Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Територіального устрою України 4 частьПрезидент України звернувся до Конституційного Суду з вимогою визнати це рішення парламенту неконституційним. Глава держави мотивував свої вимоги тим, що виключно Президент може приймати рішення про визнання іноземних держав.

Яку роль відіграє Верховна Рада України в конституційному механізмі зовнішньої політики?

Яким має бути рішення суду?

 

134. Після подолання вето Президента України на Закон України “Про досудове слідство” Голова Верховної Ради направив цей Закон на підпис Президентові. Однак глава держави відмовився підписувати його та повернув із своїми вмотивованими пропозиціями до Верховної Ради України. Голова парламенту на прес-конференції заявив, що найближчим часом підпише Закон і дасть вказівку опублікувати його у газеті “Голос України”. Після цього Президент офіційно звернувся до Голови Верховної Ради з проханням повернути йому Закон для його промульгації. Голова парламенту погодився на пропозицію Президента. Однак врешті-решт глава держави Закон не підписав.

Яким чином може парламент подолати вето Президента? У чому полягає процедура підписання та оприлюднення закону? Дайте правову оцінку діям і рішенням Голови Верховної Ради та Президента України.

 

135. Кабінет Міністрів України призначив на посаду начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України М. Народний депутат України С. звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання цього рішення Кабінету Міністрів протиправним, посилаючись на те, що призначення відбулося без погодження із Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Суд взяв до уваги доводи відповідача і відмовив у задоволенні позову з огляду на те, що за три дні до прийняття Кабінетом Міністрів згаданого рішення Президент України видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Таким чином, парламент і його органи є неповноважними, а отже, погоджувати призначення М. не було з ким.

Охарактеризуйте кадрові (номінаційні) повноваження комітетів Верховної Ради України.Наскільки правомірним є рішення суду?

 

136.Верховна Рада України прийняла Закон “Про систему виконавчої влади”. Президент визнав цей акт таким, що не відповідає Конституції, не став його підписувати і поставив питання про розпуск Верховної Ради в тому разі, якщо вона самостійно не виправить ситуації та не скасує результатів попереднього голосування по Закону. Парламент погодився на вимоги глави держави і прийняв постанову про скасування результатів голосування по схваленню цього Закону в цілому.

Яким чином Верховна Рада може скасувати прийнятий Закон? Надайте правову оцінку діям парламенту по скасуванню результатів голосування.

 

137. Громадянин України Р. був обраний до Верховної Ради України за виборчим списком Блоку Прогресивних Сил (далі – БПС). Після отримання тимчасового посвідчення народного депутата України він заявив, що виходить із Прогресивної політичної партії, яка є членом вказаного блоку, і не буде брати участі у фракції БПС у парламенті. Натомість він вступив до Партії місцевих інтересів і збирається стати членом її фракції. БПС на своїй конференції вирішив позбавити Р. повноважень народного депутата і виключив його з Прогресивної політичної партії. Однак Р. відмовився віддавати тимчасове посвідчення народного депутата України, посилаючись на те, що Конституція України не передбачає механізму позбавлення депутатського мандата за перехід із партії у партію.Які юридичні наслідки тягне за собою перехід народного депутата із однієї партії у іншу, із однієї фракції у іншу?

Наскільки обґрунтованими є правові позиції Р. і БПС?

 

138. Прокурор району порушив кримінальну справу проти народного депутата України Ш. і викликав його для пред’явлення звинувачення у вчиненні злочину.

Адвокат Ш. звернувся до адміністративного суду зі скаргою на дії прокурора, в якій просить суд скасувати постанову про порушення кримінальної справи проти народного депутата Ш. та визнати дії прокурора незаконними.

Чи є в суду правові підстави для задоволення скарги адвоката?

У чому полягає порядок притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності?

 

139. Розглянувши депутатський запит народного депутата С. з вимогою надати інформацію про стан злочинності й відповідні копії звітів, начальник обласного УМВС України К. відмовився це зробити, обґрунтовуючи свої дії тим, що такі дані становлять інформацію про діяльність органів досудового слідства і не можуть бути надані громадянам на підставі їх запитів.

Чи обґрунтованою є відмова К. у наданні інформації за депутатським запитом народного депутата С.?

