Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


D. 1г құрғақ биомасса түзлуге жұмсалатын су мөлшеріE. 1000 г су буланғанда түзілетін құрғақ биомасса

 

$$$ 35 E

Өсімдіктегі өрлеу бағыттағы су ағымы не үшін қажет емес?

A.жер үсті мүшелерді су мен минералдық заттар мен қамтамасыз ету үшін

B.тургор қысымын қалыптастыру үшін

B. температураны реттеу үшін

C. улы заттарды шығарып тастау үшін

D. топырақтағы су шығынын азайту үшін

$$$ 36 D

Өсімдік клеткасының қай бөлімінде су мөлшері жоғары болады?

A. ядрода

B. цитоплазмада

C. эндоплазмалық торда

D. вакуольде

E. клетка қабығында

$$$ 37 A

Толық қаныққан клетканың су сорғыш қабілеті неге тең?

A. S= O,себебі P= T S- су сорғыш

B. S= O P> T P- осмостық қысым

C. S =O P <T Т- тургор қысымы

D. S >O P=T

E. S <O P=T

$$$ 38 C

Солған өсімдікегі тургор қысымы (Т) қандай көрсеткішке ие?

A. Т>O

B. Т<O

C. Т=O

D. T>1

E. Т>2

$$$ 39 C

Судың өрлеу ағынының қозғаушы күші…

A. тек тамыр күші

B. тек транспирация

C. тамыр қысымы мен транспирация

D. төменгі және жоғары қозғаушы күштерсіз-ақ

E. күн сәулесі көмегімен

$$$ 40 A

Су тапшылығы қашан пайда болады?

A. судың булануы оның сіңірілуінен артық болғанда

B. судың сіңірілуі оның булануынан артық болғанда

C. судың булануы мен сіңірілуі тепе-теңде

D. ауа ылғалдылығы мен топырақ ылғалдылығы жоғары кезде

E. су тапшылығы өсімдікте болмайды.

$$$ 41 C

Келтірілген түсініктердің қайсысы дұрыс?

A. клеткада су бос күйінде болады

B. клеткада су байланысқан күйінде болады

C. су клеткада байланысқан және бос күйінде болады

D. су клеткада гексагоналды кристалл күйінде болады

E. су клеткада бу күйінде болады

$$$ 42 C

Осмос дегеніміз не…

A. иондардың жартылай өткізгіш мембрана арқылы клеткаға енуі

B. иондардың жартылай өткізгіш мембрана арқылы клеткадан сыртқа шығуыC. жартылай өткізгіш мембрана арқылы еріткізштің өтуі

D. ертіндінің жартылай өткізгіш мембрана арқылы өтуі

E. бұл жартылай өткізгіш мембрана арқылы иондардың диффузиясы

$$$ 43 B

Топырақтың далалық ылғал сиымдылығы дегеніміз…

A. өсімдікке сіңімді ылғал

B. топырақтағы жалпы ылғал қоры

C. топырақтағы ең аз мөлшердегі ылғал қоры

D. өсімдіктің солу көрсеткіші ылғалдылығы

E. топырақ түйіршіктерімен байланысқан ылғал

$$$ 44 C

Тамыр қысымының пайда болу механизмі қандай?

A. осмостық

B. метаболиттік

C. осмостық және метаболиттік

D. сору күші

E. транспирациялық ағым

$$$ 45 C

Бір грамм құрғақ масса түзілуге жұмсалған су мөлшері

A. транспирация қарқыны

B. транспирация өнімділігі

C. транспирация коэффиценті

D. транспирация көрсеткіші

E. транспирация тиімділігі

$$$ 46 C

Өсімдікке су тапшылығының әсері қандай?

A. дәннің өнуі артады

B. фотосинтез қарқыны артады

C. белоктың ыдыруы артады

D. қанттардың гидролизі төмендейді

E. фосфорланған қосылыстар мөлшері артады

 

Фотосинтез

$$$ 47 C

Фотосинтез барысындағы оттегінің шығу тегі…

A. көмірқышқыл газынан

B. глюкозадан

C. судан

D. крахмалданE. фосфоглицерин қышқылынан

$$$ 48 A

Хлорофилдің химиялық табиғаты

A. күрделі эфир

B. фосфолипид

C. феофетин

D. дикарбон қышқылы

E. полиизопрен

 

$$$ 49 C

Тилакоид дегеніміз…

A. хлоропластың сыртқы мембранасы

B. хлоропластың ішкі мембранасы

C. ішкі мембраналардың ішке қарай өскенде пайда болатын құрылым

D. митохондрия матриксы

E. хлоропласт матриксінде

$$$ 50 C

Фотосинтездің жарықтағы сатысы қайда өтеді?

A. хлоропластың стромасында

B. хлоропластың ішкі мембранасында

C. хлоропласт тилакоидтарында

D. хлоропластың сыртқы мембранасының пигмент-белок жинағында

E. хлоропласт матриксінде

$$$ 51 B

Фотосинтездің жарық сатысында түзілген қосылыстардың қайсысы көмірқышқылы газын байланыстыруға қажет?

A. О2

B. АТФ және НАДФН

C. НАДН

D. ФАДН2

E. ФМН

$$$ 52 B

Фотосинтездің жарық сатысының өнімі

A. көмірсу (қант)

B. оттегі

C. су

D. көмірқышқыл газы

E. НАДН

$$$ 53 C

Фотосинтез өнімі өсімдікте қандай түрде тасмалданады?

