Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


І. Розгляд теоретичних питань. 1. Загальні|спільні| умови виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити |вчинити| певні дії або 

1. Загальні|спільні| умови виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити |вчинити| певні дії або утриматися від їх вчинення.

2. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про поновлення на роботі.

3. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про відібрання|відібрання| дитини|дитяти|.

4. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про примусовий обмін.

5. Виконання рішень про виселення боржника, про вселення стягувача.

6. Загальні|спільні| умови виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про заборону діяльності об'єднання громадян.

7. Здійснення виконавчих дій відносно іноземців, осіб|облич,лиць| без громадянства та іноземних юридичних осіб.

8. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| іноземних судів і арбітражів.

 

Теми рефератів:

1. Загальні|спільні| умови виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, за якими боржник зобов'язаний

особисто вчинити |вчинити| певні дії або утриматися |утриматися| від їх вчинення.

2. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про примусовий обмін.

3. Виконання рішення про виселення боржника, про вселення

стягувача.

4. Загальні|спільні| умови виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про заборону діяльності

об'єднання громадян.

 

Методичні вказівки.

Виконання рішень по немайнових спорах має ряд особливостей і,

безумовно, заслуговує окремого розгляду. У ст.. 16 ЦК України визначені способи захисту особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способи захисту особистого немайнового або майнового права та інтересу: - припинення дії, яка порушує право;

- відновлення становища, яке існувало до порушення;

- примусове виконання обов’язку в натурі;

- припинення правовідносин.

Подібні способи захисту передбачено й іншими, спеціальними правовими

нормами: цивільного, господарського, сімейного, житлового, трудового, земельного законодавства.

Поновити трудові права незаконно звільненого чи переведеного працівника можливо на підставі рішення суду. Особливість виконання рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника полягає у тому, що його виконують негайно (ст. 367 ЦПК України). Отримавши виконавчий лист, державний виконавець не пізніше наступного дня виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. У разі винесення постанови про таке відкриття, він в той же день має направити виконавчий лист до відповідної адміністрації підприємства, організації, які зобов’язані вчинити дії, спрямовані на поновлення трудового статусу працівника.Відібрання дитини як спосіб захисту прав та законних інтересів є досить специфічним, оскільки, насамперед, стосується захисту прав дитини, що повинні довести батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, інші родичі. У разі постановляння рішення про відібрання дитини, суд повинен чітко визначити боржника, тому що всі виконавчі дії мають бути спрямовані саме щодо цього суб’єкта. Ст. 78 Закону встановлює, що під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець проводить виконавчі дії з обов’язковою участю особи, якій дитина передається на виховання, та з залученням представників органів опіки і піклування.

Виселення як захід примусового виконання рішення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому документі, від особи (осіб), яка виселяється. Виселення із житлового приміщення в будинку державної або комунальної власності допускається лише в судовому порядку.Перед виконанням рішення про виселення боржника державний виконавець повинен з’ясувати: яке приміщення займає боржник; чи проживає він один або із стягувачем; кому належить речі, що перебувають у приміщенні з якого підлягає виселенню боржник.

Виселення здійснюється у присутності понятих за сприянням органів внутрішніх справ, з обов’язковим описом майна державним виконавцем.

Чинне житлове законодавство України передбачає два види виселення з житлових приміщень: виселення з наданням іншого житлового приміщення; без надання житлового приміщення.

 

Джерела, рекомендовані до заняття – це нормативні акти із|із| списку літератури: | №№:1, 2, 13, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 61, 64, 72, 78, 80, 82, 83, 84, 89, 91.

Тема № 9 Захист прав стягувача, боржника та і інших осіб|облич,лиць|, при

Здійсненні виконавчих дій.

(2 часа практичних занять + 3 години самостійної роботи студентів)


Просмотров 242

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!