Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


З еркімен банкрот болу –кәсіпорынның өтініші негізінде ресми түрде жарияланады773.Өндіріс шығындарының рентабельділігі есептеледі....Rш = Пайда /Шығын*100

774.Өндірісті жаңарту мен кеңейту үшін қарыздық капиталдың қаншалықты тиімді пайдаланылып жатқанына баға беру үшін қолданылатын коэффициент :қарыздық капиталды ұзақ мерзімге тарту коэффициенті.

775.Өндірістік тәуекел – өнім өндірумен, қызмет көрсетумен, басқа да түрлі өндіріс қызметтін жүзеге асырумен байланысты тәуекел

776.Өндірістің нәтижелерін, шығындар мен қолданылған ресурстарды салыстыружолымен өлшенеді:Кәсіпорын қызметінің тиімділігін талдау

Ндірістің тиімділігінің ең басты көрсеткіші Еңбек өнімділігі

Ндірістің экономикалық өсуіне қол жеткізуге болатын тәсіл Экстенсивті немесе интенсивтік

779.Өнім бірлігінің толық өзіндік құнын анықтайтын формула:Д n 0= P –S / S

Нім динамикасы мен ресурстар динамикасы арақатынасы сипатталады:Экономикалық өсу сипатынымен

781.Өнім өндірумен, қызмет көрсетумен, басқа да түрлі өндіріс қызметін жүзеге асырумен байланысты тәуекел – Өндірістік

782.Өнім рентабельділігі есептелетін формулRө= ТТ/ ӨӨҚ

783.Өнім сатудан түскен табысының ағымдағы активтердің орташа шамасына қатынасымен анықталатын коэффициент Ағымдағы активтер немесе айналым капиталының айналымдылық коэффициенті

784.Өнімді өткізуден түсетін табыстың сомасына қай көрсеткіш тікелей түрде әсерЕтеді қоймада өтпеген өнімнің қалдықтары, өнім сапасы;785.Өнімді өткізуден түскен түсім мен өзіндік құнның арасындағы айырма ретінде қай көрсеткіш есептеледі жалпы табыс

786.Өнімді өткізуден түскен түсімнен ҚҚС-ын, акциздерді, т.б. міндетті төлемдердішегергенде көрсеткіш қалыптасады : жалпы табыс

787.Өнімді өткізуден түскен түсімнен өзіндік құнды және кезең шығындарын шегергенде шығатын көрсеткіш негізгі қызметтен алынатын табыс

788.Өнімді сатудан түскен табыстың материалдық орташа құнына қатынасынәтижесінде алынған көрсеткіш:Материалдық ресурстардың айналымдылық көрсеткіші

789.“Өндірісті дамыту үшін және максималды пайда табу үшін қаржылық ресурстарды қашан, қалай тиімді пайдалануды білу”- бұл қаржылық жағдайдың...мақсаты

 

П

790.Потенциалды шығындар емес , сондай – ақ потенциалды табысты да қамтитын тәуекел түрі: Баға тәуекелі

791.Пайдалану процесіне қарай негізгі құралдардың тозу түрлері:сапалық, табиғи

Перспективалық талдаудың негізгі міндеті:Қаржылық жағдайды болжау 

Р

793.Рентабельділік сараптамасын бастайды: Баланс сараптамасынан, кәсіпорын шығындары мен кірістері жайлы есептен

794.Рентабельділік сараптамасын бастайды: Баланс сараптамасынан, кәсіпорын шығындары мен кірістері жайлы есептен

795.Рентабельділікті көтеру ..... есебінен мүмкін болады. Барлық жауаптар дұрыс

796.Ресурстардың жалпы көлеміндеменшікті қаржы үлесін көрсететін коэффициент: Автономдық

797.Рынок экономикасындағы тәуекелді төмендетудің кең таралған әдісі: Хедж

798.Резервтік капитал –кәсіпорынның таза табысының есебінен қалыптасатын меншік капиталының бір бөлігі

799.Радионова В.М. және Федотова А.М. кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық жағдайына әсер ететін факторларды нешеге бөліп қарастырды4

