Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Ішкі істер министрлігінің әскери полициясыІшкі Істер Министрлігінің әскери полициясы арнаулы орган болып табылады және ішкі әскерлердегі құқық тәртібін қамтамасыз етуге міндетті
Олардың арасындағы қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алуға,анықтауға,жолын кесуге,әскери қылмыстарды ашуға міндетті
Ішкі әскерлердің әскери қызметшілерін іздестіруге арналған орган болып табылады
Әскери қылмыстар бойынша,сондай-ақ ішкі әскерлердің әскери қызметшілері жасаған басқа да қылмыстар бойынша анықтаманы жүзеге асыруға міндетті

 


Атыс қаруын,арнайы құралдар мен күш қолдану мақсаты

 

Атыс қаруы,арнайы құралдар мен күш қоғамдық қауіпті әрекеттерге тыйым салу
Құқық бұзушылық пен нақты ахуал ескеріле отырып,оларды жасаған адамдарды ұстау және ішкі істер органдарына жеткізу мақсатында қолданылады


Ық қорғау органдары тақырыбы бойынша глоссарий

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде
Құқық қорғау органдары – заңдылықты және құқық тәртібін, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау және қылмысқа қарсы күрес міндеттерін атқаратын мемлекеттік органдар. Правоохранительные органы —обособленная группа (преимущественно) государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав и свобод человека A law enforcement agency (LEA), in North American English, is a government agency responsible for the enforcement of the laws.
Әділет органдары - халықтың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғайтын орган. Министерство юстиции -осуществляют правовое обеспечение деятельности государства. The Ministry of Justice-It legal security of the state.
Ішкі істер органдары- қоғамдық тәртіпті сақтау және өзге де құқыққа қарсы қолсұғушылықтардың алдын алумен айналысатын орган Органы внутренних дел-государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы. Law-enforcement- state executive bodies, an integral part of the law enforcement system.
Ұлттық қауіпсіздік органдары-өздерiне берiлген өкiлеттiктер шегiнде жеке адамның және қоғамның қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін орган. Органы национальной безопасности - специальные государственные органы, предназначенные в пределах предоставленных им полномочий обеспечивать безопасность личности и общества. National security- special state organs intended within the powers vested in them to ensure the safety of the individual and society.
Сот – сот төрелігін жүзеге асыру, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін заңсыз қол сұғушылықтан қорғайтын мемлекеттік орган. Суд —государственный орган, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, административных, гражданских и иных категорий дел. A court is a tribunal, with the authority to adjudicate legal disputes between parties and carry out the administration of justice in civil, criminal, and administrative matters in accordance with the rule of law.
Прокуратура- заңдардың және өзге де нормативтік құқықтық актілердің қолданылуын, әкімшілік және атқарушылық істер жүргізудің заңдылығын жүзеге асыратын орган.   Генеральная Прокуратура— подотчетный государственный орган, осуществляющий высший надзор за точным и единообразным применением законов. General prosecutor's office- accountable public body exercising supreme supervision over the accurate and uniform application of law.

 
Просмотров 558

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!