Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


РЗП:мат.розвиток ,математизація наукового знання,матем.поняття,початкові природн.-матем.знанняРЗП:фем,мат.освіта,дисципліна фем

ФЕМ– це цілеспрямований та організований процес передачі і засвоєння знань,умінь прийомів і способів розумової діяльності,що передбачено чинним програмами.

Математична освіта – цілеспрямований процес виховання й навчання з метою пізнання дітьми математичних законів,систематизації математичних знань та формування математичних компетентностей,розвитку особистості та формування в дітей цілісної картини світу.

Дисципліна Фем – розкриває мету,завдання,принципи,форми й методи мат.освіти дітей,обслуговує вимоги до проф. підготовки майбутнього вихователя.

РЗП:мат.освіта,завдання мат.освіта,навчальні,розвивальні,виховні

Математична освіта – цілеспрямований процес виховання й навчання з метою пізнання дітьми математичних законів,систематизації математичних знань та формування математичних компетентностей,розвитку особистості та формування в дітей цілісної картини світу.

Основні завдання математичної освіти:

Навчальні. Формування знань про множину,число,величину,форму,простір і час як основ математичного розвитку;розвивати широку початкову орієнтацію в кількісних,просторових і часових відносинах навколишньої дійсності;формувати уміння і навички рахувати,обчислювати,вимірювати,моделювати;користуватися матедматичною термінологією.

Розвивальні. Розвивати пізнавальні інтереси і здібності,логічне мислення,сприяти загальному інтелектуальному розвитку дитини;розвивати науковий світогляд,прагнення до пізнання наукового світу,спостережливість,кмітливість,окомір;розвивати психічні процеси,сприяти загальному особистісному розвитку дошкільників.

Виховні.Виховувати дбайливе ставлення до оточуючого світу,сприймати його у математичному вимірі;виховувати акуратність та наполегливість при вирішенні завдань математичного змісту,інтерес до занять матем.

РЗП:математична освіта,теоретична база,джерела фему,матем.розвиток.

Теоретичну базу :вихідні положення філософії,педагогіки,математики та інших наук.Як система педагогічних знань вона має власну теорію та своїДжерела ФЕМУ:

-Праці класиків з питань розвитку й виховання дошкільників;-Наукові дослідження й публікації (статті,монографії,збірки наукових праць); -Програмно-інструктивні документи(Базовий компонент дошкільної освіти в Україні,базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі»,);- Методична література (рекомендації вихователям,розробки занять,збірники вправ,завдань,ігор); -Передовий колективний та індивідуальний педагогічний досвід з організації математичної освіти дітей.

Математичний розвиток дошкільників – якісні зміни в пізнавальній діяльності дітей,що відбувається в результаті формування елементарних математичних уявлень і пов’язаних з цим логічних операцій.

РЗП:мат.розвиток ,математизація наукового знання,матем.поняття,початкові природн.-матем.знання

Математичний розвиток дошкільників – якісні зміни в пізнавальній діяльності дітей,що відбувається в результаті формування елементарних математичних уявлень і пов’язаних з цим логічних операцій.

Математизація наукового знання – застосування математичних понять,теорій і методів у природничих,технічних та суспільних науках з метою кількісного аналізу,якісних зв’язків і структур.

Математичні поняття - математичні поняття,що розкривають особливості будови природничого світу.Це поняття множини(розподілення рослинного і тваринного світу за класами,видами),часові та просторові поняття(безперервність,необоротність часу,просторова та лінійна перспектива),симетрія(золотий перетин,симетрія тваринного й рослинного світу).Початкові природничо-математичні знання формування в процесі взаємодії з предметами навкол.світу з дорослими та однолітками.

 

5.РЗП: математична освіта,функції математичних знань(інформ.,емоц-пізнав.регуляторна)

Математична освіта – цілеспрямований процес виховання й навчання з метою пізнання дітьми математичних законів,систематизації математичних знань та формування математичних компетентностей,розвитку особистості та формування в дітей цілісної картини світу.

Функції математичних знань.

Інформаційна. У якості основної функції можна виокремити інформаційну,оскільки природничо-математичні знання містять у собі інформацію про кількісні,часові,просторові,геометричні та величинні відношення.Значення цієї функції дуже велике,оскільки дитина починає орієнтуватися в навколишньому світі.

Емоційно-пізнавальна. Емоційно-пізнавальна функція полягає в наявності інтересу до об’єкта,що вивчається в емоційному піднесенні під час роботи з ним.У процесі формування математичних понять необхідно надавати інформацію в емоційно забарвленій формі,що сприяє підвищенню мотивації,швидкому й повному засвоєнню матеріалу.

Регуляторна. Регуляторна функція тісно пов’язана з інформаційною та емоційно-пізнавальною.Вона спрямовує знання на конкретну діяльність.


Просмотров 517

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!