Резервтік капитал...кәсіпорын пайдасы арқылы резервке жинақталатын капитал

Рентабельділік – Кәсіпорын қызметінің тиімділік көрсеткішін анықтайды

802.Рентабльділік көрсеткіштері сипаттайды....Кәсіпорынның жалпы қызметінің тиімділігін оның табыстылығын сипаттайды

803.реогрессия (қайта жетілдіру), ликвидациялық процедурасы (жою), бейбіт келісіміс-шараларды жүргізу арқылы таныладыБанкротты тану

 

С

804.Салық ставкаларының өсуіне байланысты бюджетке төленетін салық салымдары: Азаяды, өйткені экономикадағы әрекеттік белсенділік деңгейі төмендегенде салық салу базасы төмендейді

805.Салықтар мен бюджетке басқа да төлемдерді төлеу кезінде ........ арасында қаржы қатынастары пайда болады.Кәсіпорын мен қаржы жүйесі

806.Салықтар мен салық төлемдері, мемлекеттік бюджеттік емес қорларға ақша салу .... шығындарға жатады. Еріксіз (принудительный)

807.Сату- сатып алу объектісі ретінде ақша, шетел валютасы және құнды қағаздар жүретін кәсіпкерліктің ерекше түрі: Қаржы кәсіпкерлігі

i. Сатудан алынған ақша

808.Сатудан алынған табыс - 380 мың теңге. Ауыспалы шығындар - 250 мың теге. Тұрақты шығындар - 90 мың теңге. Жалпы маржаны, фирма табысын анықтаңыз: 130; 40

809.Сатудан түскен ақша - 540 мың теңге, ауыспалы шығындар - 240 мың теңге. Тұрақты шығындар - 38 мың теңге.Жалпы маржаны анықтаңыз: 300 мың теңге

810.Сатып – алу, сату, жалға, мердігерлік элементтерін қамтитынөзара қолайлы қатынастар жүйесі,ірі және ұсақ кәсіпкерліктің аралас формасы: Франчайзинг

811.Сауда фирмасының табысы ..... арасындағы айырма ретінде қалыптасады. Тауар айналым мен сатылатын тауарды сатып алуға кеткен шығын

812.Сауда фирмасының табысы ..... ретінде қалыптасады. Сатылатын тауарларды сатып алуға кететін шығындар мен тауаар айналымы арасындағы айырма

813.Сезімталдық сараптамасы көрсетеді: Табыстың белгілі сомасын алу үшін сатылатын өнімнің мөлшері мен бағасын

814.СССР –де шағын бизнестің дамуы кооперация туралы Заңның шығуынан .... жылы басталды. 1987

815.Станоктың бастапқы бағасы 500 мың теңге. Ликвидациялық құн – 30 мың теңге. Қызмет мерзімі–10 жыл. Амортизация нормасы мен мөлшерін анықтаңыз: 9,4%, 47 мың тенге

816.Сатылған автокөлік үшін сатып алушыларға шот ұсынылды:Дт 1210 Кт 6210

817.Сатылған дайын өнім құнының келісім құны бойынша қосылған құн салығы есептелді:Дт 1210 Кт 3130

818.Сатылған дайын өнім үшін сатып алушыларға шот ұсынылды:Дт 1210 Кт 6010

819.Сатылған жас малдың өзіндік құны есептен шығарылды:Дт 7010 Кт 2523

820.Сатылған өнімнен түскен түсім кассаға қабылданды:Дт 1010 Кт 6010

821.Сатылған тауарларға ҚҚС есептелінді:Дт 1210 Кт 3130

822.Сатылып алынған материалдық рестурстардың нақты өзіндік құны құралады:сатып алу құны мен көлік-дайындау шығындарынан

823.Сатылып алынған материалдық рестурстардың нақты өзіндік құны құралады:Дт 3130 Кт 1420

824.Сатып алу құны бойынша сатуға жөнелтілген тауарлар есептен шығарылды:Дт 7010 Кт 1330

825.Сатып алу құнына сатылып алынған шикізат пен материалдар үшін жабдықтаушылар шоты акцептелді:Дт 1310 Кт 3310

826.Сатып алушыларға жөнелтілген тауарлардың сату құны бойынша шот ұсынылды:Дт 1210 Кт 6010

