Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Соціально-економічні показники діяльності та конкурентні переваги підприємстваСоціальна політика – це нова сфера діяльності підприємства, спрямована на досягнення соціальних цілей і результатів, пов’язаних з підвищенням добробуту, якості життя співробітників підприємства, споживачів і суспільства в цілому.

Мета соціальної політики – створення нормальних умов праці та відпочинку для працівників; забезпечення їм безпеки на виробництві, у побуті, місці відпочинку; задоволення і розвиток потреб працівників; зміцнення здоров’я і збільшення тривалості їхнього життя; збереження екосистеми [14].

Основними напрямками соціальної політики підприємства, що відображують її специфіку, є політика, спрямована на: підвищення якості життя і добробуту персоналу підприємства; максимальне задоволення потреб і інтересів споживачів; забезпечення довгострокових інтересів суспільства в цілому.

При такому підході до змісту поняття “соціальна політика підприємства” можна виділити три основних компоненти соціальної політики підприємства:

1) заходи, орієнтовані на персонал підприємства;

2) заходи, спрямовані на споживача;

3) заходи, націлені на суспільство в цілому.

Проаналізуємо рівень досягнення цілей соціальної політики ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК «Богдан Моторс»у табл. 1.1. При цьому за кожен досягнений пункт нараховуємо по 1 балу.

Таблиця 1.1

Визначення рівня соціальної політика персоналу на

ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК «Богдан Моторс»

Складові соціальної політики Бальна оцінка
1. Заходи, орієнтовані на персонал підприємства
створення нормальних умов праці
створення нормальних умов відпочинку
задоволення і розвиток потреб працівників 0,5
зміцнення здоров’я і збільшення тривалості їхнього життя
2. Заходи, спрямовані на споживача
заходи по збереженню співпраці з постачальниками сировини
забезпечення відсутності браку в продукції підприємства  
3. Заходи, націлені на суспільство в цілому
збереження повітряного складу біля заводу
збереження земельних ресурсів, флори і фауни біля території заводу
збереження водних ресурсів біля заводу
  Загальна бальна оцінка по підприємству 6,5 (65%)

Продовження табл. 1.1

 

Загальна максимальна оцінка по соціальній політиці має бути 10.

Заходи, орієнтовані на персонал підприємства виконуються на 37,5%, заходи, орієнтовані на споживача, виконуються на 33,3%, заходи, орієнтовані на суспільство в цілому, виконуються на 100%.Отже, соціальна політика формується з врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, характерних для сучасного і майбутнього.

Наступним етапом аналізу є вивчення структури персоналу, яке здійснюється шляхом порівняння фактичної і планової питомої ваги чисельності кожної категорії працівників в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу. Зміна питомої ваги працівників категорій в їх загальній чисельності характеризується індексом, який визначено як відношення питомої ваги цієї категорії працівників в звітному і базовому періоді.

Структура персоналу характеризується співвідношенням різних категорій працівників в їх загальній чисельності. Для виявлення динаміки на конкретному підприємстві слід провести аналіз в табличній формі (табл. 1.2).

 

Таблиця 1.2

Структура персоналу ДП « АСЗ №1 ПАТ АК «Богдан Моторс»

За категоріями у 2011–2013 рр.

    Категорія Чисельність працівників, осіб Відхилення від попереднього періоду
      Абсолютне +/-   Відносне %  
2011/ 2012/ 2011/ 2012/
Усього персоналу: -192 31,78 -16,96
1. Працівники основної діяльності -183 32,04 16,32
із них:              
Робітники -129 48,44 16,91
Керівники -3 9,79 -1,91
Спеціалісти -50 4,69 -24,88
Службовці -53 6,87 -14,80
2. Непромисловий персонал -9 10,00 -81,81

 Дані табл. 1.2 доводять, що такі категорії працівників, як керівники та робітники, а також спеціалісти і службовці за три останні роки скорочуються на підприємстві, це свідчить про те, що виробничі процеси стають більш автоматизованими, що не потребує такої кількості робітників і, відповідно, їх керівників. Це є позитивним моментом тому, що в цьому випадку підприємство економить на оплаті праці та соціальних виплатах, а продуктивність і виробництво залишаються або незмінними, або навіть зростають.

Аналіз якісних характеристик персоналу включає в себе оцінку таких критеріїв, як вік працівників, їх структуру за статтю, освiтнiм рівнем, рівнем професійної підготовки та ін. (табл.1.3).

Аналіз вікової структури персоналу свідчить про акцентування уваги на таких якісних характеристиках як молодість, креативність, нестандартний підхід до вирішення поставлених завдань, а також підтримку цих характеристик досвіду осіб старшого віку.

Аналіз складу кадрів за статево-віковою базою здійснюється таблично. Для цього використовують форму № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання».

Таблиця 1.3

Якісний склад персоналу ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК «Богдан Моторс»


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!