Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема № 1 Основи організації та діяльності державної виконавчої. (1 час практичних занять + 3 години самостійної роботи студентів)Служби.

(1 час практичних занять + 3 години самостійної роботи студентів)

І. Розгляд теоретичних питань.

 

1. Завдання|задачі| державної виконавчої служби.

2. Правова основа діяльності державної виконавчої служби.

3. Органи державної виконавчої служби.

4. Компетенція органів юстиції по організації діяльності державної виконавчої служби.

5. Правовий статус державного виконавця.

6. Вимоги, що пред'являються до державних виконавців, порядок|лад| призначення і звільнення|визволення| їх.

7. Контроль за діяльністю державних виконавців.

8. Правовий та соціальний захист державних виконавців.

9. Матеріальне забезпечення державних виконавців.

 

Пропонується підготовить реферат за однією із тем:

1. Історія виникнення і розвитку інституту виконавчого провадження.

2. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави

3. Місце виконавчого провадження в системі права України.

4. Відмінність|відзнака| Державної виконавчої служби від інституту судових виконавців.

5. Органи державної виконавчої служби України: правовий статус, функції, повноваження.

6. Правовий та соціальний захист державних виконавців.

 

П. Перевірка знань студентів у формі тестування.

Ш. Виконання завдання|задавання|:

1.Скласти структуру органів державної виконавчої служби.

2.Указать по юридичній значущості правові акти, які складають

правову основу діяльності державної виконавчої служби.

 

Методичні вказівки.

Розкриваючи поняття правового статусу державної виконавчої служби, слід, перш за все, наголосити, що означена структура є органом державної виконавчої влади з усіма наслідками, які з цього статусу випливають.

Завдання державної виконавчої службі є здійснення виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб відповідно до законів України.

Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України.. В своїй діяльності державна виконавча служба підпорядкована і підконтрольна Мінюсту, якому належить безпосередня керівна роль в її діяльності. Структура органів державної виконавчої служби будується за територіальним принципом і цілком прив’язана до структурних одиниць Мінюсту.Основною функціональною одиницею ДВС, на яку Законом покладається здійснення провадження, є державний виконавець.

Правову основу діяльності державної виконавчої служби становлять Конституція України, Закони України „Про державну виконавчу службу”, „Про виконавче провадження”, інші законі та нормативно-правові акти, що прийняті на їх виконання.

 

Нормативні акти із|із| списку літератури: №№ 1, 4, 12, 13, 14, 15, 25, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 48, 49, 69, 76, 79, 85.

Тема № 2 Загальна|спільна| характеристика виконавчого провадження в

Україні.

(1 час практичних занять + 4 години самостійної роботи студентів)

 

І. Розгляд теоретичних питань.

 

1. Поняття виконавчого провадження.

2. Органи і посадовці, що здійснюють примусове виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

3. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою.

4. Заходи примусового виконання.

5. Обов'язки і права державних виконавців.

6. Обов'язковість вимог державного виконавця.

7. Гарантії прав громадян і юридичних осіб у виконавчому провадженні.

8. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| іншими органами. 

П. Перевірка знань студентів у формі тестування.

 

Пропонується підготовить реферат за однією із тем:

 

1. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, які виконуються іншими, окрім|крім| державної виконавчої

служби, органами.

2 Поняття і значення принципів виконавчого провадження,

3. Загальні|спільні| правила виконавчого провадження.

4. Підстави виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| міжнародних та іноземних судів і

арбітражів на території України.

 

Ш. Виконання завдання|задавання|:

1. Скласти таблицю строку вступу у силу «підстав виконання», вказаних в ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження».

2. Порівняти п. 1 Інструкції про виконавче провадження, затвердженої Наказом Мінюсту|мін'юсту| СРСР № 22 від 15.11.1985 р. і п.1.1 Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої Наказом Мінюсту|мін'юсту| України № 74/5 від 15.12.1999 року.

3. Перерахуйте заходи примусового виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

 

Ситуація 1.

Відповідно до рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| третейського суду з|із| Мережко на користь Рокотова було стягнуте шість тисяч двісті тридцять три гривні. Рокотов, маючи на руках рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| третейського суду, звернувся|обернувся| до державного виконавця міського відділу державної виконавчої служби по місцю мешкання Мережко з|із| вимогами зробити|вчинити| примусове виконання рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, проте|однак| державний виконавець відмовив Рокотову в задоволенні вимог.

 

- Чи правильно поступив|вчинив| державний виконавець ?

- Що таке підстави виконання і виконавчі документи ?

- Які документи належать до виконавчих?

 Методичні вказівки.

 

При вивченні даної теми важливе значення має поняття виконавчого провадження, яке визначено у Законі України „Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 року. .

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусового виконання рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом.

Державний виконавець зобов’язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії.

 

Джерела, рекомендовані до заняття – це нормативні акти із|із| списку літератури: №№ 1, 13, 14, 28, 29, 34-39, 41, 47, 48, 51, 53, 67, 70, 79, 83, 86.

 

 


Просмотров 279

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!