Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика компонентів праці викладача ВНЗСтатут навчального закладу,де окреслені вимоги. 1)Навчально-педагогічна діяльність (читання лекцій, проведення лабораторних занять, прийом захисту курсових робіт, керівництво дипломними). 2)Навчально-методична діяльність (розробка метод. матеріалів для студентів, складання тематики іспитів, складання програми, підготовку збірників вправ, задач). 3)Організаційно-методична робота (організація практик, робота в комісії, робота на підготовчому відділі, участь в роботі семінарів). 4)Виховна робота зі студентами (робота куратора, відвідування гуртожитків, контроль за самостійною роботою студентів, робота гуртків, секцій). 5)Науково-дослідна робота (написання статей, монографій, публікацій; підготовка рецензій, керівництво дипломн.роботами).

 

Професіоналізм діяльності педагога.

Професіоналізм – інтегрована якість, яка є результатом інтенсивної довготривалої роботи педагога, передбачає високий рівень продуктивн. праці. Макаренко: «не треба чекати, поки прийде талант, а потрібно докласти зусиль, щоб стати майстром своєї справи». Складові професіоналізму: 1)професіоналізм знань (комплексність знань-з інших наук.дисциплін; всі знання повинні мати власну думку);2) професіоналізм спілкування, студента виховує і процес спілкування (дотримання норм пед. етики, пед. такту(не переборщити); здатність до взаєморозуміння, повага до учня, студента і вимогливість до нього, педагогічний оптимізм(студент може стати кращим); 3) професіоналізм самовдосконалення відбувається через: самоосвіту, самовиховання. Всі ці складові мають бути присутні у викладача!!!!

Спілкування як компонент педагогічної діяльності.Функції спілкування.

Педагогічне спілкування -система способів іІ прийомів соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом якої є обмін інформацією, здійснення виховного впливу та налагодження взаємин.

Ініціатором і керівником цього процесу є педагог. Спілкування вчителя з учнем спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату в системах "учитель - учень" і "учень - учень". Воно передбачає виконанняважливих функцій:- обмін інформацією між педагогом та учнями;- міжособистісне пізнання;- організація та регулювання взаємин і спільної діяльності;- здійснення виховного впливу;- педагогічно доцільна самопрезентація педагога.Педагог у своїй діяльності намагається бути і джерелом інформації, і людиною, яка пізнає іншу людину або групу людей, і організатором колективних діяльності та взаємин. 

Характеристика рівнів педагогічного спілкування.

Педагогічне спілкування -система способів іІ прийомів соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом якої є обмін інформацією, здійснення виховного впливу та налагодження взаємин.Рівні педагогічного спілкування:1. Конвенційний рівень (лат. convencionalis — відповідно до договору): здійснюється відповідно до прийнятих правил, обмежений певними умовами, які визначені заздалегідь. Вимагає високої культури спілкування, ретельного дотримання певних правил.2. Примітивний рівень: для того, хто виявляє ініціативу спілкування, співбесідник є всього-на-всього предметом потрібним чи таким, що стоїть на перешкоді діяльності ініціатора. Якщо потрібний — оволодіти ним, коли заважає — відштовхнути, знехтувати.3. Маніпулятивний рівень: партнер — це лише суперник у певній грі, яку треба будь-що виграти.4. Стандартизований рівень: спілкування ґрунтується на стандартах, а не на взаємному розумінні актуальності ролей один одного. Це своєрідний "контакт масок".5. Ігровий рівень: спілкування здійснюється в ігровій формі, що вимагає від партнерів вияву творчості, добору таких прийомів, які допомогли б підтримувати запропонований тон.6. Діловий рівень: передбачає організацію співбесідника чи колективу вихованців на виконання конкретної справи, що стосується обох партнерів.7. Духовний рівень; є вищим етапом людського спілкування. За такого спілкування партнер сприймається як носій духовного начала, і усвідомлення цього пробуджує у співрозмовника почуття особливої уваги, шанобливості. 

Характеристика стилів педагогічного спілкування.

Педагогічне спілкування -система способів іІ прийомів соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом якої є обмін інформацією, здійснення виховного впливу та налагодження взаємин. На основі особливостей взаємодії людини (особливо тієї, що виконує керівні функції на будь-якому рівні) з іншими людьми або певними колективами склалися такі стилі спілкування:1) авторитарний (в перекладі - влада)— ґрунтується на беззаперечному підкоренні окремої людини або колективу владній особистості. Педагог-вихователь, що стоїть на позиціях авторитаризму, одноосібно визначає напрями діяльності школярів, а також кожен крок діяльності вихованців, зупиняє будь-яку ініціативу учнів. Основний засіб впливу на вихованців — вказівка, наказ, розпорядження, інструкція тощо.2) ліберальний (вільний) — ґрунтується на безпринципному, байдужому ставленні до негативних дій вихованців, характеризується потуранням дій учнів. Педагог схильний не втручатися в життєдіяльність колективу, не виявляє активності й ініціативи у керівництві колективом, пасивно пливе за подіями, самоусувається від відповідальності за стан справ;3) демократичний (влада народу, народовладдя) —ґрунтується на врахуванні думки і волі колективу в організації життєдіяльності вихованців. Педагог спільно з членами колективу визначає завдання, організовує діяльність вихованців на виконання усвідомлених завдань, заохочує ініціативу учнів, радиться з ними щодо пошуків шляхів і засобів вирішення завдань, розвиває самоуправління, залучає активістів до виконання керівних функцій. Демократичний стиль якнайповніше сприяє розвитку особистості школярів, формуванню їх людської гідності, підготовки до активної діяльності в демократичному суспільстві. На засадах демократичного стилю має розвиватися педагогіка співробітництва.4) Спілкування на основі захопленості спільною творчою діяльністю.В основі цього стилю - єдність високого професіоналізму педагога та його етичних установок.5) Спілкування-дистанція.Цей стиль спілкування використовують як досвідчені педагоги, так і початківці. Суть його полягає в тому, що в системі взаємин педагога і учнів як обмежувача виступає дистанція.6) Спілкування – залякування.Цей стиль спілкування, до якого також іноді звертаються вчителі-початківці, пов'язаний в, основному з невмінням організувати продуктивне спілкування на основі захопленості спільною діяльністю.7)Загравання.Знову-таки характерне, в основному, для молодих вчителів і пов'язане з невмінням організувати продуктивне педагогічне спілкування. По суті, цей тип спілкування відповідає прагненню завоювати помилковий, дешевий авторитет у дітей, що суперечить вимогам педагогічної етики.


Просмотров 508

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!