Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Змістовий модуль4. Сестринська практика у стоматології дитячого вікуВміння та практичні навички Оцінка в балах
1. Організація роботи дитячих стоматологічних відділень.
2. Режим і внутрішній розпорядок роботи у стоматологічних відділеннях.
3. Обов’язки медичної сестри стоматологічного відділення.
4. Забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в приміщеннях стоматологічної клініки: -прибирання приміщень (поточне, генеральне); -обробка робочої поиверхні стоматологічного столика лікаря, стоматологічних крісел, стоматологічних установок і обладнання.
5. Профілактика гепатиту, ВІЛ-інфекцій та інших внутрішньолікарняних інфекцій, які передаються парентеральним шляхом: -гігієнічна дезінфекція рук; -хірургічна обробка рук; -заходи при пораненнях, контакті з кров’ю, іншими біологічними матеріалами пацієнта; -специфічна профілактика інфекцій, що передаються парентеральним шляхом.
6. Організація та забезпечення дезінфекційно-стерилізаційного режиму в стоматологічній клініці: -дезінфекція виробів медичного призначення (фізичний і хімічний методи); -передстерилізаційне очищення; -стерилізація (паровий, повітряний, хімічний методи, у гласперленовому стерилізаторі); -контроль якості передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення (азопірамова та фенолфталеїнова проби); -обробка індивідуальних стоматологічних наборів; -дезінфекція стоматологічних наконечників.
7. Надання долікарської невідкладної допомоги.
8. Пломбувальні матеріали та методи їх підготовки до роботи.
9. Інструменти для обстеження та лікування стоматологічних хворих.
10. Матеріали для відбитків та методи їх стерилізації.
11. Зубна формула та її запис.
12. Методики рентгенографії зубів і щелеп.
13. Фізіотерапевтичні процедури в стоматології (УВЧ-терапія, УФО-терапія, дарсонвалізація, електрофорез лікарських засобів, гідротерапія).
14. Правила оформлення медичної документації (заповнення амбулаторної карти пацієнта, заповнення журналів профілактичного огляду, заповнення статистичних талонів, заповнення картки диспансерного спостереження).
15. Основи медичної етики та деонтології.
16. Техніка безпеки та протипожежні заходи.

Додаток 1ЩОДЕННИК

Виконаної роботи при проходженні виробничої практики сестринської у відділенні терапевтичної стоматології

Хірургічної стоматології

Ортопедичної стоматології

стоматології дитячого віку)

студента _____групи II курсу стоматологічного факультету

НМУ імені О.О.Богомольця

 

 

( прізвище, ім’я, по батькові)

 

Місце проходження практики:

___________________________________________________________

______________________________________________________

 

 

Дата, години роботи Зміст виконаної роботи* Підпис викладача**
8.00-9.00 Участь у підготовці до роботи стоматологічної установки  
9.00-12.00 Підготовка стоматологічного пацієнта до прийому, оформлення медичної документації (2)  
12.00-13.00 Підготовка використаного інструментарію до стерилізації (дезінфекція, очищення 5 наборів)  

 

 

* наводиться перелік виконаних маніпуляцій та завдань, у дужках зазначається їх кількість,

** виконання маніпуляцій та завдань під час аудиторної підготовки засвідчується підписом викладача, і старшої медичної сестри відділення.

 

Додаток 2

Підсумковий звіт

про виконану під час виробничої практики сестринської у відділенні терапевтичної стоматології

студента ___групи II курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця

______________________________________________________Прізвище, ім’я, по батькові

Місце проходження практики:

________________________________________________

Практичні навички та маніпуляції Рекомендована кількість навичок у модулі Оцінка у балах за усі однотипні виконані навички
1. Підготовка робочого місця лікаря-стоматолога
2. Підготовка хворого до стоматологічного прийому
3. Усунення незначних поломок у стома- тологічному обладнанні
4. Дотримання правил техніки безпеки на стоматологічному прийомі
5. Надання невідкладної допомоги хворим із втратою свідомості, анафілактичним шоком, набряком Квінке, колапсом, підвищенням артеріального тиску, кровотечею
6. Оформлення медичної документації
7. Запис зубних формул
8. Підготовка інструментарію для обстеження стоматологічного хворого
9. Підготовка інструментарію для лікування хворого
10. Підготовка стоматологічного обладнання до обробки та інструментарій до стерилізації
11. Методи дезінфекції, передстерилізаційної обробки, стерилізації
12. Замішування матеріалів для постійних і тимчасових пломб
13. Замішування матеріалів для ізолюючих та лікувальних прокладок
14. Замішування матеріалів для пломбування кореневих каналів
15. Проведення бесіди із хворим щодо гігієни порожнини рота
16. Рекомендація предметів та засобів гігієни порожнини рота з урахуванням індивідуальних особливостей хворого
17. Навчання різним методам чищення зубів
18. Виготовлення санітарно-просвітницького бюлетеню на тему профілактики основних стоматологічних захворювань
Всього 18 - 30