827.Сатып алушыларға материалдық құндылықтар сатылды:Дт 1210, 1210 Кт 6010, 3130

828.Сатып алушылардан бартерлік мәмілелер бойынша жөнелтілген дайын өнімнің орнына тауарлар келіп түсті:Дт 1330 Кт 3310

829.Сатып алушылардан бартерлік мәмілелер бойынша жөнелтілген дайын өнімнің орнына қосалқы бөлшектер келіп түсті:Дт 1310 Кт 3310

830.Сатып алушылардан тауарлар үшін төлемдер алынды:Дт 1030 Кт 1210

831.Сатыпалушыларға сатылған негізгі құралдар үшін шот ұсынылды:Дт 1210 Кт 6210

832.Сауда кәсіпорындарынан тұрғылықты халыққа тауарлар қозғалысы бойынша айналым –бөлшек сауда

833.Сауда кәсіпорындарынан заңды тұлғаларға және жабдықтаушылардан сауда кәсіпорындарына тауарлар қозғалысы бойынша айналым –тауар айырбасы

834.Сауда кәсіпорындарында негізгі материалды жауапты тұлға:сатушы

835.Сауда кәсіпорындарында өндірістік кәсіпорындарға қарағанда мына процесс болмайды:өндіріс

836.Сауда қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді.т 7110 Кт 3350

837.Сауда қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:Дт 7110 Кт 3350

838.Сауда қызметкерлерінің еңбекақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды:Дт 3350 Кт 3220

839.Сауда мекемесіндегі есеп объектісі :тауар

840.Сауда орнын жалдағаны үшін жалдық төлем есептелінді:Дт 7110 Кт 3360

841.Сенімхат мына жағдайда беріледі:тауарлы-материалдық қорларды

842.Сенімхатқа қол қоятын лауазымды тұлғалар :басшы мен бас бухгалтер

843.Сериялық өндірісте шығынды есепке алудың және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың келесі әдісі қолданылады:жаппай

844.Субсидиялар түрінде қондырғылар алынды:Дт 2410 Кт 6230

845.Субъект ішіндегі қорлардың қозғалыс есебі рәсімделеді:материалдарды ішкі ауыстыру накладнойы

846.Субъектінің бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы:есеп саясаты

847.Субъектінің қаржылық есеп беруін, оның әртүрлі есептік кезеңімен салыстыру мүмкіндігін қалыптастыру –жүйелілік

848.Субъектінің өткен кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесі -қаржылық есеп беру

849.Супермаркетте бағдарламамен қамтамасыз етудің амортизациясы есептелінді:Дт 7110 Кт 2740

850.Сыртқы ұйымдардың көмегі арқылы негізгі құралдарды жөндеумен байланысты шығыстар есептен шығарылды:Дт 8414 Кт 3310

851.Сыртқы экономикалық қызметтің негізгі түрлері:экспорт, импорт

852.Сыртқы экономикалық мәміле рәсімделеді:келісім шартпен

853.Сапа-...Қарызды толығымен қайтарып алу ықтималдылығы

854.Сату көлемінің табыстылығын қандай формула арқылы есептейміз? ДВN = Д В / ДN

855.Сату рентабельділігін анықтау үшін:таза табыс өнімді өткізуден түскен түсімге бөлінеді;

856.Саудадан түскен табысты қалдық құны бойынша кезеңдегі құралдардың орташа шамасына бөлу арқылы есептелетін көрсеткіш.Негізгі құралдардың айналымдығы

857.Соттың шешімімен немесе кредиторлардың келісімі бойынша соттан тыс ресмитүрде жарияланады Банкроттық

 

Т

858.Табыс аймағынан шықпай табысты төмендетуге мүмкіндік беретін сома: Қаржы беріктік қоры

859.Табыс көбейген кезде салық ставкасы азаятын салық түрі: Регрессивті

860.Табыс көбейген кезде салық ставкасы көбейетін салық түрі: Прогрессивті

861.Табыстың әрбір қосымша долларынан төленетін салық сомасын көрсететін шама: Шекті салық ставкасы

