Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ық қорғау органдары тақырыбына арналғанТест тапсырмалары


1.Аудандық сот Конституцияда және осы Конституциялық заңда белгiленген

тәртiппен тағайындалатын ...тұрады.

А)+Төрағадан

Б)+Судьялардан

В)Кассациялық сот алқасынан

С)Апелляциялық сот алқасынан

Д)Мамандандырылған соттан

2.Облыстық соттың өкiлеттiгi

А)+Өзiнiң қарауына жатқызылған сот iстерiн және материалдарын қарайды;

Б)Нормативтік қаулылар қабылдайды, сот практикасы мәселелері бойынша

түсіндірме береді;

В)Кадр резервіне алынған адамдардың тізімін Жоғары Сот Кеңесіне жібереді;

С)+Сот тәжiрибесiн зерделейді

Д)+Заңда көзделген басқа да өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

3.Жоғарғы Соттың жалпы отырысы төралқасының құрамында болатын мүшелер-

А)+Жоғарғы Соттың Төрағасы

Б)+Қадағалау сот алқаларының төрағалары

В)+Судьялар одағының төрағасы

С)+Сот жюриінің төрағасы

Д)Судья тәртібі жөніндегі комиссияның төрағасы

4. Жоғарғы Соттың Төрағасының міндеттері

А)+Қоғамдық кеңес туралы үлгі ережені бекітеді

Б)+Қазақстан Республикасының Президентiне заңдарды жетiлдiру жөнiнде ұсыныс енгiзедi;

В)+Жоғарғы Соттың жұмыс жоспарын бекiтедi;

С)Жоғарғы Соттың жұмыс жоспарының жүргізілуін қадағаламайды

Д)Сот практикасын зерделеу және жинақтау жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;

5. Судьяға қойылатын талаптар

А)+Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын бұлжытпай сақтауға, судьяның антына адал болуға;Б)+қандай да бiр саяси партияны қолдап немесе оған қарсы сөз сөйлеуiне болмайды.

В)Судьялар партияларға, кәсiптiк одақтарға кiре алады,

С)судьялар кеңесiнiң құпиясын сақтауға мiндетті емес

Д)+сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрiнiстерiне және сот төрелiгiн iске асыру жөнiндегi қызметке заңсыз араласу әрекеттерiне қарсы тұруға;

6.Сот жюриiнің атқараты қызметтері

А) нормативтік қаулылар қабылдау

Б)+судьяларға қатысты тәртіптік іс жүргізуді, тәртіптік істерді қозғау туралы мәселені қарау

В)+Жұмыс iстеп жүрген судьяның кәсiби жарамдылығын анықтау

С)+судьяның орнынан түсу және оны тоқтату құқығын растау

Д)сот практикасы мәселелері бойынша түсіндірме беру

7.Судьяларға қатысты қолданылатын жазалардың
түрлерi

А)+Қызметтiк мiндеттерiн тиiсiнше атқармағаны үшiн сот төрағасы немесе сот алқасының төрағасы қызметiнен босату;Б)+Тек бiр бiр тәртiптiк жаза қолданылады

В)Конституциялық заңда көзделген негiздер бойынша судья қызметiнен босату.

С)+Ескерту және сөгіс

Д)Он айлық есептік көрсеткіште айыппұл салу

8.Бас прокуратура жүйесі:

А)+ҚР Бас Прокуратурасы прокурорлық жүйенің жоғары буыны.

Б)+Тек Республика Президентіне ғана есеп береді.

В)+ҚР Бас Прокурорының орынбасары мен орынбасарлары болады.

С)+Прокуратураның ережелері мен нұсқаулықтары тиісті прокурорлардың

бұйрықтарымен бекітіледі.

Д)Жалпымемлекеттік даму стратегиясын әзірлеу мен іске асыруға қатысады.

9.Прокуратура қызметінің негізгі принциптері:

А)+Өкілеттілігін атқарған кезде прокуратура органдарының қызметіне

араласуға тыйым салынады.

Б)+Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғайды

В)+Құжаттардың көшірмелері мен олардан алынған үзінділердің дұрыстығын куәландырады.

С)+ҚР-ның заң актілеріне сәйкес соттарға талап қояды.

Д)Мемлекеттік саясатты әзірлеу мен іске асыруға қатысады.

10.Облыстық прокуратура жүйесі:

А)+Облыстық прокуратураларда департаменттер,басқармалар,бөлімдер құрылады.

Б)+Республика Бас прокуроры бес жыл мерзімге тағайындайтын тиісті прокурорлар

басшылық етеді.

В)+Департтаменттерде,басқармаларда және бөлімдерде аға прокурорлар мен

прокурорлар лауызымы көзделген.

С)+Барлық қызметкерлер мен жұмыскерлер үшін міндетті бұйрықтар,өкімдер,нұсқаулар шығарады.

Д)+Облыстық прокуратуралардың бірінші орынбасарлары мен орынбасарлары,

аға көмекшілері мен көмекшілері болады.

11.Прокуратура органдарының негізгі бағыты:

А)+Республика Президенті актілерінің бұзылуын анықтайды.

Б)+Констутуцияның Заң актілерінің бұзылуын анықтайды.

В)+Қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.

С)+Жедел іздестіру қызметінің,анықтама мен тергеуді қадағалауды жүзеге асырады.

Д)Құқықтық ақпараттандыру,заңдарды жүйелеу,нормативтік құқықтық актілеріне

ресми түсіндірме беру

12.Прокуратура органдарының жүйесі:

А)+ҚР-ның прокуратурасы жанынан ведомстволар,мекемелер құрылуы мүмкін.

Б)+Прокуратура органдарының нышандары болады.