 

 

Підсумковий звіт

про виконану під час виробничої практики сестринської у відділенні хірургічної стоматології

студента ___групи II курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця

______________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце проходження практики:

________________________________________________

Практичні навички та маніпуляції Рекомендована кількість навичок у модулі Оцінка у балах за усі однотипні виконані навички
1. Методи профілактики розповсюдження госпітальної інфекції та заходи щодо дотримання гігієни тіла хірургічних хворих та медперсоналу, гігієни білизни і одягу хворих.
2. Медичні маніпуляції: термометрія, зміна постільної та натільної білизни, догляд за зондами та дренажами. Заходи профілактики можливих ускладнень у оперованих хворих.
3. Особливості харчування хворих після оперативних втручань у щелепно-лицевій ділянці.
4. Дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску і температури тіла.
5. Приготування дезінфікуючих розчинів та санітарна обробка приміщень.
6. Приготування дезінфікуючих розчинів та підготовка до утилізації використаного одноразового інструментарію та перев’язувального матеріалу.
7. Дезинфекція та стерилізація використаного хірургічного інструментарію.
8. Підготовка перев’язувального матеріалу, його укладка для стерилізації.
9. Підготовка та застосування антисептичних розчинів у хворих із гнійними ранами.
10. Контроль передстерилізаційної підготовки інструментарію.
11. Проведення гігієни ротової порожнини у пацієнтів з патологією щелепно-лицевої ділянки.
12. Перев’язування хворих після оперативних втручань в ділянці голови та шиї.
13. Обробка рук хірурга та операційного поля.
14.. Підготовка стерильного столу.
15. Накладання операційної білизни.
всього   18 - 30

Підсумковий звіт

про виконану під час виробничої практики сестринської у відділенні ортопедичної стоматології

студента ___групи II курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця

______________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце проходження практики:

________________________________________________

Практичні навички та маніпуляції Рекомендована кількість навичок у модулі Оцінка у балах за усі однотипні виконані навички
1.Заповнення медичної документації, та журналів стерилізаційних ортопедичної стоматології
2.Підготовка стоматологічної установки і інструментарію до прийому стоматологічного ортопедичного хворого
3.Замішування склоіономерного цементу, внесення його в конструкцію
4.Замішування цементу подвійного твердіння, внесення його у ортопедичну конструкцію та правильна його полімеризація
5.Замішування гіпсового тіста для отримання повного анатомічного відбитку
6.Замішування альгінатного відбиткового матеріалу для отримання повного анатомічного відтиску
7.Замішування базової та корегуючої силіконової маси для отримання двошарового двоетапового відбитку
8.Замішування базової та корегуючої силіконової маси для отримання двошарового одноетапового відбитку
9.Приготування дезінфікуючих розчинів та санітарна обробка приміщень,
10Дезинфекція та стерилізація використаного інструментарію в залежності від його виду та призначення.
11Контроль стерилізації ортопедичного інструментарію.
12.Дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску у пацієнтів.
Всього   18 - 30

 

 

Підсумковий звіт

про виконану під час виробничої практики сестринської

у стоматології дитячого віку

студента ___ групи II курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця

______________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце проходження практики:

________________________________________________

Практичні навички та маніпуляції Рекомендована кількість навичок у модулі Оцінка у балах за усі однотипні виконані навички
1.Забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в приміщеннях стоматологічної клініки – проводити прибирання приміщень (поточне, генеральне)
2.Проводити обробку робочої поверхні стоматологічного столика лікаря, стоматологічних крісел
3.Проводити обробку стоматологічних установок і обладнання
4.Засвоєння та дотримання техніки безпеки та охорони праці під час роботи з біологічним матеріалом
5.Гігієнічна дезінфекція рук. Хірургічна обробка рук (допомога лікарю в оперативних втручаннях)
6.Заходи при пораненнях, контакті з кров’ю, іншими біологічними матеріалами пацієнта
7.Специфічна профілактика інфекцій, що передаються парентеральним шляхом
8.Дезінфекція виробів медичного призначення (фізичний, хімічний метод)
9.Передстерилізаційне очищення
10.Стерилізація (паровий, повітряний, хімічний метод, у гласперленовому стерилізаторі)
11.Постановка азопірамової, фенолфталеїнової проби
12. Обробка індивідуальних стоматологічних наборів
13. Дезінфекція стоматологічних наконечників
14. Замішування пломбувального матеріалу
15. Підготовка хворого у кріслі до прийому лікаря та заповнення амбулаторної картки
16. Рентгенографія зубів та щелеп
17. Проведення фізіотерапевтичних процедур (УВЧ-терапія, УФО-терапія, дарсонвалізація, електрофорез лікарських засобів, гідротерапія)
18.Підготовка до роботи стоматологічної установки
Всього   18 - 30

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!