862.Табыстың бір долларынан төленетін салық сомасын көрсететін шама: Орташа салық ставкасы

863.Табыстың қауіпсіз деңгейі 30%,- коэффициент шамасы -1. 2, құнды қағаздар табысының орташа жылдық жалпы рыноктық деңгейі - 40%. Акциялардың қажет табыстылық деңгейін анықтаңыз: 42%

864.Таза табыс үлестіріледі: Кәсіпорынның өндірістік- шаруашылық қызметін кеңейтуге

865.Тауар берушінің келісімісіз сатып алушының банкі ...... аккредитивті өзгертуге немесе аккумуляциялауға құқығы бар.Валюттік

866.Тауарларды сату мен сатып алу операцияларымен сипатталатын кәсіпкерлік:Коммерциялық кәсіпкерлік

867.Тәуекелмен байланысты, қызметтің жаңа саласына салынатын инвестициялар: Венчурлық

868.Толық серіктерімен қатар бірнеше қатысушылар – салымшылары бар серіктестік: Сенімділік серіктестігі

869.Толық серіктестіктің жарғы капиталының мөлшері ...... төмен болмауы тиіс. Есеп көрсеткішінің 100 шамасынан

870.Төлем күнтізбесін құру процесі ..... кезеңге бөлінеді. 6

871.Төлем күнтізбесін, кассалық жоспарды және тұтыну есебін қысқа мерзімді несиеде құруды қамтитын қаржы жобалауының түрін табыңыз: Оперативтік қаржы жобалауы

872.Төлемші мен қаржыны алушы арасындағы есеп түрі анықталады: Кері қайтару

873.Төлеуші мен қаржы алушы арасындағы есептесу формасы: Келісім шарт

874.Тұрақты уақыт аралығында салымшыға белгілі табыс беретін инвестициялар: Аннуитет

875.Тұрақты шығындар - 38 мың теңге, ауыспалы шығындар- 56 мың теңге, өнім бағасы- 230 тенге, сату көлемі –1700 дана. Рентабельділік шегін анықтаңыз: 193 дана

876.Тұрақты шығындар-40 мың.тенге, ауыспалы шығындар- 1700 мың.тенге, өнім бағасы- 250 тенге, сату көлемі –1000 дана. Табыс пайызы – 32%. Рентабельділік шегін анықтаңыз 125 мың тенге

877.Тікелей инвестициялар дегеніміз ...... салымдар. Кәсіпорынның өндірістік және өндірістік емес мақсаттардағы негізгі қорларын көбейтуге арналған

878.Табиғат апаты нәтижесінде негізгі құралдар есептен шығарылды:Дт 7510 Кт 2410

879.Табиғи процестер нәтижесінде негізгі табыннан төл беретін ересек мал есептен шығарылды:Дт 7210 Кт 2521

880.Табыс табу мақсатында және оны өз қалауынша тарата алатын заңды тұлға:коммерциялық ұйымдар

881.Тапсырма №188 Амортизация есептелінеді:қондырғыларға

882.Тапсырма №192 Материалдық емес активтерге кірмейді:аяқталмаған өндіріс

883.Тапсырма №277 №8110 «Негізгі өндіріс»есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:активтік, әрекеттік, калькуляциялық

884.Тапсырма №416 Артықшылыға бар акциялар төмендегі мөлшерден аспауы керек:барлық шығарған акциялардың 25 % көлемінен

885.Тапсырма №421 Кассадан жай акциялар иелеріне дивиденд берілді:Дт 3030 Кт 1010

886.Тапсырма №437 Тауарды кеденнен өткізген кезде ҚҚС есептелінді:Дт 1420 Кт 3390

887.Тапсырма №467 Сауда мекемелерінің түрлері:көтерме және бөлшек

888.Тапсырма №476 Кассадағы сатудан түскен түсімге ҚҚС есептелінді:Дт 1010 Кт 3130

