Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


РЗП наочний матер.,різноманітні конкретні множини,символи,знаки,сюжетні картинки,таблиці,технічні засобиРізноматінті конкретні множини-(безліч предметів,зображень,звуків та рухів)вихователь звертає увагу на те,що множина складається з окремих елементів.Засвоєвши наочне кількісне порівняння множин,діти на практиці усвідомлюють,співвідношення між суміжними числами.

Сюжетні картинки,малюнки-дає змогу виділити просторові і тимчасові відносини,форми навколишніх предметів(положення сонця-старша група,день і ніч-молодша).Символи,знаки-квадрати,кружки.Особливе значення символічна наочність має при обчислювальній д-ті.Таблиці,таблиці зі змінними деталями-посібники-аплікації та фланелеграф.Ця форма наочності дає можливість дітям брати активну участь у виготовленні аплікації.На фланелеграфі перегруповувати предмети. Технічні засоби навчання-екранні засоби,відео проектори, мультимедійні презентації.Наочний матеріал має бути:предмети відомі дітям,в достатній кількості відповідати естетичним,педагогічним вимогам.

РЗП наочний матеріал,види наочного матеріалу,вимоги до нього,наочний матеріал для різних груп.

Наочний матеріал-сприяє збагаченню й розширенню безпосереднього досвіду дошкільників,уточнення їх увлень.

Види наочного матеріалу :роздатковий та демонстраційний. Д(процес навчання цікаве і доступне,зрозум.дітям,створ.умови для розв.уявлень та здіб.) Р(процес навч. Дієвий х-тер,вкл..дитину в практ.роботу)

Вимоги до наочного матеріалу:предмети для лічби та зображення їх повинні бути відомими дітям.Урізноманітнювати дидактичний матеріал.Повинен бути динамічним і в достатній кількості. відповідати естетичним,педагогічним вимогам

РЗП метод навчання,прийом навчання,види методів.

Метод – спосіб відтворення,засіб пізнання досліджуваного предмету.Практичні методи та методичні прийоми – вприви,досліди(вимірюваня,накладання,співставлення).Суттю цих методів є виконня цих дій дітьми,що складається з ряду операцій.Практичні методи характеризуються самостійним виконанням дій,застосуванням дидактичного матеріалу забезпечують вироблення умінь і навичок.Словесні – розповідь,бесіда,пояснення.Одним з прийомів є інструкція,яка має бути виконана дітьми.Особливу роль мають запитання до дітей.Вони мають бути точними,конкретними.Питання ціні тим,що вони забезпечують розвиток мисленя.Наочні – демонстрація об’єктів та ілюстрацій,спостереження,показ,розглядання таблицю і моделей.Найбільш застосованим є показування.Поширеним методом ФЕМу є показ способу дій з детальним коментарем.Ігрові методи і прийоми – ці ігри цінні тим,що активізують сховані інтелектуальні можливості дітей і розвивають їх.

РЗП дидактична гра,класифікація дидактичних ігор.

Дид. гра – система впливів спрямованих на формування у дитини потреби у знаннях,активного інтересу до того,що може стати їх новим джерелом.

Класифікація:1. За хар. Тривалості(короткотривалі,довго трив.);2.За кількістю учасників гри(індивідуальні,групові 4-8);3.За хар. Навчальної мети (орієнтування, закріплення, узагальнення); 4. За наявністю обладнання(з наочним матеріалом і без);5.За типом розумової діяльності(вербальні,невербальні).

РЗП множина,число,величина,категорії,кількості.

Множина – сукупність об’єктів,які об’єднанні за будь-якою ознакою і сприймаються,як єдине ціле. Число є результатом визначення потужності множини дискретної сукупності об*єктів. Величина – результат вимірювання непреревної кількості,що познач. Числом.

Категорія кількості – одна найб.Абстрактних категорій мислення людини.РЗП множина,об’єднання множин,переріз множин,різниця множин.

Множина – сукупність об’єктів,які об’єднанні за будь-якою ознакою і сприймаються,як єдине ціле.Об’єднання множин – називають третю множину,яка містить усі елементи цих множин.При цьому об’єднання множин не завжди дорівнює сумі чисел.Воно дорівнює сумі чисел елементів тільки тоді,коли в обох множинах не має спільних елементів.Переріз множин – множина яка містить усі їхні спільні елем.Якщо одна множ. Характер. За ознакою форми(різні трикутники),а друга множина за кольором(червоні геометричні фігури),то перерізом цих множин будуть червоні трикутники. Різниця множин – з двох множин маєму третю.Вона містить елем. першої множини,які не належать другій.


Просмотров 464

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!