 

140. Слідчий прокуратури М. виніс постанову про проведення обшуку в приміщенні ТОВ “Обрії”. Однак провести обшук М. разом із співробітниками підрозділу міліції швидкого реагування не вдалося, оскільки після того, як М. пред’явив директору ТОВ “Обрії” постанову про проведення обшуку, до приміщення увірвався народний депутат України Р., повісив на двері бухгалтерії ТОВ “Обрії” папірець із написом “Громадська приймальна народного депутата України Р.” і заявив, що М. разом із працівниками міліції має невідкладно залишити це приміщення, оскільки він орендує його у ТОВ “Обрії” для своєї громадської приймальні. Також Р. зазначив, що у цій кімнаті він веде прийоми виборців і зберігає свою службову документацію. Таким чином, на думку Р., для того, щоб проводити обшук у даному приміщенні, необхідно спочатку отримати дозвіл Верховної Ради України.

Після таких дій і заяв Р. співробітники правоохоронних органів були змушені припинити обшук і залишити приміщення ТОВ “Обрії”.

Дайте розгорнутий конституційно-правовий аналіз цієї ситуації, оцінюючи при цьому правомірність дій та заяв кожного із учасників казусу.

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и

 

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 р. № 1861-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 12. – Ст. 565.

Про комітети Верховної Ради України // Закон України від 04.04.1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 19. – Ст.134.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України // Там же. – 1998. –№ 20. – Ст.99.

Про Рахункову палату: Закон України // Там же. –1996. – № 43. – Ст.212. зі змінами. – Там же. – 1998. –№ 24. – Ст.137.

Парламентське право України / За ред. О.Н. Ярмиша. – Х., 2007.

Наливайко Л.Р., Приходько Х.В. Функції Верховної Ради України: критерії класифікації та види // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2003.- № 11.- C.5-14

Омельченко Н.Л. Теоретичні проблеми механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України [Текст] / Н. Л. Омельченко // Часопис Київського університету права. - 2008. - 3. - С. 121-126

Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект). – Х.: Легас, 2004.

Барабаш Ю.Г. Розвиток засад парламентаризму в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 11. - Х. : Право, 2006. - С. 175-183.

Барабаш Ю.Г. "Глобалізаційний" виклик парламентаризму: конституційно-правовий аналіз // Університетські наукові записки, 2007, №1:. - 2007. - С. 40-46.

Барабаш Ю.Г. Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-правовий аналіз // Університетські наукові записки, 2008, №1. - 2008. - С. 36-43

Пустовіт Ж.М. Поняття та сутність установчої функції Верховної Ради України [Текст] / Ж. М. Пустовіт // Часопис Київського університету права. - 2007. - 2. - С. 59-64

Сушкова Х.В. Конституційно-правові форми реалізації представницької функції Верховної Ради України [Текст] / Х. В. Сушкова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - 4. - С. 65-74

Кривенко Л. Верховна Рада України – однопалатний парламент // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1998. – № 4.

Погорілко, В.Ф. Конституційно-правовий статус Верховної Ради - парламенту України: проблеми теорії і практики [Текст] / В. Ф. Погорілко // Правова держава: Щорічник наук. праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип.11. - К. : Вид. Дім "Юрид. кн.", 2000. - С. 103-117

Погребняк Н. Апарат Верховної Ради України: конституційно-правовий статус, структура, порядок формування [Текст] / Н. Погребняк // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - 7. - С. 118-120

Барабаш Ю.Г. Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-правовий аналіз [Текст] / Ю. Г. Барабаш // Університетські наукові записки, 2008, №1. - 2008. - С. 36-43

Жук Н.А. Достроковий розпуск парламенту, як складова "хрестоматійної" рівноваги між гілками влади [Текст] / Н. А. Жук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. № 819. Сер. Право. Вип. 2(4)/2008. - 2008. - С. 42-49

Шевченко Т.О. Розпуск парламенту як випадок колективного припинення повноважень народних депутатів України [Текст] / Т. О. Шевченко // Часопис Київського університету права. - 2007. - 1. - С. 77-82

 

 

Тема28. Конституційний статус

Президента України

План

  1. Статус Президента України.
  2. Повноваження та акти Президента України.
  3. Гарантії діяльності Президента України.
  4. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.
  5. Правовий статус Ради Національної безпеки та оборони України.

 

141. Верховна Рада України прийняла “пакет” законопроектів з невідкладних питань економічного розвитку України. За цей пакет проголосувало 305 народних депутатів України. Голова Верховної Ради України підписав усі законопроекти, що входили в “пакет”, і направив їх на підпис Президентові України.

