Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Директ-костинг” жүйесі пайда болған мемлекет:АҚШ-та190.«Директ-Костинг» жүйесі бойынша ұйымдастыру идеяларын алғашқы жариялаған зерттеуші....1996 жылы Н.Н.Гаррис

 

Е

191.Егер 1,8  Z-счет  2,7 болса, онда банкроттық мүмкіндігі: Орташа

192.Есеп бойынша норманы түсіру есебінен материал 8%- ға үнемделген. Тауар өнімінің өзіндік құны 1206 мың теңге құрайды, шикізат пен материалдар шығыны -808 мың теңге. Өнімнің өзіндік құн құрылымындағы материалдық шығындар үлесін анықтаңыз: 66,9%

193.Есеп шотты ашу үшін рұқсат етеді: Салық комитеті

194.Есеп шотын ашу үшін .... рұқсаты қажет. Салық басқармасының

195.Есепті кезең аяғына ағымды активтер 3582,3 мың теңге. Қысқа мерзімді міндеттемелер (ағымды пассивтер)-2580,6 мың теңге.Ағымды ликвидтілік коэффициентін анықтаңыз: 0,9

196.Есепті тоқсан ішінде кәсіпорын 254 мың теңгеге өнім с атты, айналым қаржының орташа қалдығы 36 мың теңге. Айналым қаржыларының айналымдылық көрсеткішін анықтаңыз: 13 күн, 7 айналым

197.Еуропа Одағында шағын және орташа кәсіпорындар микроэкономикалық деңгейде құрайды: 90%

198.Егер де кәсіпорын табысты болса, онда шот:пассивті

199.Едәуір көлемде тауар тұтынатын сатып алушыларға тауарларды ірі партиялармен сату –көтерме сауда

200.Еншілес кәсіпорыннан жеңіл автокөлік алынды:Дт 2414 Кт 3320

201.Еншілес кәсіпорыннан сатып алынған төл беретін ересек мал кіріске алынды:Дт 2521 Кт 3320

202.Еншілес серіктестіктен қосалқы бөлшектер сатып алынды:Дт 1310 Кт 3320203.Еңбек демалыс ақысын беру мерзімі:3 күнге дейін

204.Еңбекақы бойынша есеп айырысудың жинақтамалық есебі жүргізіледі:№10 журнал-ордерде

205.Еңбекақы есептеудің және төлеудің нысанын көрсет:кесімді және мерзімді

206.Еңбекақы мөлшері төмен болмау керек:төменгі еңбекақы мөлшерінен

207.Еңбекақы, сыйақы және басқа да төлемдерді төлеуге арналған құралдардың пайда болу көзі:еңбекақы қоры

208.Еңбекақыдан алимент ұсталынды:Дт 3350 Кт 3390

209.Еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталынды:Дт 3350 Кт 3120

210.Еңбекақыдан ұсталатын міндетті ұсталымдарға жатады:МЗЖ, ЖТС

211.Еңбекақыдан ұсталынған міндетті зейнетақы жарнасы мына шоттың кредитінде көрсетіледі:3220

212.Еңбекақыны төлеу мерзімі қарастырылады:ұжымдық, жеке еңбек келісім-шартында

213.Еңбекақының төмендегідей түрлері бар:негізгі және қосымша

214.Ерікті ұсталымдарға жатады:алимент

215.Есеп айырысу шотын ашу үшін кәсіпорындар банкке мына құжаттарды ұсынады:өтініш, құрылтай құжаттарының көшірмелері, мемлекеттік және салықтық тіркеуде өткендегі туралы құжаттардың көшірмесі216.Есеп айырысу шотына кассадан инкассаторға берліген ақша келіп түсті:Дт 1030 Кт 1020

217.Есеп айырысу шотына қате түскен ақша:Дт 1030 Кт 3390

218.Есеп айырысу шотына қысқа мерзімді қарыз келіп түсті:Дт 1030 Кт 3010

219.Есеп айырысу шотына сатылған дайын өнім үшін сатып алушылардан ақша келіп түсті:Дт 1030 Кт 1210

220.Есеп айырысу шотына теңгемен алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар келіп түскен кезде:Дт 1031 Кт 1270

221.Есеп айырысу шотынан қате түскен ақша есептен шығарылды:Дт 3390 Кт 1030

222.Есеп айырысу шотынан басқа шаруашылық субъектісінің шотына ақша аудару үшін толтырылатын құжат:төлем тапсырмасы