889.Тапсырма №493 Мал шаруашылығы шығындарының есебі мына шотта жүргізіледі:8110

890.Тапсырма №499 Жұмыс малы мына шотта жүргізіледі:2522

891.Тапсырма №501 Жас малдың арам өлуі, еріксіз сойылуы:ысырап

892.Тапсырма №503 Ауыл шаруашылық техникасына тозу есептелінді:Дт 8415 Кт 2420

893.Тапсырма №523 Аяқталмаған құрылыс мына шотта есептеледі:2930

894.Тапсырма №524 Жабдықтаушылардан құрылыс материалдары келіп түсті:Дт 1310 Кт 3310

895.Тапсырма №56 Есеп айырысу шотына ақша түскенде толтырылатын құжат:қолма-қол ақша тапсыру хабарламасы

896.Тапсырма №58 Сатып алушыларға келген тауарлар үшін ҚҚС есептелінді:Дт 1210 Кт 3130

897.Тауар әкелуші қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:Дт 7110 Кт 3350

898.Тауар иесінің басқа тұлғаларға тауарларды сатуға комиссиондық нысанмен босатылуы –консигнация

899.Тауарды консигнациялық әдіспен сататын тұлға:консигнант

900.Тауарды кіріске алған кезде толтырылатын құжаттар:шот-фактура, тауарлы-транспорттық накладной, накладнойлар

901.Тауарды кіріске алу және есептен шығару бағасы:есептік

902.Тауарды шетелдік сатып алушыдан алу –импорт

903.Тауарлар үшін алдын ала төленген аванс есепке алынды:Дт 3310 Кт 1610

904.Тауарларды жеткізу бойынша көлік қызметтері есепте көрсетілді:Дт 1330 Кт 3310

905.Тауарлардың қозғалысы мен қолда бары туралы есептеменің түрі:тауарлық есеп

906.Тауарлы-материалдық қорларға жатады:шикізаттар мен материалдар

907.Тауарлы-материалдық қорларға кірмейді:өндіріс цехтары

908.Тауарлы-материалдық қорларға мыналар жатады:дайын өнім, аяқталмаған өндіріс, шикізат және материалдар қорлары, сатып алынған жартылай фабрикаттар

909.Тауарлы-материалдық қорларды түгендеудің мақсаты:тауарлы-материалдық қорлардың нақты қолда барын тексеру және оның бухгалтерлік есеп мәліметтеріне сәйкес келуі

910.Тауарлы-материалдық қорлардың арзандатылуы:Дт 5460 Кт 1310

911.Тауарлы-материалдық қорлардың бухгалтериядағы есебі мына әдіспен жүргізіледі:оперативті-бухгалтерлік (қалдықтық) әдіс

912.Тауарлы-материалдық қорлардың түгенделуін көрсететін құжат:түгендеу описі

913.Тауарлы-материалдық қорлардың түгендеу нәтижесін көрсететін құжат:салыстыру тізімдемесі

914.Тегін алынған автокөлік:Дт 2410 Кт 6220

915.Тозу сомасы қызмет ету мерзіміне қарай есептелінетін амортизация әдісін ата:бірқалыпты есептеу

916.Тозудың құнын білдіретін көрініс, яғни барлық негізгі құралдардың қызмет ету мерзіміне олардың құнын жүйелі тарату –амортизация

917.Толықтылық, уақыттылық, сақтық, қарама-қайшылықсыздық, орындылық жатады:есеп саясатының талаптарына

918.Төл беретін ересек малдың есебі мына шотта жүргізіледі:2521

919.Төленуге тиісті еңбекақы сомаларын жинақтап, одан ұсталатын ұсталымдарды есептеуге арналған құжат:есеп-төлем тізімдемесі

920.Төтенше жағдай нәтижесінде МЕА-тер есептен шығарылды:Дт 7510 Кт 2730

921.Түгендеу кезінде толтырылатын құжат:түгендеу тізімі

922.Түсім –тауарды сатудан алынған ақша қаражаты

923.Түсініктеме хатты жазады:бас есепші

924.Түсініктілік –қаржылық есеп беруде берілген ақпараттың түсінікті болуы

925.Табыстылық коэффициенті қандай қатынастың көмегімен есептелінедіТаза табыстың авансталған капиталға қатынасымен;

926.Табыстылық коэффициенті қандай формуламен есептеледі Кт=Таза табыс/Авансталған капитал


Просмотров 3163

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!