Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Бап. Уәкiлеттi органның құзыретi1. Уәкiлетті орган:

1) өсiмдiктер карантинi саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастырып, iске асырады;

1-1) өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

2) өсiмдiктер карантинi жөнiндегi iс-шаралар белгiленiп, жүзеге асырылатын карантиндiк объектiлер тiзбесiн айқындайды;

3) Қазақстан Республикасында және басқа да мемлекеттерде карантиндi объектiлердiң болуы мен таралуы, оларға қарсы күрес жөнiндегi шаралар мен iс-шаралар туралы деректер базасын құрады және мүдделi тұлғаларға ақпарат бередi;

4) өсiмдiктер карантинi саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзудi ұйымдастырады, үйлестiредi және бақылайды;

5) өсiмдiктер карантинi жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлар туралы ереженi бекiтедi;

6) карантиндi объектiлер залалдаған залалсыздандыруға немесе қайта өңдеуге жатпайтын карантинге жатқызылған өнiмдердi алып қою және жою жөнiндегi ережелердi бекiтедi;

7) өз құзыретi шегiнде өсiмдiктер карантинi саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi бекiтедi;

8) өсімдіктер карантині жөніндегі iс-шараларды жүзеге асырудың тәртiбi мен тәсiлдерiн регламенттейтiн әдiстердi, әдiстеменi, ұсынымдарды келіседі;

9) ғылыми-зерттеу ұйымдарымен бiрлесiп, халықаралық нормалар талаптары мен ұсынымдарды ескере отырып, фитосанитарлық тәуекелдi бағалаудың ғылыми принциптерi негiзiнде карантиндiк шараларды әзiрлейдi және оларды жеке және заңды тұлғалардың орындауын тұрақты бақылауды жүзеге асырады;

10) Өсiмдiктер карантинi жөнiндегi бас мемлекеттiк инспектор және өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлар лауазымдарына орналасуға бiлiктiлiк талаптарын белгiлейдi;11) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізуді ұйымдастырады және олардың жүргізілуін бақылауды жүзеге асырады;

12) карантинге жатқызылған өнiмдер транзитiнiң шарттарын айқындайды;

13) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін пестицидтерді (улы химикаттарды), оларды сақтау, тасымалдау, қолдану жөніндегі жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады;

14) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен пестицидтердiң (улы химикаттардың) қорын құрады;

15) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін бюджет қаражаты есебінен сатып алынған пестицидтерді (улы химикаттарды) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша бөледі;

16) фитосанитариялық бақылау бекеттерінде карантинге жатқызылған әкелiнетiн өнiмдi тұрақты бастапқы карантиндiк тексерудi, қажет болғанда үлгiлерiн, көлiк ќұралдарын, қол жүгi мен багажды iрiктеу арқылы оның зертханалыќ сараптамасын жүргізеді және әкелiнетiн және транзиттiк карантинге жатқызылған өнiмге карантиндiк құжаттарды қарайды;17) карантинге жатқызылған әкелiнетiн өнiм келiп түсетiн соңғы пункттерде осы өнiмдi тұрақты қайтадан карантиндiк тексерудi, қажет болғанда аумақтың фитосанитариялық сипаттамасы мен оның шыққан жерiн, баратын пунктiн, сондай-ақ карантиндi объектiлерден бос жатқан немесе олар аз таралған аймақтарды ескере отырып, үлгiлерiн iрiктеу арқылы оның зертханалық сараптамасын жүргізеді және карантиндiк құжаттарды қарайды;

18) карантинге жатқызылған әкетiлетiн өнiмдi тиеп-жөнелту орындарында тұрақты карантиндiк тексерудi, қажет болғанда үлгiлерiн iрiктеу арқылы зертханалық сараптамасын және фитосанитариялық сертификаттауды жүргiзедi;

19) фитосанитариялық бақылау бекеттерінде әкетiлетiн және транзиттiк карантинге жатқызылған өнiмнiң карантиндiк құжаттарының болуын және дұрыс ресiмделуiн тұрақты негізде қарайды;

20) Қазақстан Республикасының ішкі сауда объектілерінде және ұйымдарында карантинге жатқызылған өнiмдердi тұрақты тексерудi, қажет болғанда үлгiлерiн iрiктеу арқылы оның зертханалық сараптамасын жүргізеді және карантиндік құжаттарды қарайды;

21) өсімдіктен алынатын өнiмдердi өсiретiн, дайындайтын, жинайтын, өңдейтiн және өткiзетiн ұйымдардың, ішкі сауда объектілерінің, шаруа (фермер), үй жанындағы және саяжай қожалықтарының аумағы мен үй-жайларына, ауыл шаруашылығына, орманға, суға және басқа да мақсатқа арналған жерлерге тұрақты талғамалы бақылау тексерулерiн жүргiзедi;

22) алып тасталды

23) мынадай:
анықталған Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы;
өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды орындау туралы нұсқама береді және оның орындалуын бақылайды;

23-1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен және негіздерде дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың қызметіне тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы сотқа талап арыз жібереді;

24) жерсiндiру-карантиндiк көшеттiктерде импорттық себу материалдары мен отырғызылатын материалдардың карантиндi объектiлерден және бөтен тектi түрлерден жасырын залалданған-залалданбағанын зерттеу жөнiндегi iс-шараларды ұйымдастырады және бақылайды;

25) карантинге жатқызылған өнiмге фитосанитариялық, карантиндiк сертификаттар және импорттық карантиндiк рұқсаттар бередi;

26) Қазақстан Республикасының Үкiметiне және жергілiктi атқарушы органдарға карантиндiк режимдi енгiзе отырып, карантиндi аймақты белгiлеу немесе оның күшiн жою туралы ұсыныстар енгiзедi, сондай-ақ осы аймақтарда өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу тәртібін әзірлейді және олардың жүргізілуін бақылауды жүзеге асырады;

27) алып тасталды

28) халықаралық нормалар мен талаптардың өсiмдiктер карантинi саласында жасалған келiсiмдерге сәйкес орындалуын қамтамасыз етедi;

29) өсімдіктер карантині саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

30) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.

2. Ведомствоның басшысы Қазақстан Республикасының Өсiмдiктер карантинi жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы, ал оның орынбасары - Қазақстан Республикасының Өсiмдiктер карантинi жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторының орынбасары болып табылады.
Ведомствоның облыстық, (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумақтық бөлімшелерінің басшылары тиiстi облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) өсiмдiктер карантинi жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторлары болып табылады.
Ведомствоның және оның аумақтық бөлімшелерінің өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылауды тікелей жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамдары өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлар болып табылады.

3. Уәкiлеттi орган өз қызметiн шекаралық, кедендiк, құқық қорғау және басқа да мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимылда жүзеге асырады.

4. Уәкiлеттi органның өз өкiлеттiктерi шегiнде қабылдаған шешiмi лауазымды тұлғалардың, жеке және заңды тұлғалардың орындауы үшiн мiндеттi болып табылады.

5. Мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды адамдары уәкiлеттi органның өзiне жүктелген мiндеттердi шешуiне жәрдемдесуге мiндеттi.
Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.01.31. N 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2009.07.17. N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.07.17. N 189-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.


Просмотров 286

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!