 р. №435-ІV. //В.В.Р. України. – 2003. - №40-44 - Ст. 356.

3. Цивільно-процесуальний кодекс від 18. 07. 1963 р. №1540-IV. //В.В.Р. України. – 2004. - №35 - Ст. 412.

4. Кодекс законів про працю| від 10. 12. 1971 р. №322-VIII. //В.В.Р.України. – 1971. - №50 - Ст. 375.

5. Сімейний кодекс в України від 10.01.2002 р. №2947-ІІІ. //В.В.Р. України. – 2002. - №21-22 - Ст. 135.

6. Господарсько-процесуальній кодекс в України від 06. 11. 1991 р. №1798-ХІІ. //В.В.Р. України. – 1992. - №6 - Ст. 56.

7. Кримінально-виконавчий кодекс України, від 11.07.2003, ВВР, 2004 № 3

8. Кримінальний кодекс України, прийнятий 05.04.2001 р.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України, прийнятий 28.12.1960 р. (із наступними змінами і доповненнями).

10. Кодекс адміністративного судочинства України, прийнятий 06.07.2005 г.

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 07.11.1984 р. (із наступними змінами і доповненнями).

12. Закон України “Про державну| виконавчу| службу” від 24. 03. 1998 р. №202/98-ВР. // В.В.Р. України. - 2004. - №35. - Ст. 412., із змінами та допов. станом на 6 червня 2012 р..

13. Закон України “Про виконавче| провадження|” від 21. 04.11.1999 р. №606-ХIV. // В.В.Р. України. – 1999. - №24. - Ст. 207. із змінами та допов. станом на 6 червня 2012 р.

14. Закон України ”Про внесення змін до закону України „Про виконавче провадження” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) від 04.11.2010 р. № 2677-У1, якій набрав чинність 9 березня 2011 р.

15. Закон України “Про державну| службу” від 16. 12. 1993 р. №3723-ХII. //В.В.Р. України. – 1993. - №52. - Ст. 490.

16. Закон України „Про оплату праці від 23.05.1995 р.

17. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24.02.1994

18. Закон України „Про впровадження| мораторію на примусову| реалізацію майна|” від 29. 11. 2001 р. № 2864-III. //В.В.Р.України. – 2002.- №10.

19. Закон України „Про поновлення| платоспроможності боржника| чи| визнання| його| банкротом|” від 14. 05. 1992 р. №2343 ХІІ. //В.В.Р.України. – 1992. - №31. - Ст. 440.

20. Закон України „Про оцінку майна|, майнових| прав та професійної оціночної діяльності в Україні” від 12. 07. 2001 р. №2658-III. //В.В.Р. України. – 2001. - №47. - Ст. 251.

21. Закон України „Про іпотечне кредітування| операцій з консолідованим іпотечним в боргом|” від 19. 06. 2003 р. №979-ІV. //В.В.Р. України. – 2004. - №1. - Ст. 1.

22. Закон України „Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року. Першого протоколу та протоколів № 2,4,7, 11 до Конвенції від 17.07.1997 р.

23. Закон України „Про третейські суди” від 11.05.2004 р.

24. Закон України „Про судову експертизу” від 25.04.1994 р.

25. Постанова КМУ затверджено „Положення про спеціальний фонд виконавчого провадження” від 26.07.1999 р. № 1351.

26. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження| положення| про порядок|лад| проведення| аукціонів (прілюдних| торгів) з реалізації заставленого майна|” від 22. 12. 1997 р. №1448. //Офіційний Вісник України. - 1998. - №2.

27. Постанова КМУ затверджено „Порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна” від 05.07.2004 р.

28. Постанова КМУ затверджено „Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданого органам державної виконавчої служби” від 11.07.2002 г. № 985

29. Постанова КМУ „Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби” від 29.07.2002 р.

30. Постанова Кабінету Міністрів України „Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб” від 26. 12. 1993. в редакції постанови КМУ від 01.07.2002 р. № 869

31. Постанова Кабінет Міністрів України „Про систему органів юстиції” від 30. 04. 1998 р. №592. //Офіційний Вісник України. – 1998. - №18.

32. Наказ Міністра юстиції України „Про затвердження| Тімчасового положення| про порядок|лад| проведення| прилюдних| торгів з реалізації арештованого| нерухомого| майна|” від 27. 10. 1999 р. №68/5. //Офіційний Вісник України. – 1999. - №44.

33. Наказ Мінюсту6 затвердив „Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна” від 11.11.2003 р. № 136/5.

34. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження| Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіки Крім, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та Положення про районні, районні у|в,біля| містах, в міські (міст обласного| значення|) управління юстиції від 30. 08. 2000 р. №36/5. //Офіційний Вісник України. – 1999. - №6.

35. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження| Положення про районні, районні у|в,біля| містах, в міські (міст обласного| значення|) відділи державної виконавчої служби| від 16. 07. 1999 р. №43/5. //Офіційний Вісник України. – 1999. - №30.

36. Положення про районні, районні у|в,біля| містах, міські (міст обласного| значення|) відділи державної виконавчої служби|, затверджене| наказом Міністра юстиції України від 16. 07. 1999 р. №43/5. //Офіційний Вісник України. – 1999. - №21.

37. Інструкція Міністерства Юстиції України «Про проведення виконавчих дій» у від 15. 12. 1999 р. //Офіційний Вісник України. – 1999. - №51.

38. "Положення про порядок|лад| та умові| зберігання та реалізації цінностей", затвержено | Постановою Правління Національного банку в України від 04. 10. 1999 р. //Офіційний Вісник України. – 1999. - №44.

39. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльності органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження” від 26.12.2003 р. № 14.

40. Виконавче провадження: законодавство, судова практика/Департамент державної виконавчої служби; упоряд. В.С. Ковальський; за заг. Ред. Г.В. Стадника., -К.:Юрінком Інтер, 2011, - 336 с.

Спеціальна література:

41. Аргунов В. Ліца, які беруть участь в справах|речах| про виселення //Сов. юстиція. – 1986. - №8. - с. 19-20.

42. Баранкова В. В. Виконання судових| рішень. - В кн|. «Цивільне процесуальне| право України» /За ред|. У. В. Комарова //Право – Х.: 1999. – с. 424-425.

43. Белоусов| Л. В. Арешт майна боржника //Законодавство. – 1999. - №2. - с.74-75.

44. Білоусов Ю. Цивільне виконавче| право як самостійна галузь| права //Газета «Закон і бізнес». - 2001 р. - №3-9. - с. 87-89.

45. Валєєва Р. Х. Цивільні стягнення в російському дореформеному процесі //Правоведение. – 1961. - №10. - с. 84-91.

46. Грігорьев А. Н. Примусовий обмін житлових приміщень|помешкань| //Цивільно-правові засобу|кошту| забезпечення індивідуальних і суспільний|громадський| потреб – Перм. – 1989. - с. 84-90.

47. Давиденко Р. Кваліфіковане вирішувати справі | про поновлення | на роботі //Рад. Право – Київ. – 1989. - №5. - с. 26-31.

48. Червоний Ю.С. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України., 2008 г.

49. Емельянова І. І., Нижнік А. І., Павлової Л. М. та ін. Законодавство України про виконавче| провадження|: Науково-практічній коментар| – 2001. - с. 356.

50. Емельянова І. І. Законодавство України про виконавче| провадження|. – К. – 2002. - с. 27-29.

51. Жгунов А. Виселення з|із| житлових приміщень|помешкань| //Законність. – 1994. - №4. - с.19-23.

52. Завадська Л. Н. Реалізація судових| рішень. - М. – 1982. – с. 88-90.

53. Канкишева Н. У. Місто виконавчого провадження в системі Цивільного|громадянського| процесу //Бюлетень Міністерства юстиції РФ. - 1999. - №6. с. 5-10.

54. Кононенко О. Правове забезпечіння| виконання| судових| рішень // Право України. - 1998. - №9. с. 16-18.

55. Крівоносова Л. А. Позбавляння батьківських прав: Видавництво вузів //Правоведення. – 1990. - №2. с. 60-65;

56. Морозова І. Б., Треушников А. М. Виконавче провадження. Навчальний посібник. – М. - 1999. - с. 205-207.

57. Нечаєва А. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| у справах пов'язаним з вихованням дітей //Рос. юстиція. – М. – 1998. - №5. - с. 35-37.

58. |. Ніколаєва І. Виконавче провадження| в України. Актуальні питания|. – К.

– 2004 – с. 20-45.

59 Пашук А. Суд і судочинство| на Лівобережній Україні в 17-18 ст. - Від-во

Львівського університету. – 1967. - с.144-147.

60. | Пастухів|чередників| В. П. Законодавство про виконання| судових| рішень у|в,біля|

дореволюційній Росії //Вісник Київського університету. - Серія права.

– 1969. - №10. - с. 84.

61. |Пахомова І. М Кодекс законів про працю|: науково-практичний| коментар|. – Х. – 2003. – с. 215-216.

