Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема № 7 Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на заробітну платню|плату| та інші видиДоходів боржника.

Умови звернення|звертання,ставлення,обігу| стягнення на заробітну платню|плату| та інші види доходів боржника. Відрахування із|із| заробітної платні (|плати| ( заробітку), пенсії, стипендії боржника. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на інші доходи боржника. Розмір відрахувань із|із| заробітної платні|плати| та інших доходів боржника. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на заробітну платню|плату| боржника, якій відбуває покарання|наказання|. Звернення|звертання,ставлення,обіг| стягнення на допомогу по державному соціальному страхуванню. Кошти|кошти|, на які не може бути звернено стягнення. Порядок|лад| стягнення аліментів. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| щодо стягнення |наказання| штрафу та конфіскації майна.

 

Тема № 8 Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| у немайнових спорах.

 

Загальні|спільні| умови виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити |вчинити| певні дії або утриматися від їх вчинення. Виконання рішення|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про поновлення на роботі. Виконання рішення|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про відібрання|відібрання| дитини|дитяти|. Виконання рішення |розв'язань,вирішень,розв'язувань| про виселення боржника, про вселення стягувача, про примусовий обмін. Загальні|спільні| умови виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| про заборону діяльності об'єднання громадян. Здійснення виконавчих дій відносно іноземців, осіб|облич,лиць| без громадянства та іноземних юридичних осіб. Виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| іноземних судів і арбітражів.

 

Тема № 9 Захист прав стягувача, боржника та інших осіб|облич,лиць| під час

Провадження виконавчих дій

Оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої служби. Захист прав стягувача у виконавчому провадженні. Відповідальність за невиконання рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, що зобов'язує|зобов'язав| боржника виконати |вчинити| певні дії, та рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| про поновлення на роботі. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення Закону України «Про виконавче провадження». 

Тема № 10 Відповідальность у виконавчому провадженні.

Відповідальність за невиконання рішення. Що зобовязує боржника вчинити певні діх, та рішення про поновлення на работе.

Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог цього Закону.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗАВКІ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

Проведення практичних занять з цивільного виконавчого права має за мету, крім сприяння глибшому засвоєнню основних теоретичних положень виконавчого провадження, навчити майбутніх спеціалістів в галузі права правильно і свідомо застосовувати набуті знання та діючі правові норми при вирішення конкретних справ, що виникають у процесі діяльності державної виконавчий служби.

Практичні заняття – це найбільш ефективна форма закріплення знаній студентів.

При підготовці до них студент повинен:

- вивчити відповідну тему за підручником, а також засвоїти спеціальну літературу, рекомендовану програмою і викладачем;

- знати і уміти проаналізувати законодавчі та інші нормативні акти з розгляданої теми, знати назву нормативних актів, основні їх положення і рік видання. 

Важливе значення при підготовці до занять має також ознайомлення з практикою.

Основним підручником є „Цивільне виконавче право”. Практичні заняття проводяться в такому порядку:

- усний виклад студентом змісту завдання, тобто студент у стислій формі передає зміст питання, висвітлюючи всі обставини по цьому питанню;

- розв’язання ситуацій ( студент повинен відповісти по суті ситуації, обґрунтовує теоретичними положеннями, посилаючись на відповідні правові норми, що регулюють конкретні відносини;

- запитання студентів відповідаю чому з метою уточнення змісту ситуації та по суті його вирішення;

- запитання викладача, який проводить заняття;

- обговорення вирішення ситуації;

- вирішення тестових завдань;

- висновок викладача.

Вирішення задач на практичних заняттях повинно бути грамотним,

достатньо повним і теоретично обґрунтованим з посиланнями на відповідні правові норми.

 


Просмотров 303

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!