A. фосфоглицерин қышқылы

B. глюкоза

C. сахароза

D. крахмал

E. рибулоза

$$$ 54 E

Фотосинтездік СО2-ні байланыстарудың С-4 жолындағы соңғы өнім

A. гликолит

B. пируват

C. малат

D. оксалоацетат

E. гексаза

$$$ 55 E

Фотосинтездегі негізгі реттегіш фактор не?

A. су

B. температура

C. минералдық тыңайтқыш

D. жел, ауа қозғалысы

E. жарық

$$$ 56 E

Кальвин циклі өнімі

A. оксалоацетат

B. малат

C. пируват

D. фосфоэнолпируват

E. фосфоглицерат

$$$ 57 B

Кальвин циклі ферменті

A. малатдегидрогеназа

B. транскетолаза

C. фосфоэнолпируваткиназа

D. аминотрансфераза

E. гликолатоксидаза

$$$ 58 B

Фотосинтез қарқынын қай көрсеткішпен анықтауға болады?

A. СО2-нің бөлінуімен

B. СО2-нің сіңірілуімен

C. О2-нің сіңіріліну

D. органикалық көміртектің азаюымен

E. крахмал мөлшерінің азаюымен

$$$ 59 E

Хлорофилдің қарапайым формуласын анықтаған кім?

A. М. Цвет

B. М. Ненцкий

C. К.Тимирязев

D. Г. Фишер

E. Р.Вильштеттер

$$$ 60 C

Фотосинтез қарқыны неге байланысты?

A. а хлорофилдің мөлшеріне

B. в хлорофилдің мөлшеріне

C. жарық деңгейінде

D. оттегі мөлшеріне

E. каротиноидтар мөлшеріне

$$$ 61 A

Хлорофилдер неде жақсы ериді?

A. ацетонда

B. петролей эфирінде

C. суда

D. фитолда

E. органикалық қышқылда

 

$$$ 62 A

Фотосинтезді ашқан

A. Дж . Пристли

B. К. Тимирязев

C. Я.Ван-Гельмонт

D. Ж.Б.Буссенго

E. Т. Соссюр

$$$ 63 A

Фотосинтездегі қызыл сәуленің рөлін ең алғаш анықтаған

A. К. Тимирязев

B. Р. Хилл

C. О. Варбург

D. Г. Кребс

E. М. Кальвин

$$$ 64 B

С55Н70О6N4 Mg-бұл қай пигмент?

A. хлорофилл а

B. хлорофилл в

C. феофетин

D. хлорофиллид

E. хлорофилл с

$$$ 65 B

Хлоропласт неден пайда болады?

A. Гольджи аппаратынан

B. Протопластидтен

C. Эндоплазмалық тордан

D. Микротүтіктерден

E. плазмалеммадан

$$$ 66 B

Қай квант энергияға бай?

A. көк түсті

B. ультракүлгін

C. жасыл

D. қызыл

E. сары сәуле

$$$ 67 D

Оттегін ең алғаш ашқан кім?

A. С.Гейлс, 1727

B. М. Ломоносов, 1753

C. И.Ньютон, 1747

D. Дж.Пристли, 1774

E. А.Лавуазье, 1775

 

$$$ 68 C

Өсімдіктің көміртігімен коректенетінін ең алғаш ашқан кім?

A. К. Шееле,1776

B. Я. Ингенхауз,1779

C. Ж.Сенебье, 1782

D. Т. Соссюр, 1804

E. Ж. Буссенго, 1840

$$$ 69 D

Фотосинтездің ғарыштық ролін ең алғаш қалыптастырған кім?

A. М. Ломоносов

B. Ю. Сакс

C. Г. Гельмгольц

D. К. Тимирязев

E. А. Фаминцын

$$$ 70 B

Фотоситез барысындағы бөлініп шығатын оттегінің көзі су екені қандай әдіспен дәлелдеген?

А. химиялық талдау

В. таңбалы атомдар әдісі

С. хроматография әдісі

D. спектрофотометрия әдісі

Е. электрофорез

$$$ 71 C

Фикобилиндер қай тіршілік иелеріне тән?

A. бактерияларға

B. жоғары сатылы өсімдіктерге

C. балдырларға

D. саңырауқұлақтарға

E. жабықтұқымдастарға

$$$ 72 C

Жапырақтағы каротиноидтар қай мезгілде жақсы көрінеді

A. көктемде

B. жазда

C. күзде

D. қыста

E. әрқашан

$$$ 73 D

Екі фотожүйесінің болатынын ең алғаш болжаған кім?

A. К. Тимирязев

B. М. Цвет

C. Р. Хилл

D. Р. Эмерсон

E. Д. Арнон

$$$ 74 C

Фотосинтездің жарық сатысының соңғы өніміне не жатады?

A. қанттар

B. фосфоглицерин қышқылы

C. НАДФН

D. Фосфоглицеральдегид

E. Фруктоза-1,6- дифосфат

$$$ 75 B

Мына қосылыстардың қайсысы фотосинтездің жарықты қажет етпейтін сатысында маңызды роль атқарады?

A. рибоза

B. АТФ

C. су

D. оттегі

E. рибулозо-1-6-дифосфат

$$$ 76 B

Хлоропластағы ассимиляттардың қоры қандай күйде болады?

A. триозалар

B. крахмал

C. гексозалар

D. сахароза күйінде

E. органикалық қышқылдар күйінде

$$$ 77 A

Қандай сәуле фотосинтез тиімділігін көбірек арттырады?

А. қызыл

B. жасыл

C. сары

D. күлгін

E. көк

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!