Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні завдання і види групування. Класифікації та групуванняПісля проведення статистичного спостереження та здійснення контролю первинного матеріалу переходять до зведення та групування статистичного матеріалу – другого етапу статистичного спостереження. Дані про кожну одиницю сукупності необхідно систематизувати та обробити. Вказані завдання вирішуються на другому етапі статистичного дослідження, на етапі зведення та групування статистичних даних.

При проведенні зведення дані по кожній одиниці сукупності об’єкту спостереження переходять до підсумкових даних по сукупності в цілому.

Статистичне зведення– це упорядкування, систематизація, наукова обробка даних.

Просте зведення– це підсумовування первинного матеріалу.

Приклад кількість хворих на грип у січні.

Складне зведення – це групування.

 

Класифікація –це розподіл сукупності на групи заздалегідь визначеними ознаками.

Групування– це розподіл одиниць сукупності на групи за істотними ознаками з метою характеристики їх стану, розвитку та взаємозв’язків.

Зведення та групування дозволяють в складному явищі відокремити якісно відмінні групи . Важливим моментом групування є відбір ознак, які відокремлюють суттєво відмінні групи між собою. Ознаки виражають найбільш характерні риси явищ. Якщо в основу групування покласти саме такі ознаки, то будуть виділені типові групи для цього явища.

Метод статистичних групувань є найбільш ефективним методом обробки масових даних, який допомагає вивчати взаємозв’язки між складними соціально економічними явищами та процесами.

Групування вирішують завдання:

1. Виявлення соціально-економічних типів явищ.

2. Вивчення структури сукупності.

3. Дослідження залежності між ознаками.

Відповідно до завдань, які вирішують групування розподіляють на види.

Види групувань:

1. Типологічні;

2. Структурні;

3. Аналітичні.

За допомогою типологічного групування виділяють найбільш характерні в соціально-економічному плані типи явищ.

Застосування типологічного групування при розподілі підприємств за формами власності, за категоріями господарств, розподілі населення за суцільними групами.Структурні групування характеризують склад однорідної групи за певними ознаками.

Аналітичне групування проводять за двома і більше ознаками. Одна з них відображає причину (факторна ознака), інша наслідок (результативна ознака).

 

2. Поняття про просте і комбінаційне, вторинне групування.

 

За кількістю ознак, які покладено в основу групування розрізняють прості та комбінаційні групування. Групування, які проведено за однією ознакою називають простими, а за двома і більше ознаками – комбінаційними.

Основою групування є вибір ознаки

 

При побудові комбінаційного групування сукупність розділяють по групах за однією ознакою, потім отримані групи розділяють на підгрупи за другою або більше ознак. Таким чином досліджують вплив на результат сукупності факторів, які покладено в основу групування. В цьому випадку можливо оцінити вплив на результат сукупності факторів, що покладено в основу групування. При здійсненні комбінаційного групування важливо забезпечити достатнє число одиниць сукупності в кожній групі та підгрупі.

До багатовимірних групувань належать групування, виконані за кількома ознаками групування одночасно. Мета багатовимірних групувань - класифікація даних на основі безлічі ознак, тобто виділення груп статистичних одиниць, однорідних за кількома ознаками одночасно.

Поряд з первинним групуванням при проведені статистичних досліджень застосовують вторинне групування.Вторинне групування – це утворення нових груп на основі проведеного раніше групування.

Завдання, при розв’язанні яких застосовують вторинне групування – це утворення на основі групувань якісно однорідних груп; приведення двох групувань з різними інтервалами до єдиного виду для проведення аналізу стану процесу або явища; утворення більш укрупнених груп

Способи вторинного групування:

1. Укрупнення інтервалів;

2. Закріплення за кожною групою певної частини одиниць сукупності.

 


Просмотров 904

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!