Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Форми, види та способи статистичних спостережень. Класифікація статистичних спостережень. Помилки спостережень 

 

Форми спостереження.

 

 

Звітність – це така форма статистичного спостереження, за якої статистична інформація надходить до статистичних органів та відомств від установ у формі звітів за встановленими формами.

Спеціально організовані спостереження – це одержання статистичних даних під час перепису, обліку, спеціального обстеження, опитування.

Реєстр – це перелік одиниць сукупності досліджуваного об'єкта за певними ознаками, який постійно оновлюється. Реєстр є системою, що постійно стежить за станом одиниці спостереження і оцінює силу впливу різних факторів на досліджувані показники. У реєстрі кожна одиниця спостереження характеризується сукупністю показників: тих, що залишаються незмінними протягом часу спостереження і реєструються один раз; інші показники, періодичність зміни яких невідома, оновлюється у разі зміни; треті - являють собою динамічні ряди показників із заздалегідь відомим періодом оновлення.

Види статистичного спостереження відрізняються за характером реєстрації даних в часі:

поточне - коли зміни фіксуються в міру їх надходження (реєстрація народження, шлюбу). Таке спостереження проводиться з метою вивчення динаміки будь-якого явища;

періодичне - спостереження проводяться за схожою програмою через певні проміжки часу (перепис населення, реєстрація цін на певні види товарів, облік успішності);

одноразове - відомості про явище, що вивчається одержують один раз на момент спостереження в міру виникнення потреби (маркетингове дослідження місцевого ринку товарів).

Види статистичного спостереження відрізняються за повнотою охоплення одиниць сукупності на суцільні та несуцільні:

 

Види статистичних спостережень

 

           
   
     
 
 
 

 

 


За способами отримання інформації розрізняють такі спостереження:

безпосереднє - інформацію збирають спеціально підготовлені люди, у завдання яких входить отримання відомостей шляхом особистого обліку одиниць сукупності (підрахунку, зважування, вимірювання значення ознаки). Це найбільш точний і надійний спосіб отримання даних, але і найбільш трудомісткий та коштовний.документальне спостереження (облік) використовується підприємствами, організаціями, установами при складанні звітності на основі документів первинного обліку і є досить достовірним і надійним джерелом інформації;

опитування - спосіб спостереження, при якому відомості одержують зі слів респондента (опитуваного). Опитування використовується для отримання інформації про процеси та явища, що піддаються безпосередньому прямому спостереженню.

 

 

Помилка репрезентативності – це помилка, яка виникає у зв'язку з порушенням вибірковості спостереження.

 

Таким чином, статистичні методи характеризують масові соціально-економічні явища та процеси, встановлюють взаємозв’язки між ними. Матеріали статистичні спостереження є основою для одержання узагальнюючих показників.

 

Питання для самоконтролю:

1. Означення предмета статистики.

2. Що вивчає математична статистика?

3. Що вивчає теорія статистики?

4. Суть статистичної методології полягає в …?

5. Назвіть дисципліни, з якими пов’язана статистика?

6. Які існують галузі статистики?

7. Назвіть основні програмно-методологічні питання статистичного спостереження.8. Що таке об’єкт, одиниця спостереження, одиниця сукупності?

9. Назвіть форми, види, способи статистичного спостереження?

10. Що таке помилки статистичного спостереження?

 


Просмотров 851

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!