Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 1. Бідність в суспільстві як соціально-економічне явищеМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

 

Факультет соціально-психологічних наук та управління

Кафедра соціологія

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Бідність в України»

 

Виконав студент 32-СЦ групи 26 травня 2016 Оліферчук В.П.

Керівник 26 травня 2016 Коротич О.М.

Оцінка

 

 

Київ – 2016

План

Вступ

Розділ 1. Бідність в суспільстві як соціально-економічне явище.

Основні межі та види бідності в суспільстві.

Основні методики оцінки бідності та соціальне дно населення.

Критерії вирішення бідності

Розділ 2. Бідності в Україні

Проблеми та причини бідності в Україні

Методика комплексної оцінки бідності в Україні

Шляхи подолання бідності в Україні

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Бідність – це відсутність матеріальних засобів для повноцінного життя індивіда чи населення через недосконалий соціально-економічний розвиток суспільства. В 21 столітті самою найактуальнішою проблемою всього світу так і залишилася проблема з бідність. Населення земного шару все збільшується і з досить великим темпом але й з тим і збільшується проблема бідності в слаборозвинутих країнах. Боротьба з бідністю залишається найважливішим завданням в політиці більшості суспільств світу. Україну можна віднести до перехідної економіки, яка змінює свої економічні відносини до міжнародних стандартів. Бідність за декілька десятиріч на стільки поглинула слаборозвинених країн світу з низьким рівнем заробітної плати ( доходів ), що змусило міжнародних організації об’єднати всі свої зілля для подолання цієї важливо проблеми яка надвисла над слаборозвинутими суспільства. Після незалежності України її можна було і зараз можна віднести до слаборозвинених країн світу. Для вирішення цієї проблеми зразу же після незалежності були створення ряд реформ для подолання проблем з бідністю. За допомогою цих реформ стало диференціацією доходів громадян і ще більшої появи бідності серед населення. Самі програмні реформи взагалі то і не передбачала механізм, ще більшого збільшення бідних громадян. За загальними оцінками українських експертів стверджують, що майже половина українського населення перебуває або відносить себе до бідного верства населення. Тому проведенням дослідження і методів подолання бідності в значній мірі є актуальним для українського суспільства.Мета:Дослідити соціально-економічні проблеми бідності їх подолання в Україні.

Завдання: 1. Бідність в суспільстві як явище соціальної-економіки. 2. Основні механізми та види бідності в суспільстві. 3. Методики оцінки бідності та соціальне дно населення. 4.Критерії вирішення бідності. 5. Проблеми та причини бідності в Україні 6. Методики комплексної оцінки бідності в Україні. 7. Шляхи подолання бідності в Україні.

Об’єкт:Основні поняття, причини формування бідності та комплексні методи оцінки бідності.

Предмет:Методи подолання бідності в Україні

Гіпотеза:Порівняння Української бідності за світовими і методи їх розв’язаннями є особливо важливими, оскільки спрямовується на реформування національної економіки, планування соціально-економічного розвитку і реалізації пріоритетних інвестиційних проектів. 

Методами цього дослідження є розглянути питання бідності, як соціального явища, фактори та чинники які впливають на бідність населення, шляхи подолання бідності, зарубіжний досвід розв’язання проблеми бідності, проаналізуємо бідність в Україні та заходи державної політики щодо подолання бідності.

 

Розділ 1. Бідність в суспільстві як соціально-економічне явище

Бідність невпинно впливає на стан суспільства в незалежності його географічного положення і їх кордонів. Суспільство – організована сукупність людей які об’єднуються певними характеристиками або відносинами на етапі історичного розвитку і займають певну територію. Бідність – це відсутність матеріальних благ за допомогою яких неможливо прожити нормане сучасне життя. До одних із причин неможливого прожиття в сучасному суспільстві без повноцінного матеріального становища, вважається: «Немає можливості прогодувати особисту сім’ю, забезпечити лікарськими препаратами, дозволити дітям отримати вищу освіту. З точки зору філософського феномену бідність можна розглядати, як стан неповноцінного життя індивідів або соціальних інститутів через відсутність або ненадійність одних із складових:

· Економічного;

