Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема № 5 Порядок|лад| та умови здійснення виконавчого провадження(2 часа практичних занять + 4 години самостійної роботи студентів)

І. Розгляд теоретичних питань.

 

1. Права і обов'язки сторін і інших осіб|облич,лиць| у виконавчому провадженні.

2. Добровільне виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

3. Час здійснення виконавчих дій.

4. Відкладення проведення виконавчих дій.

5. Відстрочка |відстрочка| або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку|ладу| виконання рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|.

6. Обов'язок і право державного виконавця припинити виконавче провадження.

7. Порядок|лад| і строки зупинення виконавчого провадження.

8. Закриття виконавчого провадження.

9. Закінчення виконавчого провадження.

10. Повернення виконавчого документа стягувачеві.

11. Відновлення|поновлення| виконавчого провадження.

12. Оголошення розшуку.

13. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум і черговість задоволення вимог стягувачів.

14. Витрати, пов'язані із здійсненням виконавчих дій.

15. Виконавчий збір|збирання|, винагороди державного виконавця.

16. Авансування витрат на виконавче провадження.

17. Особливості виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| у разі|в разі| відкриття|відчинення| кількох виконавчих проваджень відносно одного боржника.

 

Пропонується підготовить реферат за однією із тем:

1.Поняття і підстави завершення виконавчого провадження.

2.Процес оскарження дій державного виконавця по

завершенню виконавчого провадження.

3.Інститут відстрочки |відстрочки| і розстрочки виконання. Встановлення або

зміни способу і порядку|ладу| виконання рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|.

 

Ш. Виконання завдання|задавання|:

 

1. Порядок|лад| і строки зупинення виконавчого провадження.

2. Скласти черговість задоволення вимог стягувачів.

3.Перерахуйте витрати, пов'язані із здійсненням виконавчих дій.

Ситуація.|задача|

У міському відділі державної виконавчої служби є|наявний| декілька виконавчих листів на стягнення з одного боржника:- сім тисяч триста гривень як відшкодування збитку, заподіяного|спричиненого| в результаті|унаслідок,внаслідок| ДТП|;

- двісті гривень оплата юридичної допомоги, наданої|зробленої,виявленої,чиненої| адвокатом;

- п'ятсот гривень як оплата податків;

- частина грошових коштів на утримання однієї дитини|дитяти|.

Необхідно визначити черговість задоволення вимог стягувачів і провести|виробити,справити| розрахунок, що підлягає стягненню грошових сум з урахуванням того, що боржник одержує|отримує| заробітну платню|плату| в розмірі чотириста гривень в місяць, а також має інше майно, на яке може бути обернено стягнення, в сумі двох тисяч гривень .

 

Методичні вказівки.

При вивченні даної теми, слід звернути увагу на строки і умови

здійснення виконавчого провадження; на добровільне виконання рішень; місце виконання рішення; підвідомчість виконання; зупинення виконавчого провадження, відкладення проведення виконавчих дій; відстрочку або розстрочку виконання, встановлення чи зміни способу і порядку виконання рішення, роз’яснення рішення, що підлягає виконанню.

для відкриття провадження,; для вчинення виконавчих дій, а також на місце виконання рішення; підвідомчість виконання; на добровільне виконання рішень. Відновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Якщо боржник у встановлений державним виконавцем строк добровільно не виконав рішення, державний виконавець невідкладно розпочинає його примусове виконання.Конкретний час проведення виконавчих дій визначається самостійно державним виконавцем, для якого встановлено ненормований робочий день.

Місце виконання рішення суду чи іншого органу (посадової особи) – один з принципових рис виконавчого провадження, яка визначається законом або вибором стягувача.

За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, держаний виконавець за власною ініціативою або за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання.

Подеколи у практиці примусового виконання судових рішень трапляються випадки, коли резолютивна частина рішення (або її певна частина), викладена у виконавчому документі, є незрозумілою. У подібному випадку і державний виконавець, і сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення відповідного рішення чи змісту документа. Про роз’яснення рішення чи змісту документа або відмову у цьому суд постановляє ухвалу.

 

Джерела, рекомендовані до заняття – це нормативні акти із|із| списку літератури: |із| № 2, 3, 5, 6, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 30, 39, 41, 42, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 68, 71, 73, 81, 84, 89, 90.

 

 


Просмотров 368

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!