62. Плисенко А., Петріщева Р. Про виселення з|із| житлових будинків //Сов. юстиція. – М. – 1989. - №1. - с. 19-20.

63. Сульженко Ю. Статус державных| виконавців та Державної виконавчої служби| України //Право України. – 2003. - №10. - с. 113-114.

64. Степіна Л.С. Про відрахування із|із| пенсій у світі законодавства про виконавче провадження. //Пенсія. – М. – 1999. - №5. - с. 42.

65. Сибільов Д. М. Закон України «Про виконавче провадження.» науково-практичний коментар. – Х. – 2000. – с. 136-148.

66. Савула Ю. Звернення до виконання| рішень, вироків та постанов| у|в,біля| народному суді //Радянське право. – 1991. - №5. - с.21-24.

67. Скловській К. Виконавче провадження: Реалізація майна несправного боржника //Закон. – М. – 1999. - №1. - с. 108-120.

68. Саричев А. Н. Питання виконавчого провадження. /Юр. Консультант. - М. – 1997. - №5/6. - с. 5-7.

69. С. Р. Станік, В. Г, Тертічного, О. Г. Пушенко «Державна виконавча| служба України. Виконання рішень судів», офіційне видання| Міністерства юстиції України т. 1, с. 88-92.

70. Тітов В. Про деяки| проблеми| виконавчого| провадження| //Право України. – 1999. - №1. - с. 64-68.

71. Тертишников В. В І. Тертишников Р. В. Закон України «Про виконавче провадження.»: науково-практичний коментар. – Х. – 2000. – с. 142-148.

72. Федоренко Н. В. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| арбітражного суду про стягнення грошових коштів. – М. – 1997. – с. 65-69.

73. Фурса С. Я. Окреме провадження| у цивільному процесі України. – ДО. – 1999. С. 47-49.

74. Фурса С. Я., Фурса Э. І. Загальні питання| звернення| стягнення| на грошові кошти| та інше майно| боржник| у|в,біля| виконавчому| провадженні //Вісник Академії наук і соціальних відносин Федерації профспілок України. –К. - 2000. – с. 47-49.

75. Фурса С., Щербак С. Принципі організації та діяльності державної виконавчої служби| //Підприємництво, господарство| і право. – 2001. - №8. - с. 81-85.

76. Фурса С. Я., Щербак С. В. Виконавче провадження| в Україні, 2002 - с. 28.

77. Фурса С. Я. Виконавче провадження в Україні. - 2002. - с. 61.

78. | Харітонов Е. О. Цивільний кодекс: коментар. – Х. – 2004. - т. 1, 2.

79. Хацкевич М., Мороз Н. Судові рішення|постанови| у справах про поновлення на роботі //Сов. юстиція. – М. – 1990. - №12. - с. 9-10.

80. Хотіньська О. Роль державного виконавця| у|в,біля| виконавчому| провадженні, порiвняльна характеристика законодавства| Украiни i Росii //Право Украiни. – 2002. - №8. – с. 91-94.

81. Червоній Ю. С. Науково-практичний коментар Сімейного|родинного| кодексу України. – ДО. – 2003. – с. 289-295.

82. Шерстюк В. Звернення стягнення на майно організацій //Хозяйство і право. – М. – 1996. - №5. - с. 68-84.

83. Шерстюк В. М. Виконавче провадження //Законодавство. – 1998. - №7. - с. 55-59.

84. Штефан М. Й., Омельченко М. П,, Штефан С. М. Виконання судових| рішень. – К. – 2001. - с.34-35.

85. Щербак С. В. Суб’єкти виконавчого| провадження| //Держава та право. – 1999. - №3. с. 154-158.

86. Щербак С. В. Місце виконавчого| провадження| в системі права України.: Адміністративне право. - К. – 2001. - №6. - с. 77.

87. Щербак С. К. До питання про правовий статус державного виконавця //Предпринимательство, господарство і право. – 1969. - №12. - с. 59-60.

88. Фіолевський Д.П., Лобанцев С.Ю. Мезенцев Є.І. Державна виконавча

служба в Україні. , 2004 р.

89. Копайгора І.Д. Цивільне виконавче право. Підручник, Львів, 2007 р.

90. Балюк М.І., Луспеник Д,Д. Практика застосування цивільного

процесуального кодексу України., Харків, 2008 р.

91. Ярков В.В. Обращение взыскания на имущество должника.

Законодательство, М. -1998, №5 с.10

92. Памятники русского права. Выпуск 1. М.1952 и выпуск 2,М. 1953 г.

 

 


Просмотров 238

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!