Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


М.В.Ткач «Директ - костинг» терминін қалай аударды?қиылған өзіндік құнМақсатқа сәйкес талдауды жүргізу мерзімдері:Орта мерзімді болашаққа және ұзақ мерзімді болашаққа

624.Маржиналды табыстың есептелу әдістемесінегізгі қызметтен түсетін табыс пен өзгермелі шығындардың айырмасы

Маржиналды табыстың құрамына қай шығындар кіреді тұрақты шығындар

626.Материал қайтарымы анықталадыөнімді сатудан түскен табыстың материалдық орташа құнына қатынасы арқылы

627.Меншік капиталымен қатар ұзақ мерзімді несиелердің деңгейін көрсететінкоэффицент – Ұзақ мерзімге тартылған заемдық капиталдың

628.Меншік капиталының коэффиценті – коэффицент субъект иесінің салған капиталының үлесін, яғни меншік капиалының баланс жиынтығына қатынасын көрсетеді.

629.Меншікті капиталдың негізгі қорларға қатынасымен қаржылық тұрақтылықтыңқай көрсеткіші есептеледі.....инвестициялау коэффициенті

630.Меншікті капиталдың айналымдылық коэффициенті Ксо n / Ск

631.Меншікті капиталдың айналымдылық коэффициенті формуласындағы Ск мәні ненібілдіреді: Баланс бойынша меншікті капиталдың кезеңдегі орташа шамасы

632.Меншікті капиталдың айналымдылық коэффициентінің коммерциялық көзқараспен қарағанда анықтайды.Сатудан артықтығын немесе жеткіліксіздігін анықтайды

633.Меншікті капиталдың айналымдылық коэффициентінің қаржылық жағынан анықтайдыСалынған меншікті капиталдың айналым жылдамдығын

634.Меншікті капиталдың айналымдылық коэффициентінің экономикалық тұрғыдан көрсетеді Кәсіпорынның меншік иелері тәуекелді етіп салып отырған ақша қаржыларының белсенділігін көрсетеді635.Меншікті капиталдың және ұзақ мерзімдік қарыздық капиталдың авансталған капиталдағы үлесін сипаттайтын шама Қаржылық тұрақтылық коэффициенті;

636.Меншікті капиталдың табыстылығын қай формуламен анықтаймыз?ДСК = ДЧ / Ск

637.Меншікті капиталдың табыстылығының коэффициенті анықталады таза табыстың меншікті капиталға қатынасымен;

638.Мына көрсеткіштердің қайсысы табыстылықтың абсолюттік көрсеткіштерінің қатарына жатпайды негізгі емес қызметтен алынатын табыс

 

Н

639.Негізгі қорлар амортизациясы дегеніміз: Барлық жауаптар дұрыс

640.Негізгі қорлар құнын дайындалатын өнім құнына біртіндеп өткізу дегеніміз: Амортизация

641.Негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің қайта өндіруін қамтамасыз ететін көрсеткіш: Амортизациялық ақша бөлінулер

642.Негізгі қорлардың бір теңгесіне келетін таза өнім көлемін сипаттайтын көрсеткіш: Қор қайтымы643.Негізгі қорлардың дұрыс пайдалануы есебінен өнімнің өзіндік құнның төмендеуін анықтайтын формула: Эа = (За-За х Ра) х Т/ Рф

644.Негізгі қорлардың физикалық және моральдық тозуын есептей отырып қайта бағалау жолымен анықталатын қайта өндіру құны: Толық қалпына келетін құн

645.Нақты өзіндік құны бойынша сатылған дайын өнім есептен шығарылды:Дт 7010 Кт 1320

646.Негізгі еңбекақы қорына кірмейді:демалыс ақысы

647.Негізгі құралдар қаржылық есеп берудің бірінші нысанында – бухгалтерлік баланста көрсетіледі:баланстық құнмен

648.Негізгі құралдар объектілеріне түгендеу жүргізеді:жыл сайын

649.Негізгі құралдарға амортизациялық аударым есептеу келесі әдістермен есептеледі:бірқалыпты, қалдығын азайту, өндірістік

650.Негізгі құралдарға жөндеу жүргізу әдістері:шаруашылық және мердігерлік

651.Негізгі құралдарға жүргізілетін жөндеу жұмыстарының ұйымдастырылуына қарай бөлінеді:ағымдағы, күрделі

652.Негізгі құралдарды есептен шығарған кезде мына құжат толтырылады:негізгі құралдарды есептен шығару актісі

653.Негізгі құралдарды жою кезінде табыс алуды қамтамасыз етеді:жою кезінде ТМҚ алу

654.Негізгі құралдарды жою нәтижесінде алынған басқа да материалдар кіріске алынды:Дт 1350 Кт 6210

655.Негізгі құралдарды жоюдан алынған материалдар кіріске алынды:Дт 1350 Кт 6210

656.Негізгі құралдарды жөндеу есебі, материалдардың есебі, басқарушы есеп, өндірістік шығындар мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау есебінің әдісі қарастырылады:есеп саясатында