Глава держави, виступивши по центральному телебаченню, розкритикував цей “пакет” за змістом, заявивши, що парламент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, а також акцентував на порушенні процедури ухвалення, оскільки Конституцією України прийняття законопроектів “пакетом” не передбачено. У зв’язку з цим Президент наголосив, що він відмовляється підписувати й офіційно оприлюднювати цей “пакет” законів, але й право вето до них застосовувати також не буде.

Яким чином можна розв’язати цей конфлікт?

Що таке право вето і як Президент має його застосовувати?

 

142. На прес-конференції Президента України журналіст обнародував інформацію, відповідно до якої Голова апеляційного суду однієї з областей М. продовжує обіймати свою посаду незаконно, оскільки вже півроку як досяг пенсійного віку. Президент України доручив відповідальним працівникам Секретаріату терміново підготувати проект указу про звільнення М. з посади Голови апеляційного суду та з посади судді. Того ж вечора цей указ з’явився на офіційному сайті Президента України.

Які повноваження має Президент України у сфері функціонування судової гілки влади?

Який порядок їх реалізації?

Наскільки конституційним є вказаний указ Президента України?

 

143. Перед поїздкою на багатосторонню міжнародну зустріч міністрів у сфері промисловості країн – членів світової організації торгівлі від Президента України на ім’я міністра промислової політики України були направлені Директиви з приводу ведення переговорів та підписання багатосторонньої угоди з питань співробітництва у сфері важкого машинобудування. Однак міністр відмовився діяти відповідно до Директив, посилаючись на те, що згідно з Конституцією України він як член Кабінету Міністрів виконуватиме лише акти Президента України, якими відповідно до Конституції України визнаються укази і розпорядження.

Проаналізуйте повноваження Президента України в зовнішньополітичній сфері.

Наскільки обґрунтованою з конституційно-правової точки зору є відмова міністра виконувати Директиви?

144. Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України законопроект про внесення змін до Конституції України. В ньому вони запропонували скасувати ч. 1 та 2 ст. 105 Конституції України “Президент України користується правом не­доторканності на час виконання повноважень.

За посягання на честь і гідність Президента України винні осо­би притягаються до відповідальності на підставі закону.»

Замість цього вони запропонували включити до ст. 105 Конституції наступне положення: "Президент України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набуття чинності обвинувальним вироком суду щодо нього". Свою пропозицію народні депутати обґрунтовують тим, що користуючись абсолютною недоторканністю Президент є фактично безкарним і уникає відповідальності. Зазначений законопроект був направлений до Конституційного Суду України для надання висновку.

В чому полягає інститут недоторканності Президента України? Чи доцільно на Ваш погляд, його обмежувати? Складіть проект висновку КСУ.

 

145.На засіданні РНБО Секретар Ради оголосила результати перевірки діяльності низки дипломатичних представництв України. Зокрема, Секретар зауважила, що вкрай неефективною є діяльність посольства України в Республіці Болівія. У проекті рішення РНБО передбачалося усунення надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Болівія Д. із займаної посади. За це рішення проголосували всі присутні на засіданні Ради високопосадовці крім Прем’єр-міністра та міністра закордонних справ, які утрималися від голосування. Відразу після цього Президент України своїм указом ввів у дію вказане рішення РНБО.

Які юридичні наслідки матиме таке рішення РНБО?

Проаналізуйте повноваження РНБО у сфері контролю органів державної влади.

У чому полягає сутність інституту контрасигнації актів Президента України?

146.Після вступу на посаду Президент України видав указ про прийняття до громадянства України громадянина Російської Федерації К. за особливі заслуги перед Україною. Парламентська тимчасова слідча комісія з’ясувала, що К. здійснював приховане фінансування виборчої кампанії Президента через підставних осіб та у зв’язку з цим запропонувала достроково припинити повноваження Президента в порядку імпічменту.

Чи є в даному випадку підстави для імпічменту Президента? Яка процедура усунення Президента в порядку імпічменту?

Яким чином на Ваш погляд можна вдосконалити існуючу процедуру імпічменту Президента?

.

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и

 

Про Президента Української РСР: Закон України від 05.07.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – Ст.446.

Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 р. // Там же. – 1999. – № 14. – Ст. 81.

Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. // Там же. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. // Там же. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

Рішення Конституційного Суду України № 19-рп/2003 від 10.12.2003 р. (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 51. – Ст. 2704.