В)Қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінен және өзге де бағынысты ұйымдардан құралады.

С)+Арнаулы мақсаттағы бөлімшелер,оқу орындары, ғылыми-зерттеу мекемелері

және басқа да ведомстволық бағыныстағы ұйымдар құрайды.

Д) Президент құратын,қайта ұйымдастыратын және тарататын орталық атқарушы

орган болып табылады.

13.Ұлттық Қауіпсіздік органдарының бірыңғай жүйесі:

А) +Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті

Б) +Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің әскерлері

В) +Ұлттық Қауіпсіздіктің аумақтық органдары

С) Ішкі Істер органдары және Прокуратура

Д) +Арнаулы мақсаттағы бөлімшелер, оқу орындары

14.Ұлттық Қауіпсіздік түрлері

А) +Қоғамдық

Б) +әскери

В) стратегиялық

С) +экономикалық

Д) әлеуметтік

15.Ұлттық Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің негізгі функциялары:

А) +Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін айқындау

Б) тергеу, анықтама мен әкімшілік іс жүргізуді жүзеге асыру

В) +ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету күштерiн ұдайы дайындықта ұстау

С) +халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған саяси бастамаларды ілгерілету

Д) +ұлттық қауiпсiздiкке төнетiн қауiп-қатерлердi анықтау, талдау, бағалау және болжамдау

16.Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің Төрағасы тағайындалады

А) Республика Парламенті Мәжілісінің келісімі бойынша

Б) +Республика Парламенті Сенатының келісімі бойынша

В) Республика Премьер-министрі тағайындайды

С) Республика Үкіметінің келісімі бойынша

Д) +Республика Президенті қызметке тағайындайды

17.Ұлттық Қауіпсіздік органдарының қағидаттары

А) +Заңдылық

Б) дәйектілік

В) +Дара басшылық

С) +Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу

Д) +Баршаның заң алдындағы теңдігі

18. Ұлттық қауiпсiздiк объектiлерi–

А) +адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары

Б) +қоғам, оның материалдық және рухани құндылықтары

В) өз өкiлеттiктерін жүзеге асыратын мемлекет

С) ҚР азаматтары мен ұйымдары

Д) + мемлекет пен оның конституциялық құрылысы

19. Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету бұл -

А) + Мемлекеттің осы саладағы қызметiнiң негiзгi бағыттарын айқындау

Б) +Ұлттық қауiпсiздiкке төнген қауіп-қатердi анықтау және болжау

В) Ұлттық ұауіпсіздікті сақтау үшін халықты жұмыспен қамтамасыз ету

С) +ұлттық мүдделердi қорғау жөнiндегi шешiмдерді кідіріссіз қабылдау

Д) +заңсыз iс-әрекеттердiң жолын кесу, құқық шектеу шараларын жүзеге асыру

20.Ішкі істер органдары ... бұл –

A)+ өкім етушілік міндеттерін жүзеге асыратын арнайы мемлекеттік орган ;

Б) саяси партиялар мен бірлестіктер қызметінен тәуелсіздік ;

В) қаржы полициясы, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары ;

С) +қоғамдық тәртіпті сақтау мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуші орган;

Д) ұлттық Қауіпсіздіктің аумақтық және өзге де органдары .

21. Ішкі істер органдарының міндеттері :

А) +қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті,оның ішінде төтенше

немесе әскери жағдайында қамтамасыз ету;

Б) +заңнамада белгіленген өздерінің құзіреті шегінде алдын ала тергеуді,анықтау мен

әкімшілік іс жүргізуді жүзеге асыру ;

В) қылмыстың алдын алу ;

С) +жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мемлекеттік қадағалау және бақылау ;

Д) заң шығарушылық .

22. Ішкі істер органдарының құрамы :

A)азаматтық және қылмыстық ;

Б) +әкімшілік және криминалдық полиция ;

В)сот төрағасы және судьялар ;

С) әкімшілік және азаматтық ;

Д) +әскери тергеу органдары және ІІМ әскери полициясы .

23. Ішкі істер органдары қызметінің қағидаттары :

A) қудалау ;

Б) +заңдылық ;

В) +дара басшылық ;

С) +жариялылық ;

Д) +өзара іс – қимыл .

24. Әкімшілік полицияның негізгі міндеттері :

A) +қоғамдық тәртіпті сақтау , қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ;

Б) кәсіптік жеке қызметін жүзеге асыру ;

В) +қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықты анықтау, оның алдын алу ;

С) Ішкі әскерлердің әскери қызметшілерін іздестіру болып табылады ;

Д)+ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құзіретінің шегінде

анықтама мен әкімшілік іс жүргізуді жүзеге асыру .

25. Атыс қаруын,арнайы құралдарды қолдануға тыйым салынады :

A) +жас балаларға ;

Б) +жүкті әйелдерге ;

В) +мүгедектік белгісі анық адамға ;

С) кәмелеттік жасқа толған адамға ;

Д) +психикалық ауытқушылығы бар адамға.


Пайдаланылған әдебиеттер:

1.Құқық негіздері Қ.И.Оспанов Алматы <жетіжарғы>

2007-194 бет

2..http://kk.wikipedia.orgсайты

3.Adilet.zan.kz сайты

4.Сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының 2000 жылы 25желтоқсандағы №132Конституциялық заңы

5. Прокуратура туралы Қазақстан Республикасының

2002 жылғы 9тамыздағы №342 Конституциялық Заңы

6. Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті туралы Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 6 қаңтардағы № 527-IV Конституциялық Заңы

 

7. Ішкі Істер Органдары туралы Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V ҚР Конституциялық Заңы

8.Жарболов А. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы.

 


Просмотров 451

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!