657.Негізгі құралдарды қабылдаған кезде толтырылатын құжат:қабылдау – тапсыру актісі

658.Негізгі құралдарды қайта бағалаудың нәтижесінде алынатын мәліметтер:негізгі құралдардың қолда бары, қалыптастырылған құны және негізгі құралдардың тозу дәрежесі туралы

659.Негізгі құралдарды өтеусіз берген кезде жиынтық тозу сомасы есептен шығарылды:Дт 2420 Кт 2410

660.Негізгі құралдарды шаруашылық әдіспен жөндеген жұмысшыларға еңбекақы есептелінді:Дт 8312 Кт 3350

661.Негізгі құралдарды шаруашылық әдіспен жөндеген жұмысшылардың еңбекақысынан әлеуметтік салық есептелінді:Дт 8313 Кт 3150

662.Негізгі құралдардың ағымдағы жалы бойынша жалға алушыдан есеп айырысу шотына жалдық төлемдер келіп түсті:Дт 1030 Кт 1260

663.Негізгі құралдардың амортизациясы алғашқы құннан емес, баланстық құннан есептелінетін амортизация сомасын есептеу әдісін ата:қалдығын азайту жолымен

664.Негізгі құралдардың баланстық құны анықталады:бастапқы құн - баланс бойынша тозу

665.Негізгі құралдардың жалға берілу және жалға алыну мерзіміне қарай бөлінеді:ағымдағы және қаржыландырылған жал

666.Негізгі құралдардың қайта бағалануына байланысты тозу сомасының ұлғаюы:Дт 5420 Кт 2420

667.Негізгі құралдардың тозуы және материалдық емес активтердің амортизациясы шоттары бойынша кредиттік айналым есебі мына журнал-ордерде жүргізіледі:10

668.Негізгі өндіріс есебі мына шотта жүргізіледі:8110

669.Негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:Дт 8112 Кт 3350

670.Негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:Дт 8112 Кт 3350

671.Негізгі өндіріс жұмысшыларының еңбекақысынан әлеуметтік қамсыздандыру сомасы есептелінді:Дт 8113 Кт 3210

672.Негізгі өндіріс жұмысшыларының еңбекақысынан әлеуметтік салық есептелінді:Дт 8113 Кт 3150

673.Негізгі өндіріс цехтарын жылытуға отын жіберілді:Дт 8411 Кт 1310

674.Негізгі өндіріс шығындарына жататын үстеме шығындар үлесі есептен шығарылды:Дт 8114 Кт 8410

675.Негізгі өндіріс шығындарының транзиттік шоттары:8111-8114

676.Негізгі өндіріс шығындарының элементтері не жатады:материалдар, еңбекақы, еңбекақыдан аударымдар, үстеме шығыстар

677.Негізгі өндіріске керекті құрылыс материалдары есептен шығарылды.Дт 8111 Кт 1310

678.Негізгі өндіріске қатысты өндіріс:өнім дайындау үшін құрылған кәсіпорын

679.Негізгі өндірістен нақты өзіндік құны бойынша дайын өнім қоймаға қабылданды:Дт 1320 Кт 8110

680.Негізгі өндірістің жалпы цех қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:Дт 8412 Кт 3350

681.Негізгі өндірістің жалпы цех қызметкерінің еңбекақысынан әлеуметтік салық есептелінді:Дт 8413 Кт 3150

682.Негізгі өндірістің өнімін әзірлеуге қатыспайтын, бірақ өнім өндіруге, қызмет көрсетуге, жұмыс жасауға тікелей ықпал ететін өндіріс –көмекші өндіріс

683.Негізгі табыннан төл алынатын ересек мал есептен шығарылып, жемдеуге қойылды:Дт 2524 Кт 2521

684.Негізгі цех ғимаратын жөндеуге құрылыс материалдары жұмсалынды:Дт 8414 Кт 1310

685.Негізгі цех ғимаратына тозу есептелінді:Дт 8415 Кт 2421

686.Негізгі цех станогына тозу есептелінді:Дт 8415 Кт 2422

687.Негізгі шаруашылық бойынша малды семірту пунктіндегі пайдаланылған жем-шөп есептен шығарылды:Дт 8111 Кт 1310

688.Негізгі құралдардың айналымдылығы коэффициентінің төмен болуын көрсетеді өнімді сатудан түсетін табыстың жетімсіздігіне немесе осы активтер түріне тым жоғары деңгейде қаржы белсенділігі

689.Негізгі құралдардың айналымдылығының коэффиценті – көрсеткіш қор қайтарымдылығын көрсетеді, пайдаланудың тиімділігін сипаттайды

690.Негізгі құралдардың айналымдылығының коэффиценті жоғары болған сайын, есепберу кезеңіндегі шығындар.азая түседі


Просмотров 2316

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!