Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Баланс қаржылық есеп беруде неше элементті сипаттайды3Ағымдағы өтімділік коэффиценті анықталады:ағымдағы активтердің ағымдағы міндеттемелерге қатынасымен

68. Ағымдағы өтімділік коэффиценті сипаттайды:Кәсіпорынның шаруашылық қызметін жүргізу және ағымдағы міндеттемелерін уақытында жабу үшін айналым қаражаттарымен жалпы қамтамасыз етілуін

69. Ағымды өтімділік коэффиценті көрсеткішінің мақсаты:кәсіпорынның ағымдағы міндеттемелері бойынша тез есеп айырысу қабілетін көрсетеді

70. Айналым капиталының айналымдылығының коэффиценті – өнім сатудан түскен табысының ағымдағы активтердің орташа шамасына қатынасы

71. Активтердің табыстылы деңгейі =өткізілген өнімнің табыстылығы * активтердің айналымдылығы;

Активтердің тиімділік деңгейінің формуласы Таза табыс/барлық активтер

73. Акциялардың құндылығының формуласы Ца=Рц / Д ач

74. Акцияны бағалау коэффициентіАкцияның нарықтық бағасының оның баланстық құнына қатынасы

75. Ақпаратты жинау келесі принциптерге сүйенеді...ақпаратқа деген қажеттілікті анықтау, алу жолдарын анықтау

Ақша қаражаттары:Кассадағы және банк шотындағы қолма- қол ақша

Ақша қаражаты-бұл... Кассадағы және банк шоттарындағы қолма-қол ақша.

78.Ақша құралдарының ағымдағы міндеттемелерге қатынасымен көрсеткіш есептеледі:Абсолютті ликвидтілік коэффициенті;

Американ экономисі Э.Альман ұсынған банкроттың ықтималдығын бағалаудың ең жиі қолданылатын әдісін моделін көрсет:Z 

Ә

80. Әлем тәжірибесінде инвестициялар ... болып бөлінеді. Венчурлік, тікелей, портфельдік, аннуитет

81. Әкімшілік қызметкерінің еңбекақысынан әлеуметтік салық есептелінді:Дт 7210 Кт 3150

82. Әр айдың соңғы күнтізбелік күніне айналымның талдамалық есебі мен жинақтамалық есеп мәліметтерінің теңдігін қамтамысыз етіп отыруы –қарама-қайшылықсыздық

Р кезекті жыл өз алдындағы жылмен салыстырылатын талдау тәсілі тізбекті тәсіл

 

Б

84. Баға, өндіріс көлемі сияқты мәселелер бойынша өзара келісімді қарастыратын бір саланың кәсіпорындар қатарының бірлестігі:Картель

85. Белгілі бағаға уақытша пайдалануға мүлікті беру туралы келісімге негізделген мүліктік наем: Аренда

86. Белгілі мәселерді шешу үшін арналған кәсіпорындардың уақытша ерікті бірлестігі: Консорциум

87. Белгілі мерзімге қаржы жағдайын бағалауға мүмкіндік беретін кәсіпорын қызметінің қаржы жағдайының көрсеткіші:Маневрлік коэффициенті88. Бизнес – жоспардың басты мақсаты: Табыс алу

89. Биржаның кодталған тізіміне акцияларды енгізу процедурасы: Листинг

Бірлескен активтердің орташа сомасы

90. Бірлескен өндірістік қызметті жүргізбейтін, конференцияларды ұйымдастырып жүргізетін, озат тәжірибені үлестіріп, баспа қызметін жүзеге асыратын бірлестіктер: Шаруашылық одақтар (ассоциациялар)

91. Бюджетпен есептесудің ерекше тәртібі : Арнайы салық режимі

92. Бағамдық айырма дегеніміз –екі елдің ақша бірліктерінің арасындағы бағамның өзгеруі салдарынан болатын айырма сомасы

93. Бағып-күтіп, өсіру үшін жас мал сатып алынды:Дт 2523 Кт 3310

94. Балалар үйіне өзге де материалдар ақысыз берілді:Дт 7410 Кт 1350

95. Баланстық құн –тозу сомасын алып тастағандағы негізгі құралдардың бастапқы құны

96. Банк қызметкерлеріне қызмет көрсеткені үшін валюталық шоттан төленген ақша:Дт 7210 Кт 1032

97. Банк несиелері үшін пайыздар есептелінді:Дт 7310 Кт 3380

98. Банктегі негізгі есеп айырысу құжаттары:төлем тапсырмасы, қолма-қол ақша тапсыру хабарламасы

99. Бартер бойынша сатылған өнімге ҚҚС есептелді:Дт 1210 Кт 3130

100. Бартер бойынша сатып алушылардан жеткізілген дайын өнімнің жалпы сомасына ҚҚС есептелді:Дт 1420 Кт 3310

101.Бартерлік мәміле бойынша ҚҚС сомасы есепке жатқызылды:Дт 3130 Кт 1420

102.Басқа шаруашылық субъектісіне материалдар ақысыз берілді:Дт 7410 Кт 1310103.Басқару аппараты жұмысшыларына демалыс ақы есептелді:Дт 7210 Кт 3350

104. Белгілі бір мерзімде шаруашылық құралдары мен олардың пайда болу көздерін ақшалай түрде топтастыру:бухгалтерлік баланс

105.Берілмеген депонерленген еңбекақы сомасы:Дт 3350 Кт 3390

106.Бордақылаудағы және жемдеудегі малдың есебі мына құжатта жүргізіледі:малдар мен құстардың қозғалыс есебі кітабында

107.Бухгалтерияда дайын өнім есебі жүргізіледі:№11 журнал-ордерде

108.Бухгалтерлік баланс мына құжат негізінде құрылады:бас кітап

109.Бухгалтерлік баланста қолданылатын өлшем бірлік:мың теңге

110.Бухгалтерлік есеп беру нысандарына қол қояды:бас бухгалтер және басшы

111.Бір жылдың ішінде малдың тірі салмағының қосылуы есепте көрсетіледі:жоспарлы өзіндік құнымен

112.Бірлесіп бақыланатын кәсіпорыннан қосалқы бөлшектер сатып алынды:Дт 1310 Кт 3330

113.Базистік тәсіл кезінде...әр кезекті жыл тұрақты бір жылмен салыстырылады

114.Баланс жасалған мерзімінде немесе жақын мезгілде ағымдағы қарыздардың қандайбөлігі өтелетінін көрсететін коэффициент:Абсолюттік өтімділік коэффициент

Баланс қаржылық есеп беруде неше элементті сипаттайды3

116.Балансты экономикалық оқуға жатады :баланс валютасының өзгерісін бағалау; баланс валютасының өсу қарқынын таза табыстың өсу қарқымен салыстыру, баланс бөлімдері мен баптарының өзара байланысын зерттеу; баланстың жеке бөлімдері мен баптарының өзгеру сипатын талдау.

117.Баланстың құрылымының қанағаттанарлығын бағалау мен талдау келесікөрсеткіштер негізінде жүргізіледі:Жауабы: (барлығы)ағымдағы өтімділік коэффиценті;меншікті қаражаттармен қамтамсыз етілу коэффиценті; төлем қабілеттілігін қалпына келтіру коэффиценті;төлем қабілеттілігінің жойылу коэффиценті;

118.Банкрот болу жағдайын реттейтін заң актісі«ҚР-ның Банкроттық туралы» Заңы 07.04.1995 ж №2173


Просмотров 6155

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!