Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Ші аралық бақылау бойынша бақылау сұрақтары1. «1С: Бухгалтерия» жүйесінің тұжырымдамасы

2. «1С: Предприятие» бағдарламасының негізгі ұғымдары

3. «Бухгалтерлік есеп» компоненттері туралы түсінік

4. Константалар тізімінің терезесі

5. Константаларға өзгерістер мен түзетулер енгізу

6. Константалар ұғымымен жұмыс жасау

7. Анықтамалықтарға жалпы сипаттама

8. Анықтамалықтар терезесі

9. Анықтамалыққа жаңа элемент пен жаңа топты енгізу

10. Құжаттар мен жұмыс жасау туралы жалпы мағлұматтар

11. Құжаттарды енгізу нысаны

12. Құжаттар журналы

13. Құжаттармен орындалатын іс-әрекеттер

14. Құжаттарды екінші бір құжаттар негізінде енгізу

15. Қызметкерді жұмысқа қабылдау

16. Бұрыңғы жұмыс орнынан анықтама

17. Кадрлық өзгерістерді енгізу

18. Қызметкерлер жалақысының өзгеруі

19. Қызметкерді жұмыстан шығару

20. Еңбекақыны есептеу

21. Ұсталымдар ведомосі

22. Еңбекақыны депоненттеу

23. Еңбекақыны төлеу

24. Есеп айырысу шоты бойынша операциялар есебі

25. Кассалық операциялар есебі

26. Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысу есебі

27. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді алу есебі

28. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер қозғалысын есепке алу

29. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау

30. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді өткізу

Ші аралық бақылау бойынша бақылау сұрақтары.

1. Материалдардың келіп түсуі

2. Материалдардың ішкі қозғалысы

3. Материалдарды сыртқа жөнелту

4. Шығыс кассалық ордерді жасау

5. Материалдарды есептен шығару

6. Тауарлардың келіп түсу есебі

7. Тауарлардың ішкі қозғалысы

8. Дайын өнім

9. Жұмысты аяқтау

10. Аяқталмаған өндіріс

11. Тауарлардың сыртқа жөнелту

12. Дайын өнім мен тауарларды жөнелту13. Тауарларды есептен шығару

14. Жұмыстарды орындау, қызметтерді ұсыну

15. Шот бойынша айналымдық-сальдолық ведомость

16. Берілген шот-фактураларды тіркеу журналы

17. Кіріс кассалық ордерді жасау

18. Есеп беруді құрастыру кезеңі

19. Алынған шот-фактураларды тіркеу журналы

20. Айналымдық-сальдолық веомость

21. Шахматтық-айналымдық ведомості

22. Есеп-айырысу төлем ведомосі

23. Еңбекақы бойынша есеп айырысу парақтары

24. Табыстар туралы анықтама

25. Кардлық есеп беру

26. Бағдарламада іссапар құжатын жасау

27. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер кешені бойынша есеп беру

28. Есеп беретін тұлғаларға берілген ақша қаражаттарының ведомосі

29. Тауарлар мен материалдарды өткізу бойынша есеп беру

30. Бағдарламада сенімхат жасау

Пән бойынша оқу-әдістемелік материалдар

Негізгі әдебиеттер

1.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр.

2. Сборник бухгалтерских проводок / составители: В.И. Скала, Н.В. Скала, А.И. Белкин. Алматы, ИД “LEM”, 2008 г. –56с.

3. Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина Н.Л. “Информационные системы в бизнесе”. Алматы, 2008г.

4. Чистов Д.В. Основы компьютерной бухгалтерии. Учебный практикум по ведению бухгалтерского учета в программе “1С:Бухгалтерия”.-М.: Компьютер пресс, 2011

5. Руководство пользователя по программе “1С:Бухгалтерия”8.2. – М.: Компьютер пресс, 2011.

6. “1С:Бухгалтерия 8.2” Руководство по ведению учета. М.: Фирма “1С”, 2011г.7. Жуматов М.К. Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп: Тәжірибе құралы./ М.К.Жуматов. – Астана,2010-158б;

8. Проскурина В.П. Бухгалтерлік есеп басынан бастап балансқа дейін + CD: Көмекші құрал./ В.П.Проскурина; Аудар. М.К.Акишев.- Алматы: ЖШС «LEM» баспасы, 2010.-374б.

9.Проскурина В.П. Сборник задач по бухгалтерскому учету / В.П.Проскурина.- Алматы: ТОО «Издательство LEM» , 2011.

10. Нурсеитов Э.О. Бухгалтерские расчеты / Э.О.Нурсеитов, Д.Э.Нурсеитов.- Аламты: ТОО «LEM» , 2011 -444с;60х84.

11. Нұрсейтов Е.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп: Оқулық құралы. / Е.О.Нұрсейтов. – Алматы: «Издательство LEM»,2009 ж

12.Қалдыбаев Е.К. Салықтық бақылау: теориясы және жүргізу әдісі: Оқулық. / Е.К.Қалдыбаев, Л.К.Маткаримова. – Алматы: «Дәуір», 2011ж.

13. Журнал Бухгалтер и Компьютер. Мерзімдік басылымдар.

14. Журнал Бухгалтер плюс Компьютер. Мерзімдік басылымдар.

 

Осымша оқу үшін материалдар

1. Толпаков Ж.С. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов.-Караганда, ТОО САНАТ-Полиграфия”, 2004-976 с. (Областная библиотека им.Тажибаева)

2.Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары.- Алматы: ТОО «Изд-во LEM», 2009.- 36

б; 60х84.

3.Нурсеитов Э.О. Бухгалтерские расчеты / Э.О.Нурсеитов, Д.Э.Нурсеитов.- Аламты: ТОО «LEM» , 2010-112с;60х84.

4.Лобков А.Х. Главный бухгалтер: права,обязанности и ответсвенность: Практ.пособие. / А.Х.Лобков – 2-е изд., перераб. – Алматы: «Издательство LEM», 2011. 92 с; 60х84.

5.Тайгашинова К.Т. Басқару есебі: Оқу құралы./ К.Т.Тайгашинова; Ауд. М.Қ.Акишев.- Алматы: «LEM» баспасы, 2011ж.

Пән бойынша бағалау жүйесі

Кесте 1

Әріптік жүйе бойынша бағасы Балдардың сандық эквиваленті Пайыздық құрамы, % Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар
A 4,0 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,0 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2,0 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Кесте 2


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!