Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Яка із наведених концепцій змісту освіти має бути повноцінно відображена в підручнику (з урахуванням провідної функції навчального предмета)?ПІДРУЧНИК ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

І рівень

1. Наука, яка займається розробкою теоретичних основ побудови навчальної книги, - це:

а) підручникотворення;

б) теорія шкільного підручника;

в) теорія навчання;

г) правильної відповіді немає.

2. Вкажіть рівні структури теорії шкільного підручника:

а) теоретичний і практичний;

б) загальнотеоретичний і методичний;

в) дидактичний і методичний;

г) правильної відповіді немає.

3. Вкажіть найбільш повне визначення підручника:

а) вид навчальної літератури, в якому викладаються знання з певного навчального предмета на рівні сучасних досягнень науки й культури;

б) вид навчальної літератури, який репрезентує знання і види діяльності з конкретного навчального предмета відповідно до державних стандартів освіти та вимог навчальної програми з урахуванням можливостей цього предмета (його провідної функції), типу школи, вікових особливостей учнів і будується на засадах домінуючої концепції навчання;

в) книга, в якій поєднуються змістова і процесуальна сторони навчання;

г) правильної відповіді немає.

4. Вкажіть прізвища педагога, який дав таке визначення підручника: це масова навчальна книга - носій предметного змісту освіти, а також видів діяльності, визначених шкільною програмою для обов'язкового засвоєння з урахуванням вікових та інших особливостей учнів:

а) Є. Й. Перовський;

б) Д. Д. Зуєв;

в) В. Г. Бейлінсон;

г) правильної відповіді немає.

5. Двоєдина сутність підручника полягає у тому, що він є:

а) носієм змісту освіти та засобом навчання;

б) створений двома авторами;

в) призначений для вчителя і для учнів;

г) правильної відповіді немає.

Яка із наведених концепцій змісту освіти має бути повноцінно відображена в підручнику (з урахуванням провідної функції навчального предмета)?

а) антропологічна;

б) культурологічна;

в) концепція багаторівневого формування змісту освіти;

г) правильної відповіді немає.7. Вкажіть авторів культурологічної концепції змісту освіти:

а) І. Я. Лернер, М. М. Скаткін;

б) В. В. Краєвський, І. Я. Лернер, М. М. Скаткін;

в) С. П. Бондар, В. М. Плахотник, О. Я. Савченко;

г) правильної відповіді немає.

8. Культурологічна концепція змісту освіти охоплює такі компоненти:

а) знання, вміння, навички;

б) компетентності;

в) досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до світу;

г) правильної відповіді немає.

9. Вкажіть елементи змісту освіти, що мають бути відображені у підручнику:

а) знання, вміння, навички;

б) факти, поняття, закони;

в) вміння і навички, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до світу;

г) правильної відповіді немає.

10. Вкажіть ті теоретичні положення, які визначають психологічні основи побудови підручника для початкової школи:

а) підручник має будуватися з урахуванням основних етапів процесу навчання;

б) підручник має забезпечувати процесуальні аспекти навчання;

в) завдання та вправи повинні наводитися в підручнику в певній послідовності;

г) підручник має будуватися з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів;

д) підручник має відповідати навчальній програмі та державним стандартам освіти.

11. Вкажіть основні етапи процесу навчання, які мають бути відображені у підручниках для початкової школи:

а) мотиваційний, змістовий, процесуальний;б) сприймання, усвідомлення й осмислення (розуміння), закріплення, застосування;

в) підготовчий, тренувальний, основний;

г) правильної відповіді немає.

12. Вкажіть визначення варіативних підручників:

а) різні типи підручників, які забезпечують реалізацію змісту освіти на певному ступені навчання (наприклад, у рамках загальноосвітньої школи, школи першого ступеня тощо);

б) підручники з різною глибиною висвітлення навчального матеріалу;

в) підручники одного типу, носії змісту освіти з окремої освітньої галузі чи інтегрованого курсу, які реалізують різні педагогічні технології, пропонують авторські підходи до дидактико-методичної організації навчального процесу;

г) правильної відповіді немає.

13. Вкажіть визначення альтернативних підручників:

а) різні типи підручників, які забезпечують реалізацію змісту освіти на певному ступені навчання (наприклад, у рамках загальноосвітньої школи, школи першого ступеня тощо);

б) підручники з різною глибиною висвітлення навчального матеріалу;

в) підручники одного типу, носії змісту освіти з окремої освітньої галузі чи інтегрованого курсу, які реалізують різні педагогічні технології, пропонують авторські підходи до дидактико-методичної організації навчального процесу;

г) правильної відповіді немає.

14. Вкажіть класифікацію підручників за глибиною відображення змісту освіти:

а) інтегровані та підручники для певних освітніх галузей;

б) базові й диференційовані (поглиблені, для спеціальних шкіл);

в) проблемні, дискусійні, програмовані, розвивальні та ін.;

г) правильної відповіді немає.

15. Вкажіть визначення диференційованих підручників:

а) різні типи підручників, які забезпечують реалізацію змісту освіти на певному ступені навчання; ,

б) підручники, які виступають носіями змісту освіти з однієї освітньої галузі чи інтегрованого курсу, але реалізують різні педагогічні технології, пропонують авторські підходи до дидактико-методичної організації навчального матеріалу;в) підручники, що створюються з урахуванням рівня розвитку суб’єктів користування цим видом навчальної літератури;

г) правильної відповіді немає.

16. Вкажіть класифікацію підручників за характером відображення змісту освіти:

а) інтегровані та підручники для певних освітніх галузей;

б) базові й диференційовані (поглиблені, для спеціальних шкіл);

в) проблемні, дискусійні, програмовані, розвивальні та ін.;

г) правильної відповіді немає.

17. Вкажіть класифікацію підручників за способом організації навчального матеріалу:

а) інтегровані підручники та підручники для певних освітніх галузей;

б) базові й диференційовані (поглиблені, для спеціальних шкіл);

в) проблемні, дискусійні, програмовані, розвивальні;

г) правильної відповіді немає.

18. Інтегровані підручники поділяються на:

а) ті, які об’єднують навчальний матеріал кількох освітніх галузей, та такі, що інтегрують зміст освіти в межах одного навчального предмета;

б) базові та диференційовані (поглиблені, для спеціальних шкіл);

в) проблемні, дискусійні, програмовані, розвивальні та ін.;

г) правильної відповіді немає.

19. Вкажіть вид підручника «Горішок» для 1 класу, який об’єднує базовий зміст таких навчальних предметів: навчання грамоти, математика, ознайомлення з навколишнім світом:

а) альтернативний;

б) інтегрований;

в) варіативний; ‘

г) правильної відповіді немає.

20. Вкажіть авторів інтегрованого підручника для учнів 1 класу «Горішок»:

а) О. Я. Савченко, В.О. Науменко;

б) Н. М. Бібік, Т. М. Байбара, Н. С. Коваль;

в) М. Б. Богданович, Л. П. Кочина;

г) Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, Л. П. Кочина.


Просмотров 426

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!