Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Біг на середні і довгі дистанціїРозділ 2

ОСНОВЙ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ТИХ, ХТО ЗАЙМАЄТЬСЯ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ

В умовах перебудови і демократизації нашого суспільства ще більше, ніж раніше, має додержуватись принцип єдцості навчая-* ня і виховання, Для того щоб акцентувати увагу на основних проблемах навчання і виховання в процесі занять легкою атлети­кою, розглянемо ці завдання окремо.

Останнім часом усі методи ндвчання поділяють на традиційні (звичайні) та активні, '

Традиційні (звичайні) методи навчання

Методй навчання, техніки легкоатлетичних вправ детально опи­сані в усі* підручниках з легкої атлетики і практично в кожній книжці, присвяченій проблемі тренування у тому чи іншому лег­коатлетичному виді, У зв'язку з цим зупинимось на характеристи­ці основних помилок, які виникають у тих, хто займається, і мето­диці їх виправлення^ видах легкої атлетики.

Біг на короткі дистанцї? ^

Приступаючи до навчання техніки бігу, слід пам'ятати, що ді­ти володіють добрими йрироднйми біговими рухами, які треба зберегти, виправивши можливі помилки. Коректувати техніку бігу по прямій початкуючих спринтерів можна на основі використання таких методичних вказівок.

Основні помилки Методичні вказівки

під час бігу по прямій для виправлення помилок

Неповне випрямляння ліг у колінному Виконувати стрибкойий(Ягсуглобі при відштовхуванні (сидячий б?г) .

Великий нахил тулуба вперед Підпити вище голову і дивитися

вперед, виконувати біг в високим підніманням стегна ! «колесо»


Нахил тулуба назад

/ *

Поставленнястоп носками назовні Скованість рухів

Рукирухаються надміру до середини абоназовні, піднімаються плечі

Опустити підборіддя до грудей. Ви­конувати біг із закиданням гомілки назад і «колесо» '

Виконувати стрибковий біг і бігати по прямій лінії

Пробіжки у ьи і хк сили, виконува­ти вправи на розслаблення

Стежити за правильною роботою рук у положенні стоячи на місці


 

 


Тренер .йовинен допомогти кожному учневі, враховуючи його індивідуальні особливості, підібрати варіант розставляння старто­вих колодок і прийняти положення при команді «Увага!».Низький старт

Методичні вказівки для виправлення, помилок

Змінити розміщення стартових коло­док

Основні помилки Вистрибування із старту Різко і рано підняла голова Відштовхування ногами біль ще ніж уперед Біг зі старту на зігнутих ногах Кволі рухи рук

Підборіддя опустити до грудей вгору, Починали, біг з низького старту «в запряжці» з опором партнера, який іззаду

Із положення низького старту вико­нувати стрибковий біг . Імітувати роббту рук у швидкому темпі — тулуб нахилений, як при низькому старт!

Виправленню перелічених та інших помилок, становленню пра­вильної т'ехніки сприяє багаторазове виконання такої вправи (мйл. 1 у. Спортсмен, впираючись руками в бар'єр висотою 76,2 см, стає в положення, як у перших кроках під час бігу з низького старту, і штовхав бар'єр перед собою (бар'єр розвернутий проти руху), Така імітація низького старту в сповільненому темпі дай змогу швйдше оволодіти нюансами рухів й уникнути помилок.


 

Мал. і. Вправа для засвоєння техніки перших кроків із Низького старту.

Основні помилки у високому старті

Біг на середні і довгі дистанції

Основні помилки під час бігу по дистанції і вправи для їх ви* правлення описані вище. Тому наведемо тільки вправи для виправ­лення помилок ирп навчацні високого старту. .

Методичні вказівки для виправлення помилокЗа командою «На старті*


 

 


Дуже близько від стартової лінії по* ставлена махова нога Занадто великий нахил уперед, плечі виходять за стартову лінію (можна впасти вперед)

Ноги в колінах дуже зігнуті

Відставити но}гу від лінії старту. Менше нахилятися вперед Випрямитись, трохи вище підняти голову. Масу тіла розподілити на обидві ноги

Плечі послати вперед, підборіддя опустити нижче


 

 


За командою «Марш!» (або після пострілу стартера)


 

 


Нога в першому кроці піднімається

вгору занадто високо

Різко і швидко піднімається голова

вгору

Руки піднімаються занадто високо

Біг на зігнутих ногах \

Біг з надмірним закиданням гомілки

Стопу посилати вперед паралельно грунту

Опустити підборіддя до грудей

Розслабити плечі, кисті рук опусти­ти нижче пояса

Із положення «високий старт» вико­нувати стрибковий біг Те саме '


 

 


Естафетний біг

Прій навчанні і тренуванні в естафетному бігу використовують такі вправи:

1, Відпрацювання передачі естафети з партнером з використан­ням для розбігу відрізка 50~60 м. Мета того, хто передає, — до­гнати йартнера. Той, хто приймає, займає позицію так, щоб бачи­ти свого партнера і контрольну позначку, яку для^ кожної пари підбирають індивідуально, враховуючи при цьому швидкість, що її може розвинути бігун, який несе паличку, на мом&нт передачі естафети, і здатність до прискорення спортсмена, котрий приймає паличку.