223.Есеп айырысу шотынан бюджетке кедендік баж салығы аударылды:Дт 3390 Кт 1030

224.Есеп айырысу шотынан жабдықтаушыларға шикізаттар үшін аванс аударылды:Дт 1610 Кт 1030

225.Есеп айырысу шотынан кассаға еңбекақы беру үшін ақша қаражаты келіп түсті:Дт 1010 Кт 1030

226.Есеп айырысу шотынан ҚҚС бюджетке аударылды:Дт 3130 Кт 1030

227.Есеп айырысу шотынан қолма-қол ақша берілгенде толтырылатын құжат:чек

228.Есеп айырысу шотынан мердігерлерге жасалынған жөндеу жұмыстары үшін ақша аударылды:Дт 3310 Кт 1030

229.Есеп айырысу шотынан несие үшін пайыз төленді:Дт 3380 Кт 1030230.Есеп айырысу шотынан несиелер бойынша банк қарыздары өтелді:Дт 3010 Кт 1030

231.Есеп айырысу шотынан сатылған дайын өнімнің есептелген қосылған құн салығы бюджетке аударылды:Дт 3130 Кт 1030

232.Есеп айырысу шотынан ұзақ мерзімді жалдық пайыз төленді:Дт 4160 Кт 1030

233.Есеп айырысу шотында орындалған операциялар үшін кәсіпорынға берілетін құжат:банк көшірмесі

234.Есеп айырысу шотындағы ақша қаражатының қозғалысы мына құжатта жүргізіледі:№2 журнал

235.Есеп беру сомасының қолданылмаған қалдық ақшасы кассаға қайтарылды:Дт 1010 Кт 1251

236.Есеп беруге қойылатын талаптар:нақты және объективті

237.Есеп беруге міндетті тұлғаның, қолданылмаған аванс сомасы еңбекақыдан ұсталынды:Дұрыс жауабы Дт 3350 Кт 1251

238.Есеп беругеміндетті тұлғаның еңбекақысынан жетіспеген материалдардың орнын толтыру мақсатында ақша ұсталынды:Дт 3350 Кт 1250

239.Есеп берілетін жылдың соңында «5510» шотының Дт-не жазылады:жыл ішіндегі есептік табыстың зиян сомасы

240.Есеп саясаты ашылып көрсетілуі керек:қаржылық есеп берудің түсініктеме хатында

241.Есеп саясатын құрады және бекітеді:бас бухгалтер және шаруашылық субъектісінің басшысы

242.Есеп саясатын құруға жауапкершілік жүктеледі:шаруашылық субъектісінің басшысына

243.Есеп саясатының әдістемелік жағына кіретін элементтер:мүлік пен міндеттемелерді бағалау, мүліктерге амортизация есептеу әдістері

244.Есептелінген амортизация, жүргізілген қайта бағалау сомасына пропорцианалды қайта есептеу:Дт 5420 Кт 2420

245.Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (залалы) мына шотта есептелінеді:5510

246.Есепті жылдың зиян шығындары резервтік капитал қаржысы арқылы өтелді:Дт 5410 Кт 5510

247.Есепті жылдың пайдасы есебінен жай акциялар иелеріне дивиденттер есептелінді:Дт 5510 Кт 3030

248.Есепті жылдың пайдасы құрылтай құжаттарында белгіленген резервтік капиталға аударылды:Дт 5510 Кт 5410

249.Есепті кезең соңында алынған табыс сомасы:Дт 5610 Кт 5510

250.Есепті кезең соңында дайын өнімнің құны анықталады:өзіндік құны

251.Есепті кезең ішінде дайын өнім мына бағамен есепке алынады:есептік

252.Есепті кезең ішінде ірі қара малдың сауын табынан сүт кіріске алынды:Дт 1320 Кт 8110

253.Есепті кезеңнің басындағы негізгі өндіріс бойынша аяқталмаған өндіріс қалдықтары есептен шығарылды:Дт 8110 Кт 1340

254.Есепті кезеңнің соңында негізгі құралдарды өткізуден алынған кіріс шоты жабылды:Дт 6210 Кт 5610

255.Есептік жылдағы қаржылық нәтижені қалыптастыру туралы ақпарат мына шотта көрсетіледі:5510


Просмотров 3294

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!