Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 11. Облік витрат виробництваПитання для обговорення

1.Сутність та класифікація виробничих витрат.

2.Облік виробничих витрат.

3.Методи обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції.

4.Облік браку та напівфабрикатів власного виробництва.

Навчальні завдання

Задача 1

Є такі дані про витрати підприємства за звітний період, грн.:

Придбання сировини (без ПДВ)
Витрати на доставку сировини (без ПДВ)
Прямі витрати на заробітну плату та нарахування
Непрямі витрати на заробітну плату виробничого персоналу та нарахування
Витрати на збут
Адміністративні витрати
Витрати на обслуговування виробничого обладнання
Інші загальновиробничі витрати

 

Рахунок На початок місяця На кінець місяця
Сировина
Незавершене виробництво
Готова продукція

Дані про запаси

Фактична потужність підприємства відповідає нормальній.

Необхідно:

· обчислити собівартість готової та реалізованої продукції;

  • відобразити витрати та собівартість продукції на рахунках бухгалтерського обліку

Задача 2

Комірником підприємства виявлено на складі браковану продукцію, фактична собівартість якої 1200 грн. За розпорядженням керівника її передано у цех для виправлення браку.

Витрати, пов’язані із виправленням внутрішнього браку: матеріали - 250 грн.,

нарахована заробітна плата робітникам - 200 грн.; нарахування на заробітну плату - 70 грн.

Після виправлення браку продукцію оприбутковано на склад. Необхідно визначити собівартість продукції та відобразити операції з виправлення браку в обліку.

 

Задача 3

Нормальна потужність підприємства за обсягом випуску товарної продукції 1 млн. грн..Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю 200 тис.грн., з них постійні – 120 тис. грн.. Фактичний обсяг випуску товарної продукції 1200 тис. грн.., загальновиробничі витрати 220 тис. грн., з яких постійні слклаи 125 тис. грн..Зробити розрахунок-довідку розподілу загальновиробничих витрат та бухгалтерські проводки.

Задача 4

 

Нормальна потужність підприємства за обсягом випуску товарної продукції 1 млн. грн..Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю 200 тис.грн., з них постійні – 120 тис. грн.. Фактичний обсяг випуску товарної продукції 950 тис. грн.., загальновиробничі витрати 220 тис. грн., з яких постійні слклаи 125 тис. грн..

Зробити розрахунок-довідку розподілу загальновиробничих витрат та бухгалтерські проводки.

 

 

Тести

1.До прямих належать витрати, які:

а) здійснюються регулярно;

б) обчислюються за встановленими нормами;

в) безпосередньо відносяться на окремі види продукції;

г) покладені в основу технології виготовлення продукції.

2.До якої з перелічених груп не належать адміністративні витрати та витрати на збут?

а) постійні;

б) витрати періоду;

в) витрати операційної діяльності;

г) витрати на продукцію

3.Постійні загальновиробничі витрати підприємства за березень 200Х року склали 15000 грн., а змінні витрати на збут - 5000 грн. Як слід класифікувати ці витрати згідно з методом калькулювання змінних витрат?

Витрати періоду Витрати на продукцію

а) 20000 0

б) 5000 20000

в) 15000 5000

г) 0 20000

4.Постійні адміністративні витрати підприємства за місяць склали 30000 грн., а змінні загальновиробничі - 10000 грн. Як слід класифікувати ці витрати згідно з методом калькулювання повних витрат?Витрати періоду Витрати на продукцію

а) 0 40000

б) 10000 30000

в) 30000 10000

г) 40000 0

5.Загальні витрати підприємства на виробництво 10000 одиниць продукції становили 250000 грн. (в тому числі загальні змінні

витрати 150000 грн.). Загальні витрати підприємства на виробництво 20000 одиниць продукції складатимуть, грн.: а) 250000; б) 500000; в) 350000; г) 400000.

6.Змінні витрати підприємства на одиницю продукції при обсязі виробництва 3000 од. становлять 5 грн. Змінні витрати підприємства на одиницю продукції при обсязі виробництва 12000 од. становлять:

а) 20 грн.; б) 30 грн.; в) 5 грн.; г) 10 грн.

7.Підприємство виготовляє два види продукції в одному цеху: кутник стальний та кріплення з алюмінію. Витрати за звітний період складають:

Заробітна плата, грн.:

- верстатники (стальний кутник) 100000

- верстатники (кріплення з алюмінію) 80000

- ремонтники 40000

- начальник цеху 3000 Матеріали, грн.:

- алюміній 150000

- сталь 220000

- мастильні матеріали 5000

Прямі витрати на виготовлення кутника стального складають, грн.:

а)360000; б)320000; в)410000; г)220000.

