Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Побудова діаграми Максвелла-КремониДля кожного вузла ферми будуємо замкнені багатокутники сил, щоб утворити діаграму Максвелла-Кремони. При цьому дотримуємося наступних правил:

1) креслимо в масштабі схему ферми і показуємо на ній всі зовнішні сили (задані та реакції в’язей), які діють на ферму (рис. 12);

2) розбиваємо площину ферми на області, що знаходяться між зовнішніми силами та стержнями ферми (зовнішні області), а також області між стержнями (внутрішні області). Зовнішні області позначають малими літерами – а, b, c, d, e, k, а внутрішні великими літерами – R, S, P, N, M, Q;

3) зовнішні сили і зусилля в стержнях на діаграмі позначаємо двома літерами, що відповідають назвам тих областей, між якими знаходиться певна сила або певний стержень ферми;

4) обхід ферми та її вузлів здійснюємо за ходом годинникової стрілки.

 

Будуємо в масштабі силовий багатокутник, як основу діаграми Максвелла-Кремони:

.

Починаємо побудову з сили , яка лежить на межі зовнішніх областей a і b. При обході ферми за ходом годинникової стрілки перетинаємо лінію дії цієї сили, переходячи з області a в область b. На діаграмі у вибраному масштабі силу зображаємо вектором , де першою літерою a фіксуємо початок цього вектора (відповідає області a), а другою b – кінець вектора (відповідає області b) (рис 13).

 

Аналогічно на діаграмі вектором позначаємо наступну силу , вектором – силу , далі слідує сила , яку зображаємо вектором , потім реакція , зображена вектором і сила , яку позначаємо вектором . Одержану замкнену діаграму зовнішніх сил виділяємо товщими лініями.

Визначення зусиль в стержнях ферм починаємо з побудови замкненого багатокутника сил для вузла А. Обходячи ферму за годинниковою стрілкою, з точки b проводимо пряму, паралельну стержню 1, а з точки a – пряму, паралельну стержню 2. Точка перетину R цих прямих на рис. 13 дає змогу визначити зусилля в стержнях і , які на діаграмі зображено відрізками bR ( ) та Ra ( ).

Таким же чином будуємо діаграму для вузла II (рис. 2), так як в цьому вузлі сходяться два стержні (3 і 6) з невідомими зусиллями та . На рис. 13 з точки R проводимо пряму, паралельну стержню 3, а з точки a – пряму паралельну стержню 6. Зусилля в стержні 3 зображується відрізком RS, а так ці точки (R і S ) співпадають, то величина . Зусилля в стержні 6 – це відрізок Sa діаграми. Подібним способом будуємо багатокутники сил і для інших вузлів ферми, закінчуючи вузлом VIII (опора В). При цьому враховуємо той факт, що побудова багатокутників сил можлива для вузлів, де сходяться не більше двох невідомих зусиль. Правильність побудови діаграми Максвела-Кремони підтверджується її замкнутістю на вузлі VIII (опора В). 

5. Контрольні завдання для самостійної роботи

    Знайти зусилля в стержні 6. Сила F = 360 H. Відповідь: = – 720 Н.
  Знайти зусилля в стержні 5. Сила F = 480 H. Відповідь: = – 800 Н.
  Знайти зусилля в стержні 3. Сила F = 460 H. Відповідь: = – 460 Н.
  Знайти зусилля в стержні 3. Сила F = 540 H. Відповідь: = – 540 Н.
  Знайти зусилля в стержні 2. Сили = 520 H. Відповідь: = 735 Н.
  Знайти зусилля в стержні 4. Сила F = 340 H. Відповідь: = – 481 Н.
  Знайти зусилля в стержні 1. Сила F = 380 H. Відповідь: = 806 Н.
  Знайти зусилля в стержні 6. Сили = 380 H. Відповідь: = 0.
  Знайти зусилля в стержні 8. Сила F = 260 H. Відповідь: = – 130 Н.
  Знайти зусилля в стержні 3. Сила F = 460 H. Відповідь: = – 460 Н.
  Знайти зусилля в стержні 5. Сила F = 160 H. Довжини всіх стержнів однакові. Відповідь: = – 92,4 Н.
  Знайти зусилля в стержні 1. Сила F = 120 H. Довжини всіх стержнів однакові. Відповідь: = – 69,3 Н.
  Знайти зусилля в стержні 6. Сила F = 220 H. Відповідь: = – 156 Н.
  Знайти зусилля в стержні 2. Сила F = 180 H. Відповідь: = – 90 Н.
  Знайти зусилля в стержні АВ. Сила F = 346 H. Відповідь: = 173 Н.

 
Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!