Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЦИКЛІЧНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СТРУКТУРИПрості цикли

Обчислення таблиць значень функції

Обчислити таблицю значень функції:

а) для значень аргументу x, що змінюється від до з кроком ;

б) для ряду заданих таблично значень аргументу Значення змінних вибрати самостійно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування масиву

Розв’язання задач одержати у виглядi масиву.

1. Задане натуральне число n. Одержати послiдовнiсть , в якiй, при i = 1, 2, ..., n, значення дорiвнювало б i.

 

2. Задане натуральне число n. Одержати послiдовнiсть , в якiй, при i = 1, 2, ..., n, значення дорiвнювало б .

 

3. Послiдовнiсть утворена за законом: Одержати .

 

4. Заданi натуральне число n та дiйснi числа . Одержати вектор , компонента якого дорiвнює:

ì ,якщо 0 < <10;

í

î 1 у противному разi.

 

5. Заданi натуральне число m та дiйснi числа . Одержати вектор , компонента якого визначається як:

ì , якщо ;

= í

î 1/ в противному разi.

 

6. Обчислити компоненти вектора ) за формулою:

ì , якщо ;

= í

î ctg i , якщо .

 

7. Обчислити вектор , кожна компонента якого визначається за формулою:

ì arctg , якщо ;

= í

î , якщо .

 

8. Обчислити вектор , який дорiвнює сумi двох векторiв: та , за формулою . Вектор X заданий. Значення компонент вектора Y обчислити за формулою .

9. Послiдовнiсть утворена за законом: Одержати .

10. Заданi натуральне число n та дiйснi числа . Одержати , при цьому

11. Заданi натуральне число n та дiйснi числа . Одержати , де

12. Заданi натуральне число n та дiйснi числа Одержати , де

13. Заданi натуральне число k та дiйснi числа . Одержати послiдовнiсть дiйсних чисел де

14. Одержати послiдовнiсть цiлих чисел , де

15. Послiдовнiсть утворена за законом: Одержати послiдовнiсть

16. Послiдовнiсть утворена за законом: Одержати

17. Обчислити де

 

ì i , якщо i - непарне;

= í

î i / 2 , у противному разi ;

 

ì , якщо i - непарне;

= í

î , у противному разi.

 

18. Одержати послiдовнiсть , якщо при i = 1, 2, ..., n значення дорiвнює:

1 + 1/ 2 + ... + 1/ i .

 

19. Одержати послiдовнiсть , якщо при i = 1, 2, ..., n значення дорiвнює i !.20. Заданi натуральне число n та дiйснi числа . Одержати , якщо .

 

21. Одержати вектор , якщо

 

22. Одержати вектор , якщо

 

23. Два полiноми степенiв n та m заданi масивами своїх коефiцiєнтiв . Обчислити коефiцiєнти полiному, який є сумою даних полiномiв.

24. Функцiя визначена на відрізку . Для значень аргументу обчислити вiдповiднi значення функцiї . Обчисленi значення та представити як вектори i видрукувати їх.

 

25. Функцiя визначена на відрізку . Для значень аргументу обчислити вiдповiднi значення функцiї . Обчисленi значення та представити як вектори i видрукувати їх.

 

26. Функцiя визначена на вiдрізку [a, b]. Для значень аргументу обчислити вiдповiднi значення функцiї . Задачу розв’язати для a = -1 ; b = 3; n = 40. Обчисленi значення та представити як вектори i видрукувати їх.

 

27. Функцiя визначена на відрізку [a, b]. Для значень аргументу обчислити вiдповiднi значення функцiї . Задачу розв’язати для a = -1 ; b = 2; n = 30. Обчисленi значення та представити як вектори i видрукувати їх.

 

28. Функцiя визначена на відрізку [a, b]. Для значень аргументу обчислити вiдповiднi значення функцiї . Задачу розв’язати для a = -3 ; b = 5; n = 40. Обчисленi значення та представити як вектори i видрукувати їх.

 

29. Обчислити значення функцiї , якщо x змiнюється вiд 0 до 1 з кроком 0,1. Обчисленi значення x та y представити як вектори i видрукувати їх.

 

30. Обчислити значення функцiї , якщо t змiнюється вiд 1 до 1,5 з кроком 0,1.

Обчисленi значення d та t представити як вектори i видрукувати їх. Визначити середнiй модуль рiзницi мiж компонентами вектора d та заданого вектора за формулою
 

Обчислення суми та добутку


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!