8.Підприємство шиє в одному цеху два види костюмів: з бавовни та льону. Витрати за звітний період складають, грн.:

Матеріали: льон - 80000; бавовна - 40000; заробітна плата: швачки 50000 (льон), 20000 (бавовна), майстер цеху 5000, прибиральниці 4000; електроенергія для швейних машинок 3000; запчастини для швейних машинок 6000. Прямі витрати на пошиття костюмів з бавовни складають:

а) 66000; б) 65000; в) 60000; г) 69000

9.До виробничої собівартості готової продукції згідно із П(С)БО 16 “Витрати” не включаються:

а) змінні загальновиробничі витрати;

б) розподілені постійні загальновиробничі витрати;

в) постійні прямі витрати;

г) нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.

10.Нерозподілені загальновиробничі витрати - це:

а) перевищення розподілених витрат над фактичними;

б) перевищення нерозподілених витрат над фактичними;

в) перевищення фактичних витрат над розподіленими;

г) перевищення фактичних витрат над бюджетними.

11.Складальний і ремонтний цехи розташовані у приміщенні площею 10000 м2. Площа складального цеху - 4000 м2, а ремонтного - 6000 м2. Витрати на утримання приміщення складають 50000 грн. Яку суму витрат на утримання приміщення слід віднести до витрат складального цеху, якщо базою розподілу є площа цехів?

а) 30000 грн.; б) 20000 грн.; в) 10000 грн.; г) 50000 грн.

12.При виробництві продукції в травні 2007 року компанія понесла втрати від нормального браку в сумі 15000 грн. і від непередбаченого браку в сумі 16000 грн. Яку суму втрат від браку компанія повинна віднести на витрати періоду за травень?

а) 15000 грн.; б) 16000 грн.; в) 1000 грн.; г) 0

13.Списання нерозподілених загальновиробничих витрат в обліку відображається бухгалтерським записом:

а) Дт 23 “Виробництво”

Кт 901 “Собівартість реалізованої продукції”;

б) Дт 901 “Собівартість реалізованої продукції”

Кт 91 “Загальновиробничі витрати”;

в) Дт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 901 “Собівартість реалізованої продукції”;

г) Дт 901 “Собівартість реалізованої продукції”

Кт 26 “Готова продукція”

14.Підприємство застосовує калькулювання за замовленнями. У січні підприємство почало виконувати 4 замовлення на виготовлення м’яких меблів. Виробничі витрати за замовленнями становили, грн.: замовлення №1 - 10000; замовлення №2 - 12000; замовлення №3 - 9000; замовлення №4 - 7000. Замовлення №1 і 2 були завершені у січні, а №3 і 4 будуть завершені у лютому. Яку суму складатимуть виробничі витрати підприємства за січень, грн.?

а) 38000; б) 22000; в) 16000; г) 19000.

15.Підприємство застосовує калькулювання за замовленнями. У січні підприємство почало виконувати 4 замовлення на виготовлення м’яких меблів. Виробничі витрати за замовленнями становили, грн.: замовлення №1 - 10000; замовлення №2 - 12000; замовлення №3 - 9000; замовлення №4 - 7000. Замовлення №1 і 2 були завершені у січні, а №3 і 4 будуть завершені у лютому. Яку суму складатиме виробнича собівартість готової продукції за січень, грн.?

а) 38000;

б) 16000;

в) 22000;

г) 19000.

16.Підприємство застосовує калькулювання за замовленнями. У січні підприємство почало виконувати 4 замовлення на виготовлення м’яких меблів. Виробничі витрати за замовленнями становили, грн.: замовлення №1 - 10000; замовлення №2 - 12000; замовлення №3 - 9000; замовлення №4 - 7000. Замовлення №3 і 4 були завершені у січні, а №1 і 2 будуть завершені у лютому. Яку суму незавершеного виробництва підприємство відобразить у балансі на 1 лютого, грн.?

а) 22000; б) 38000; в) 12000; г) 16000.

Контрольні питання

1.Як класифікуються витрати за відношенням до виробничої собівартості?

2.Яка різниця між прямими і непрямими витратами?

3.Назвіть приклади постійних і змінних витрат.

4.Як розподіляються постійні виробничі витрати?

5.Що таке «нормальна потужність»?

6.Які витрати включаються до виробничої собівартості продукції?

7.Які витрати включаються до складу загальновиробничих?

8.Який порядок розподілу загальновиробничих витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»?

9.На яких бухгалтерських рахунках ведеться облік виробничих витрат?

10.Про що свідчить дебетове сальдо рахунку 23 на кінець звітного періоду ?


Просмотров 551

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!