Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аэрофототүсіріс туралы толық түсінік беріңізТопографиялық аэрофототүсірісті жасау және олардың материалдарын әзірлеу үшін, немесе аэрофототүсірістерді фотограмметриялық өңдеу үшін мемлекеттік геодезиялық бақылаудың территориялық инспекциясынан рұқсат алу керек. Сонымен топографиялық түсірістерді және олардың пландық-биіктік негіздеуін орындау үшін координаталар жүйесін келісіп шешеді. Аэрофототүсіріс процесі алдында аэрофототүсіргі маршруттарының орнын, жұмыстардың мөлшері мен мерзімін белгілейді, аэрофототүсірістің негізгі параметрлерін есептеп шығарады, ұшу картасын жасайды, аэрофототүсіргі және навигациялау жабдықтарының түзулігін тексереді, жергілікті жермен танысады. Стереотопографиялық аэрофототүсіріс арнайы топографиялық аэрофотоаппараттар (АФА) түрімен жүргізіледі. Аэрофотоаппараттар бір фотосуретті алуға қажетті жұмыстар циклінің ұзақтығымен сипатталады. Аэросуреттерден тікелей фотоплан дайындау мүмкін емес, өйткені олардық масштабтары әр түрлі және жер бедеріне, нормальдан фотоға түсіру кезінде аэрофотоаппараттың оптикалық осінің ауытқушылығы салдарынан бұрмаланады. Оларды бір масштабқа келтіру және бұрмалауды жою үшін трансформациялау жүргізіледі, ол үшін әрбір аэросуретте координаталары белгілі төрт контурлық нүктелер болуы қажет. Аэросуреттерде танылған жергілікті жердің контурлы нүктелерінің координаталары тірек жүйесі пункттеріне аэротүсіргілерді байланыстыра отырып алынады; далалық суреттерде танылатын нүктелер пландық танымдық белгілер деп аталады.

Жергілікті жердің аэрофотографиялық көрінісі (а) және онымен жасалған планы (б). Топографиялық карталар мен пландарды аэрофототүсіріс әдістерімен жасау өзара байланысты мынадай жұмыстардан: ұшу-түсіру, далалық фотолабораториялық, топографиялық-геофизикалық және фотограмметриялық жұмыстарынан құрастылады. Ұшу-түсіру жұмыстарына ұшу-түсіргі және навигация аппаратураларын даярлау, жергілікті жерді суретке түсіру жатады. Далалық топографиялық-геодезиялық жұмыстарды аэросуретке кескінделген жергілікті жердегі нүктелердің координаталарын және биіктік белгілерін анықтау үшін орындайды. Олар суреттегі жергілікті жердің кесінделген объектілерінің сипаттамаларын табудан, түсініп білуден және анықтау жұмысынан тұратын далалық дешифрлеуден тұрады.Стереотопографиялық аэрофототүсірісте, аэрофототүсіріс материалдары арқылы топографиялық картаның түпнұсқасын (карталарды жер бедерімен) жасауға қажетті жұмыстар жиынтығы. Құрама түсірістермен салыстырғанда осы әдісті алғанда далалық топографиялық жұмыстардың шамасы аз болады. Стереотопографиялық түсірісте аэросуреттерді өндеу аспаптары жергілікті жердің моделін стереоскопиялық есептеуге (өлшеуге) негізделген.Аэрофототүсіріс.қазіргі кезде топографиялық планды жасаудың негізгі әдісі әуе топографиялық түсіріс әдісі болып табылады.50 ж әуетопографиялық әдісті қолданудың арқасында біздің терреторияның 1:100000 масштабты картасын салу толық аяқталды.қазіргі кезде ірі топографиялық карталармен пландарды алу үшін бұл әдіспен түсіріс жүргізіліп жатыр.Әуефототүсіріс әдісін қолдану топографиялық картаны немесе планды алуды тездетіп қана қоймай,ол инжинерлік құрылыстарды жобалағанда,қалаларды орналастырғанда және т.б.жер туралы жан жақты деректерді алуға көп себебіен тигізеді. 54) Алаңдарды аналитикалық тәсл.өлшеу. үш бұрышпен төрт бұрышпен 53)Бйлық профильді салу «арақашықты» графасынан басталады.Алдымен пикеттерді белгілейді, содан кейін нивелир мен пикеттік журналдан биіктіктері бар плюстік нүктелерді көрсетеді. Әр плюстік нүкте вертикаль сызықпен шектеледі, солардың ішінде ұзындықтың мәні жазылады. Егер пикеттерде плюстік нүктелер болмаса, онда ұзындықтың мәндері жазылмайды.Содан кейін нивелир журналынан көрсетілген нүктелердің ( пикеттік және плюстік ) биіктік мәндерін сантиметрге дейін (0,01)жуықтап жазады. 55) Бойлық нивелирлеудің нәтижесін өңдеу.Көру дүрбісінің көздеу өсі компенсатордың жұмыс шегінде горизонталь болу керек. Тексеріс деңгейлеуішті нивелирдің басты геометриялық жағдайын тексергендей жүргізіледі. Түзету көру дүрбісінің ішінде орналасқан түзету бұрандасы арқылы алдын ала есептелген рейкадағы санаққа әкелумен аяқталады. 6.Гаусс проекциясы.Жер бетінің және оның жеке бөлшектерін планға ж-е картаға түсіру үшін оның әр түрлі биіктікке орналасқан нүктелері қағаз бетіне проекцияланады. Проекциялану кезінде келесі төменгі шарттарын орындалуы қажет: 1) Жер бетіндегі арақашықтықтар қағаз бетіне шамалы өзгерітермен проекцияланады. 2) Жер бетіндегі бұрыштар қағаз бетіне ешқандай өзгерістер проекциялану. Осы шарттарға сәйкес келетін Гаусс проекциясы саналады.
Просмотров 3802

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!