Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 3 Узагальнюючи статистичні показникиМіжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:теорія ймовірностей та математична статистика, економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, маркетинг, економетрика.

Мета лекції: з’ясувати які існують види статистичних показників та як застосовують статистичні показники для аналізу економічної ситуації

План лекції

1. Модель і вимоги до статистичного показника.

2. Абсолютні статистичні величини.

3. Відносні статистичні величини.

4. Суть, значення, види середніх величин.

Література[2, с. 51-65; 3, с.28-39, 49-59; ,с.41-60]

 

1. Модель і вимоги до статистичного показника.

 

Статистичний показник - це кількісно-якісна узагальнююча характеристика соціально-економічних явищ і процесів в умовах конкретного місця та часу.

За способом обчислення статистичні показники поділені на :

первинні (у формі абсолютних величин);

похідні (у формі відносних і середніх величин).

Абсолютними показниками називають статистичні показники, які характеризують розміри, обсяги соціально-економічних явищ. Абсолютні показники мають певні одиниці вимірювання.

Значення абсолютних показників полягає в тому, що вони характеризують наявність усіх видів ресурсів – матеріальних, трудових, грошових, а також розміри виробництва усіх видів продукції. Залежно від характеру явища і завдань дослідження абсолютні показники виражають розміри суспільних явищ в певних межах часу та територій. Вони виражаються в натуральних, вартісних, трудових та умовно-натуральних одиницях вимірювання.

 

 

 
 

 


Відносними показниками називаються кількісні співвідношення однойменних чи різнойменних показників.

Відносний показник .

Завдання відносних показників – це порівняння таких явищ, абсолютні розміри яких безпосередньо неспівставні.

Приклад: ВВП на душу населення.

Залежно від змісту та пізнавального значення відносні показники діляться на відносні показники:

1) динаміки;

2) структури;

3) координації;

4) порівнянь зі стандартом;5) просторових порівнянь;

6) Інтенсивності.

Відносні показники динаміки характеризують напрямок та інтенсивність зміни соціально-економічних явищ та процесів.

 
 
ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКІ ДИНАМІКИ

 

       
 
   
 

 

 


Відносні показники структури, характеризують склад, структуру сукупності за тією чи іншою ознакою. Логічна формула відносного показника структури має наступний вигляд:

Відносні показники координації,показують, скільки одиниць однієї частини сукупності припадає на 1, 100, 1000 одиниць іншої частини сукупності.

Відносні показники координації – це співвідношення однієї частини сукупності до іншої.

Відносні показники порівняння зі стандартом– це співвідношення фактичних показників до певних еталонів, тобто стандартів, нормативів, оптимальних рівнів.

Відносні показники інтенсивності характеризують ступінь поширення явища в певному середовищі.

Відносні показники просторових порівнянь -це порівняння показників економічного розвитку або життєвого рівня.

 


Середня величина– це узагальнюючий показник, який характеризує типовий рівень ознаки в якісно однорідній сукупності.

Середня величина є однією з категорій сучасної статистики.

Застосовують середні величини коли виникає необхідність охарактеризувати одним числом сукупність значень ознаки.Залежно від характеру ознаки, яку осереднюють в статистиці застосовують різні види середніх.

Середня арифметична використовується для осереднення прямих значень ознак шляхом їх підсумовування.

Якщо дані не згруповані середня арифметична проста обчислюється за формулою:

 

 

Якщо значення ознаки представлені у вигляді варіаційного ряду розподілу, в якому частота або частка варіант приймає різні значення.

Частка – це частота, яка наведена відносно величини у формі коефіцієнта чи відсотка суми.


Просмотров 997

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!