2. Передача естафети кількома парами водночас.

£ Приймання і передача естафети з участю чотирьох бігунів на дистанції 200 м. , , .

4, Приймання і передача естафети на повній дистанції з фік-, сацією часу.

Ж

5. Приймання І передача естафети на окремих _т саціею часу знаходження естафетної палички в зоні рфбіту ні передачі.Під час навчання і тренувань треба виправляти найцої ші помилки:

1. Приймаючий почав біг до того, як передаючий досяг^Щ рольйої позначки. Ця помилка здебільшого є наслідком бі£ун погано бачив позначку або орієнтувався на спортсм^ не на поставлення його ноги на доріжку.

2. Приймаючий уповільнив біг після команди передач ін^ді й до неї. Це буває наслідком того, що бігун, надміре ц&нтуючи свою увагу на команді, втрачає контроль за швед бігу.

Передача не відбулась. Причин може бути кілька:

а) бігун, який передає, знизив швидкість бігу після кші| не враховуючи, що швидкість стартуючого спортсмена;^ збільщується;

б) бігун, який приймає, при відведенні руки назад рузСІ вліво або вправо, намагаючись узяти паличку;

в) під час передачі, коли швидкості бігунів зрівнялися, упущено момент для команди. Відстань між спортсменами шується, і передаючий не може догнати партнера. /

Бар'єрний біг


 

 


Основні помилки

Втрата прямолінійності напряму руху їфн відштовхуванні на бар'єр

Зниження ШВИДКОСТІ при відштовхуй ванКіна бар'єр внаслідок:

відхилення тулуба назад при став­ів ноги на доріжку

І . Іі

СТОПОРІННЯ

Підсідання

Методичні вказівки, $ для виправлення помилщі

Правильно ставити стопу я* не допускаючи II розворо*^ вправах; при атаці бар'єра * ше виводити плече вперед

-.МОД

ш

Контролювати нахил тудіФі'^ між бар'єрами. Не відвод і махової руки назад яр*Л стопи на опору для відшг на бар'єр

Останній крок бігу між зробити коротшим, ПОШТО! гою виконати загрібаючий^|

Поштовхову ногу ньої частини стопи пружаї шуючи кут згнивай* Я § І| суглобі

' . .."V ІМ


Зниження швидкості під час призем­лення за бар'єром внаслідок: відхилення тулуба назад

стопоріння

приземлення на всю стопу

Втрата прямолінійності бігу на сход­женні з бар'єра внаслідок: повороту плечей

ставлення махової ноги у бік від осі руху

ставлення поштовхової ноги у бік від осі руху

Збивання бар'єра маховою ногою вна­слідок:

надмірного нахилення тулуба при відштовхуванні на бар'єр

: ; *ч\ .і- 1*' і

раннього викидання гомілки й «таки бар'єр* прямою ногою внизу

близького підбігання до бар!єра

Збивання бар'єра поштовховою ногою внаслідок:

викидання гомілки ....................................

запізнілого і пасивного підтягання

близького підбігання до бар'єра

Спортивна

Основні помилки ,

Перескік з ноги на ногу — відсутність двоопорного періоду

При сходженні з бар'єра не відки­дати голову назад, зменшити амплі­туду руху махової руки згинанням її в ліктьовому суглобі Прискорити опускання ьиц^оті но­ги на сходженні з бар'єра, ставити її на опору на лінії проекції плечей В усіх вправах виконувати призем­лення за бар'єром на пружну сто­пу випрямленої в колінному сугло< бі ноги

Зменшити амплітуду рухів махової руки при переході і иа сходженні з бар'єра згинанням її в ліктьовому суглобі

Виконувати бігові вправи з бар'єра­ми по осьовій лінії доріжки Контролювати виведення поштовхо­вої ноги до грудей на сходженні а бар'єра, максимально згинаючи П в колінному суглобі

Атаку бар'єра маховою рукою ви­конувати вище, виключити нирок головою при відштовхуванні


Просмотров 765

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!