· Соціального;

· Духовного;

· Законно-правого;

В загалом виділяють такі основні причин виникнення бідності які можна конкретно розділити на такі три групи як:

· Форм організації життя: Культурні в яких мало розумних індивідів;

Юридичні - не досконала нормативно-правові норми захисту населення; Економічні - низький рівень заробітної плати, що призводить до не можливого прожиткового мінімуму; Безробіття в суспільстві; Відсутністю кваліфікованих комісій з надійністю інвестицій індивідів або суб’єктів господарювання; Соціальне прошарок для актуалізації індивідів слабо розвинений.· За межами суспільства ( зовнішній ) – спрямована на стихійні лиха, а саме:

пожежі, хвороби, неврожаї.

· В середині суспільства ( внутрішня ) – тут вже залежить від індивідуальної особи, а саме його розвитку, фізичні дефекти, духовні та інші.

В більшості фінансові аналітики і політики стверджують, що головною причиною бідності в суспільстві вважається, саме низький рівень заробітної плати населення. За яким і вимірюється головний показник кожної держави – це валовий внутрішній продукт. Розрахунок валового внутрішнього продукту припадає саме на душу населення, що позволяє ефективно виміряти чи спроможні індивіди прожити за цим рівнем заробітної плати. Чим нижчий показник валового внутрішнього продукту тим ймовірніше, що в суспільстві відбудеться збільшення безробіття. Чим більше безробіття в суспільстві тим з часом збільшується чисельність бідного населення. Для населення буде біднішати значить і держава буде біднішати.

В більшості країн які слабо розвинуті, основною їхньою причиною бідності є внутрішні перешкоди, а саме соціально-економічні, соціокультурні проблеми. Але внутрішні перешкоди це ще не одна проблема слаборозвинутих країн у світовому господарюванні. Діють, ще також зовнішні фактори під впливом інших країн. Під зовнішнім тиском слаборозвинених країн можна віднести їх кризова заборгованість по кредитам, отриманих від інших країн які більш розвинуті. В більшості слаборозвинених країн світу кредитна заборгованість по валовому внутрішньому продукту припадає 50%. Більшість бідних країн світу оформлюють кредити у розвинених країнах для особистого розвитку або вирішення фінансових проблем як настали в суспільстві. Якщо бідне суспільство не буде вибиратися із фінансової кризи яка настала то більш за все індивіди суспільства будуть шукати кращі умови для проживання. Коли у слаборозвинених країнах настає етап аграрних реформ таким країнам потрібна зовнішня допомога з розвинених краї світу.

Бідність в суспільстві не можливо подолати, якщо вони не подолали енергетичну і ресурсну проблему бідності. Сучасне життя настільки змінилося, що в основному суспільство яке немає сировинних ресурсів, може бути розвиненим в надані послуг. Японія територіально країна немає корисних ресурсів щоб матеріально забезпечити себе. Японія прославилася стала розвинутою країною за допомогою наданні послу, займається експортом і імпортом продукції їх переробкою і створенням побутових товарів. Основною загрозою любої країни як розвинутої так і слаборозвинутою є супроводження людської захворюваності. Організація всесвітньої охорони здоров’я переконана, що на сьогоднішні час кожен 5 індивід земної кулі зараз хворіє. В основному через недоїдання або через погане здоров’я.

Фінансові експерти розвинутих країнах переконані, що щоб подолати бідність у слаборозвинених країна можна і для цього потрібно виконати ряд компонентів для розвинутих країн, які поєднують одне одного, а саме створити нові соціально-економічні підходи:

· Зниження тарифів;

· Зниження митних тарифів;

· Усунути різницю цін експорту і імпорту

· Зниження процентної ставки на кредити

· Збільшити кількість інвестицій для слаборозвинених країнах.

Отже, з вище написаного можна зробити коротенький висновок, що бідність – це коли людина не може ніяк задовольнити матеріальним планом свої потреби і з цього формується соціальний стан людини, що вона бідна. Основними умовами створення причин бідності в любому суспільстві на землі являється: « рівень заробітної плати, не ефективна законодавча база, хвороби людей, не обізнаність індивідів».

 


Просмотров 654

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!