Рішення Конституційного Суду України № 1-рп/2007 від 16.05.2007 р. (справа про звільнення судді з адміністративної посади) // Там же. – 2007. – № 40. – Ст. 1589.

Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2009 від 15.01.2009 р. // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 5. – Ст. 139.

Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права. – Х.: Право, 2008.

Барабаш Ю.Г. Про політичну складову у статусі глави держави в напівпрезидентських республіках // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - 6. - С. 27-36

Кушніренко О.Г. Президентська республіка як негативний фактор дії закону "циркуляції еліт" [Текст] / О. Г. Кушніренко // "Влада та суспільство під впливом закону "циркуляції еліт" : Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (ХХІІІ Харківські політологічні читання). - Х. : ХАП, Нац. юрид. акад. України / голов. ред. А. П. Гетьман [та ін.] , 2010. - С. 130-132.

Вибори Президента України – 2004: проблеми теорії і практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-11 черв. 2005 р. – К., 2005.

Кривенко Л. Президент України: еволюція конституційно-правового статусу // Віче. – 1998. – № 16.

Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні. – Х.: Ксілон, 2001.

Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Президент Украины: конституционо-правовой статус. – Х.: Факт, 1999.

 

Тема31. Правова охорона та захист

Конституції України

План

  1. Поняття дотримання, охорони та захисту Конституції України.
  2. Форми захисту Конституції України.
  3. Заборона політичних партій як форма захисту Конституції: правова природа та порядок застосування.
  4. Захист Конституції в умовах дії воєнного чи надзвичайного стану.
  5. Обмеження прав людини в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

 

147. Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до Закону України про Конституційний Суд України”, відповідно до якого Конституційному Суду було заборонено розглядати на предмет відповідності Конституції України (на конституційність) законів про внесення змін до Конституції України, які вже були прийняті парламентом і набрали чинності, а також законів, прийнятих на референдумі.

Група народних депутатів у кількості 53 осіб звернулася до Конституційного Суду України з конституційним зверненням здійснити офіційне тлумачення цього Закону, пояснивши, чи мав право парламент його приймати.

Які повноваження має Конституційний Суд України щодо перевірки на конституційність законів України?

Яке рішення повинен прийняти Конституційний Суд України?

 

148. Верховна Рада України прийняла у третьому читанні Закон України “Про внесення змін до Конституції України”, яким передбачається ліквідація Конституційного Суду України і передача його повноважень Верховному Суду України. Висновки щодо відповідності цього законопроекту статей 157, 158 Конституції України від Конституційного Суду отримані не були. Названий Закон направлено на підпис Президенту України, який застосував право вето щодо нього. Народні депутати України звернулися до адміністративного суду зі скаргою на дії Президента України, в якій просять визнати їх неконституційними та зобов’язати главу держави підписати Закон й оприлюднити його.

Яким чином має бути вирішений цей спір?

Які засоби охорони Конституції України можуть бути застосовані в цьому випадку?

 

149. На всеукраїнському референдумі був прийнятий Закон України “Про організацію та проведення масових політичних заходів”. Президент України відмовився підписувати і офіційно оприлюднювати цей Закон, оскільки він не відповідає Конституції України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся з конституційним поданням до Конституційного Суду щодо перевірки на конституційність відмови глави держави від підписання зазначеного Закону.

Охарактеризуйте основні форми правової охорони Конституції Президентом України та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Яке рішення повинен прийняти Конституційний Суд України?

 

150. Колишній народний депутат України, уважно прочитавши Закон України “Про інформацію”, дійшов висновку, що деякі його статті суперечать Конституції України. У зв’язку з цим він звернувся до Конституційного Суду України з конституційним зверненням, в якому просив визнати відповідні положення Закону України “Про інформацію” неконституційними.

Які існують форми звернення до Конституційного Суду України?

Визначте основні положення можливого рішення Конституційного Суду України за результатами розгляду конституційного звернення колишнього Президента України.

 

151. Громадянин України С. оскаржив у Окружному адміністративному суді незаконне, на його думку, рішення районної державної адміністрації, яким порушувалися його конституційні права. Суд відмовив гр. С. в задоволенні його адміністративного позову. Це рішення було оскаржене ним в апеляційному, а потім у касаційному поряду, але залишилося без змін.

Не погодившись з позицією адміністративних судів, гр. С. звернувся з конституційним зверненням до Конституційного Суду України, в якому просив суд здійснити офіційне тлумачення Закону України, відповідно до якого було прийнято рішення районної державної адміністрації.

