Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Більше піднімати махову ногу у фа­зі відштовхування на бар'єр, у цей момент сильніше згинати !! в колін­ному еуглрбіЗменшити відстань сходження з бар'єра активною роботою махової ноги, що опускається, збільшити частість кроків у бігу між барва­ми

Виводити коліно поштовхової иоги до грудей при атаці бар'єра Починати підтягання поштовхової ноги в момент завершення відштов­хування

Збільшити частість кроків

Ходьба

Методичні вказівки для виправлення помилок

Знизити швидкість ходьби або вмен­шити довжину кроку

те

Під чМс зсойьбк занадто висок» підняті рУки, щсґспричиняє швидке відривання ніг від грунту , '

Втрата контролі двоопорного поло­ження

і'',, ;' її*' ■ СІ,

Згинану опорної ноги в колінному суглобі

' •' і -

Нахил голови вперед або відкиданняїїназад

Руки під час ходьби працюють пара­лельно

Скороход іде по двох паралельних лі­ніях або надміру розвертає носки, або спостерігається заплітання ніг Спортсмен викидає ногу далеко вперед і випрямляв її задовго до приземлен­ня, або приземлення відбувається не на п'яту, а на всю стопу

Надмірний поворот опорної ноги під час відштовхування

Надмірний нахил тулуба вперед або і^азад

Перерозгинання ніг скорохода

Високе положейня ніг Відсутність рухів таза в Ходьбі

Підкидання гомілки вгору після від­штовхування і

V и , > •

Ходьба із зчепленими ми руками абб з руками за спиною Ходьба коротким кроком, грі руки за головою, або з палт плечах "

Ходьба вгору з акцеятсвдМІ" пррмленням опорної ноги, зігнувшись, нахили тулу$$ Щ ходьби з доставанням грунті! ми ' "

Ходьба, тримаючи руки за гй

Імітація правильної роботи руЦ стоячи на місці Ходьба по лінії, великі паль ніг повийні доторкатися до

У положенні кроку нога, що попереду, — на п'яті, а та,!, заду, — на носку, змінювати ження ніг ^

Ходьба широкими кроками,, ру| випрямлені

Ходьба з палицею, затисну ду в ліктьових суглобах

Ходьба вгору, треба зміцн повідні групи м'язів

Ходьба, руки пер^д грудьми, Ходьба з перехресним збільшити кут згинання рук;?* тьових суглобахДовше тримати п'яту опі на грунті; ходьба, руки за


 

 


Стрибки В ДОВЖИНУ

Методичні вкШейй .

для виправлення помц$№

''

Біг з високого старту магаючись пробігти вІдрІдоК',4, кількістю кроків; біг П0< ШЬ Багаторазове пробіганий без відштовхування із попаданяй на місце поіДТ

Основні помилки ' , 4 ^ Розбіг Відсутність' стандартного розбігу, спро­ба«дібрати» Крокй при підбіганні до міси* >6 і дшговхув а нн яПоганепопадання на брусок
Прогин спини, голова закинута назад Надмірне опускання ОТДТ на останніх кроках розбігу

Голову тримати дпямо^Яр^ мовувати за стрйбко^У; Багаторазове вщЬя$щ№<" кроків розбігу без шада значках, добїшйючн^ бігання до бруска ■ '; '/'^й


Відштовхування


 

 


Тіло дуже відхиляється назад, пош- тоахова нога стопорите

Надмірний нахил Тулуба вперед у мо­мент відштовхування Слабкий, неефективний поштовх

Відсутність або неправильне виконання Махових рухів рук і ноги під час від­штовхування, а також недостатнє ви­прямлення тулуба

Стрибка з малого і середнього роз­бігу із завданням збереження пра­вильної постави, швидкого нестопор- ного ставлення поштовхової ноги

Те саме

Виконання вдрав, спрямованих на зміцнення м'язів ніг, особливо сто­пи. Акцентувати відштовхування Імітація рухів вільної ноги і-рук у момент відштовхування. Стрибок з невеликого розбігу, дістаючи колі: ном маховбї ноги підвищений пред­мет
 

 


Політ


 

 


Передчасне підтягуванню поштовхової ноги до махової після вильоту в кроці' (у стрибку способом зігнувши ноги) Обертання вперед, що спричинює втра­ту рівноваги і передчасне опускання ніг униз

Відкидання/голови назад і передчасне прогинання у стрибку способом про* гнувший, Виконання бігу по повітрю (у стрибку способом ножиці) вковано, прямйми ногами

Стрибки в кроці —- настрибування на снаряди (кінь, козел) з призем­ленням на махову ногу Використання способу подовження фази польоту (стрибки з трампліна, з лавки, гімнастичного коня) для кращого контролю за рухами стри­буна в польоті

Виконання рухів прогнувшись і спо­собом ножиці у висі на гімнастик них снарядах. Розгойдування на кільцях, підтягуючи нбги до грудей і випрямляючи їх уперед


 

 


Приземлення


 

 


Ноги приземляються не на однаковому рівні

Під час приземлення коліна занадто напружені

Під час приземлення завалювання на­зад на руки

Стрибун занадто рано опускає ноги і завалюється тулубом уперед

Стрибки підтягуючи коліна. Зістри­буванню на підвищення Стрибки $ малого розбігу, під час приземлення ноги м'яко пружинять Контролювати винесення стегон і тягтись руками вперед Стежити ва винесенням стегон уперед


 

 


Стрибки у висоту (способом фосбюрі-флоп)


 

 


Методичні еко$івки для виправлення помилок

Розбіг

Ставлення ноги на грунт на розслаб- Виконувати вправи на оволодіння лену стопу правильною технікою бігу

Ставлення ноги на всю стопу одно- Те саме часно ,

»


Просмотров 405

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!