Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Е) электронның валенттік зонадан бос зонаєа өткеннен кейінгі босаған орыныАААА

Абсолютті нөлге жақын өте төмен температураларда электр өткізгіштігі ∞ -ге ұмтылатын материалдар:

А) асқын өткізгіштер;

Айнымалы кернеу кезінде, абсорбциялық токтар қай кезде болады:

А) бүкіл уақыт өтуіне қарай материалдың электрлік өрісте болуы;

Антиферромагнетик дегеніміз не?

В) әр доменнің қорытынынды магнитті моменттері нөлге тең болатын кристалдық зат;

Атомдардың магнитті моменті паралель бағытталған, сыртқы магнит өрісі болмаса да пайда болатын өздігінен магниттелу облысы.

A) домендер;

Атомдар және иондардың электрондық қабаттарының серпімді ығысуы мен деформациясын көрсететін полярлану дегеніміз:

А) электронды поляризация;

Атомдардың ретсіз орналасулы магнетиктер:

C) аморфты магнитті - жұмсақ материалдар;

 

ӘӘӘ

Әртүрлі тағайындалуларға, тұрақты магниттерді дайындау үшін арналған материалдар:

В) магнитті-қатты материалдар;

 

ББББ

Балқыту кезінде металдардың көпшілігінде меншікті кедергі қалай өзгереді?

А) өседі;

Бір текті өрісте материалдың жалпақ үлгісі жағдайында меншікті көлемдік кедергісі қай өрнекпен есептеледі (Ом×м)?

E) r=RS/h.

Бөлек молекулаларда центрлері зарядтар белгісі бойынша қарама-қарсы сәйкес келмейтін және бір-бірінен бірнеше қашықтықта болатын молекулаларды атаймыз:

А) дипольды;

ГГГГ

Газ тәріздес заттар қалай сипатталады?

В) неғұрлым аз тығыздықпен;

Газ үшін қандай поляризация маңызды?

А) электронды

Газдар неден тұрады?

В) иондардан, атомдардан, молекулалардан;

Газдың диэлектриктік өтімділігі жоғарылаған сайын:

D) молекула радиусы үлкен;

Газдың тесілуі қандай құбылыспен негізделген?

А) соққылы және фотонды ионизациямен;

Газдың диэлектриктік өтімділігі температура және қысымнан тәуелділігі қалай анықталады?

А) газдың көлем бірлігінде молекула санының өзгертумен;Газдарда соққылы иондану қай жағдайда туады?

В) Электр өрісі әсерінен алынған зарядталған бөлшектердің кинетикалық энергиясы үлкен мәнге жеткенде;

Газдардың диэлектрлік өтімділігі:

А) өте аз шамада және бірге жақын;

Газдарда ток пайда болуы мүмкін, егер онда тек қана мыналар бар болса:

В) иондар немесе бос электрондар;

Германийлік құралдар қорғалуы керек:

А) ауаның ылғалдығының әсерінен;

ДДДД

Дипольды-релаксациялық поляризация:

С) бөлшектердің жылулық қозғалыспен байланысуы;

Диэлектриктерде, өрістің кернеулігін өзгерте отырып ығысу сызықты емес болып өзгереді, өрістің кернеулілігінің қандай да бір мәнінде қанығуды байқау не деп аталады?

А) сегнет электриктер;

Диэлектиктің тесілуі қай кезде басталады?

В) шекті мәннен асатын кернеу кезінде;

Диэлектрлік өтімділіктің температуралық тәуелділігі:

С) ;

Диэлектриктің абсорбциялық тогы дегеніміз:

А) баяуланған поляризацияның әртүрлі түрлерінің токтарының ығысуы;

Диэлектриктік шығын бұрышын d айтады:

В) сыйымдылықты тізбектегі 900–ға дейін толықтырып тұратын, ток және кернеу арасындағы j фазалық ығысу бұрышы;

 

ЖЖЖЖ

Жартылай өткізгіштер деп мына материалдарды:

А) қалыпты температурада меншікті кедергісі өткізгіштерге қарағанда жоғары, бірақ диэлектриктерге қарағанда аз болатын;Жартылай өткізгіштерде қай кезде бос электрондар болмайды?

D) t= 0° К кезінде;

ЕЕЕЕ

Егер германийға электрондарға бай қоспа қосса, қандай өткізгіштігі бар жартылай өткізгіш алуға болады?

В) электронды өткізгіштігі бар жартылай өткізгіш;

Егер германийға аллюминий, галлий немесе индий қосса, қандай өткізгіштігі бар жартылай өткізгіш алуға болады?

А) кемтікті өткізгіштігі бар жартылай өткізгіш;

 

ЗЗЗЗ

Заттың құрылымында ақау деп нені айтады?

С) кристалдық торлардың кез – келген электрлік статикалық өрісінің периодты бұзылуы;

 

КККК

Кемтік деген не?

Е) электронның валенттік зонадан бос зонаєа өткеннен кейінгі босаған орыны.

Кез-келген сұйықтың меншікті өткізгіштігі неден өте тәуелді?

A) температурадан;

Конденсатордың өздігінен разрядтану уақыт тұрақтысы неге тең?

А) t0= RизС;

Коэрцитивті күшпен және үлкен қалдық индукциясымен сипатталатын материалдар:

B) магнитті қатты материалдар;

Күшті полярлы сұйықтықтарда не болады?

А) жоғарғы өткізгіштік

Кюри нүктесі деген не?

С) e максимум болғандағы, температура;

Кюри нүктесінен жоғары температурада магнитті материалдарда не болады?

А) кенеттен магниттелу аймағы жылулық қозғалыспен бұзылады, бірақ материал магнитті болып қалмайды;

 

ҚҚҚҚ

Қандай байланыс түрлері бар?

А) коваленттік;

Қандай газ ауамен бірдей электрлік беріктілігі бар?

А) азот – N2

Қандай металл крио өткізгіш болып табылады?

А) төменгі температураларда меншікті кедергісі аз;

Қандай электрлік оқшаулағыш материалдарда, жылу өткізгіштік коэффициент gт аз мәні болады?

А) үлпілдек ұсақ тесікті;

Ќатты денелердің зоналық теориясы дегеніміз не?


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!