Які існують форми правової охорони громадянами Конституції України?

Підготуйте проект відповідного рішення Конституційного Суду України за результатами розгляду конституційного звернення гр. С.

152.Міністерство юстиції України на підставі того, що Консервативна республіканська партія не приймала участь у виборах більше 10 років, прийняла рішення про заборону діяльності даного об’єднання громадян.

Дайте юридичну оцінку рішенню Міністерства юстиції України. Визначить підстави та порядок заборони діяльності політичних партій.

Вкажіть, чим відрізняється заборона діяльності від анулювання свідоцтва про державну реєстрацію політичних партій.

153. Вкажіть, що з переліченого допускає Конституція України та Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»:

- Голова обласної державної адміністрації ввів на території області надзвичайний стан у зв’язку з землетрусом.

- У зв’язку з епідемією свинячого грипу на території міста Х. було введено надзвичайний стан і для попередження розповсюдження епідемії введено комендантську годину.

- В період дії надзвичайного стану на території Д. області Президент України видав указ, у якому призначив коменданта та створення комендатури для здійснення єдиного управління в області.

- У зв’язку проголошенням карантину у навчальних закладах місцева рада тимчасово заборонила проведення мирних зборів громадян на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- У зв’язку зі спробою озброєного захоплення влади в З. області було введено надзвичайний стан. Для найскорішого притягнення до відповідальності осіб, які приймали участь у спробі озброєного захоплення влади, були утворені надзвичайні суди.

- В умовах дії надзвичайного стану на території Ж. області Президент України вніс до парламенту проект закону про внесення змін до Конституції України, яким передбачалося передача повноваження щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України від Конституційного Суду Верховній Раді України.

(Зміна КУ під час НС).

154.Обмеження прав людини в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

 

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и

 

Тодыка Ю.М. Конституция Украины: проблемы теории и практики: Монография. – Х.: Факт, 2000. – 608с.

Веніславський Ф.В. Правова охорона конституції як передумова стабільності конституційного ладу України: теоретичні аспекти // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 478. Правознавство. - 2008. - С. 41-47

Конституційна юрисдикція: Підручник / За ред. Ю. Г. Барабаша та А. О. Селіванова. – Х.: Право, 2012. – 168 с.

Кушніренко О.Г. Конституційний Суд України як гарант охорони і захисту засад конституційного ладу держави // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 6. - Х. : Право / редкол. Ю. П. Битяк [та ін.] , 2003. - С. 40-45

Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні. – К.: МП Леся, 2007. – 716 с.

Лунь З. Правова охорона Конституції: до питання про постановку проблеми // Право України. – 2002. - №7. – С. 13-17.

Шульженко Ю.Л. О понятии „правовая охрана конституции” // Государство и право. – 2002. - №7. – С. 5-12.

Тацій В.Я., Грошевой Ю.М. Правові засоби охорони конституції. // Вісник академії правових наук України. – 1995. - №3.

Тодика Ю.Н., Супрунюк Е.В. Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования общества.– Симферополь, 1997. – 312с.

Тесленко М. «Непорушність» Конституції як особлива гарантія її правової охорони // Право України.- 2006.- № 11.- C. 10-14

Селіванов А.О. Доктрина "охорони Конституції України" в період активних політичних задумів про її реформування [Текст] / А. Селіванов // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2011. - N 1. - С. 75-81

Рабінович П. Охорона Конституції України засобами конституційного судочинства [Текст] / П. Рабінович, В. Гончаров // Право України. - 2011. - N 6. - С. 105-112.

Тацій В.Я. Порушив Основний Закон? Відповідай! : [Правові засоби охорони Конституції] [Текст] / В. Я. Тацій, Ю. М. Грошевий // Вибрані статті, виступи, інтерв`ю. - Х. : Право / В. Я. Тацій ; упоряд.: О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов ; відп. за вип. О. В. Петришин, 2010. - С. 768-771

Тесленко М. Держава і правова охорона конституції [Текст] / М. Тесленко // Право України. - 2005. - 2. - С. 89-91

Тесленко М. Гарантії правової охорони конституції [Текст] / М. Тесленко // Українське право. 2004. №1(17). - К. : Укр. Правнича Фундація / голов. ред. М. І. Козюбра, 2004. - С. 108-115

Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану [Текст] / Я. Колінко // Юридична Україна. - 2010. - 8. - С. 25-31

Тема32. Конституційний Суд України


Просмотров 405

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!