Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


E)шаруашылық құралдары мен әрекеттерін тіркеуге арналған бағанаға бөлінген беттерЕсеп тіркелімдері сыртқы түрі бойынша былай бөлінеді

A)кітаптар, магниттік ленталар, карточкалар

B)перфокарталар, магниттік дисктер, кітаптар

C)карточкалар, кітаптар,журналдар

D)кітаптар, перфокарталар, журналдар

E)жарғылық капитал

Есеп саясаты бұл - ......

A)бухгалтерлік есеп кірістері мен құқықтары

B)кәсіпорынның келісім шарты

C)басқарудың негізгі ұйымдастырылуы

D)статисткалық есептің қолданылуы

E)кәсіпорынның қалдық кірістері

Есеп саясаты болмауы тиіс

A)есеп саясатының субъектісі

B)көрсетілмеген

C)кәсіпорын құрылымының сенімділігі

D)кәсіпорынның қаржылық көрсетілімі

E)қабылданған шешімнің құрылымы

Егер ескі кластан аз ғана өзгешелігі бар жаңа класс құру керек болса, онда алдында құрылған өрістер мен әдістерді қайтадан көшірудің қажеттілігі болмайды деп тұжырымдайтын прицип қалай аталады?

A)делигирование

B)мұрагерлік

C)декапсуляция

D)полиморфизм

E)инкапсуляция

Есеп беру жобасы қандай ортада құрылады?

A)Datebase Desctop

B)BDE Administrator

C)Rave Reports

D)XML Mapper

E)Image Editor

Егер қалдық шоттарының кредит бойынша көрсетілетін болса шот қалай аталады?

A) пассивтік шот

B)негізгі шот

C)баланстан тыс шот

D)транзиттік шот

E)активтік шот

Егер қалдық шоттарының дебеті бойынша көрсетілетін болса шот қалай аталады?

A)талдамалы шот

B)жинақтамалы шот

C)активтік шот

D)пассивтік шот

E)транзиттік шот

Есеп саясатының қалыптасуына жауапты

A)кәсіпорын басшысы

B)менеджер

C)аудитор

D)бас бухгалтер

E)кәсіпорын басшысы мен бас бухгалтер

«Ерекше жағдай» ұғымы нені білдіреді?

A) қатенің арнайы кодын өндіретін (генерирование) тәсіл

B)кестелерді автоматты түрде жөндеу

C)кестелерді автоматты түрде жою

D)бағдарламадағы арнайы тілдік конфигурация

E) бағдарламаның әрі қарай орындалуына әсер ететін штаттан тыс оқиғаЕсептеу өрісін құру үшін объектілер инспекторында Table1 компонентінің қандай оқиғасын шертеміз?

A)onFilterRecord

B)masterSource

C)onUpdateRecord

D)updateObject

E)onCalcFields

Есеп әдістері

A)жобалы, тапсырыс, жай, нормалы

B)тапсырыс, жай, нормалы, анықтамалы

C)тапсырыс, жай

D)тапсырыс, нормалы

E)тапсырыс, жай, нормалы, бөлінген

Еңбек ақы формасына жатады

A)негізгі еңбек ақы

B)жасалынған уақытша еңбек ақы

C)жасалынған жұмысқа байланысты

D)аккордтық еңбек ақы

E)жай келісім еңбек ақы

Егер а=14 және b=4 болғанда, нәтижесі c=2 болатын өрнекті таңда

A) c:=a mod b

B)c:= a/b

C)c:= a div b

D)c:=b div a

E) c:=b mod a

Егер В мәні А мәнінен кіші болса For i:=A to B do S циклі үшін дұрыс тұжырымдаманы таңдаңыз

A)S операторы бір рет орындалады

B)цикл өшімшесінің мәндері үлкен мәнінен кіші мәнге ауысады

C)бағдарламаны орындауында қате болады

D)бағдарлама компиляциясында қате шығады

E)S операторы бір ретте орындалмайды

Edit компонентін бейнелейтін мәтінге қандай қасиет сәйкес келеді?

A) hint

B) imeName

C) name

D) text

E) caption

Есептеу өрісінің параметрлерін анықтау үшін қандай батырманы таңдау қажет?

A)date

B)calculated

C)help

D)lookup

E)component

Есепте алынатын объектіледі заттай түрде бейнелеу үшін қолданылатын өлшеуіш түріA)шартты

B)еңбек

C)құндылық

D)ақшалай

E)заттай

Екі жақтың келген тауарға толтырылатын құжаттары

A)қаржылық есеп

B)есеп материалының ведомосы

C)кіріс ордері

D)бухгалтерік есеп

E)шот-факторы

Еңбекақы коэфициенттері қалай жіктеледі

A)дұрыс жаууп жоқ

B)жасалмаған жұмыстар

C)тарифтік еңбекақы

D)ақша, наряды, тариф

E)тарифтік уақыт, жасалған жұмыс уақыты

EinOutError ерекше жағдайларын қандай класындажатады?

A)StrToInt, StrToFloat – дағы түрлендіру қателері

B)файлға енгізу/шығару қатесі

C)бүтін санды операция кезінде аса толу

D)бүтін санды нолге бөлуге тырысу

E)жадтын динамикалық үлестірілуі кезінде орынның жетіспеуі

 

Ж

Жиынның барлық элементтері бір типке жатуы қажет

A) Скаляр

B) Верный жауабы жоқ

C) жолдық

D) нақты

E) логикалық

Жазу мәліметтер типімен жұмыс істеу кезінде With операторы қандай максатта қолданылады?

А) Жазу өрісін талдау үшін

В) Жазудан анықталатын айнымалы атауына қатынау үшін

С) Жазуды іздеу үшін

D) Жазу өрісінің атауына тікелей қатынау үшін

E) Жазу атауына қатынау үшін

Жарғылық капитал дегеніміз не?

A) Құрылтайшылардың мүлік салымдарының ақшалай көрінісінің жиынтығы

B) Мүлік бағасының қайта бағалау, эмиссиялық табыстан өсім

C) Шаруашылық құралдарының қаражат көздері

D) Таза табыстан аударымдар

E) Дұрыс жауап жоқ

Жұмысшылардың төлемақы бойынша қарыз – бұл

A) Еңбек заттары

B) Ақша қаражаттары

C) Есеп айырысудағы қаражат

D) Есеп айырысу бойынша міндеттемелер

E) Шаруашылық құралдары меншікті қаражат көздері

Жарғылық капиталдың көлік құралдары

A) Дт 2410 Кт3220

B) Дт 2410 Кт5110

C) Дт 2410 Кт6280

D) Дт 2410 Кт3310

E) Дт 2410 Кт3360

Жалпы мақсатқа дайындалған өнімнің шығыны

A) 8110-1320

B) 1320-8410

C) 1320-8310

D) 8310-1320

E) 8410-1320

Жиым дегеніміз не?

А) әртүрлі типті айнымалылардан тұратын мәліметтердің бекітілмеген жиынтығы

В) бір типті айнымалылардан тұратын мәліметтердің бекітілмеген жиынтығы

С) Жалпы атауға ие болатын және әртүрлі типті айнымалылардан тұратын мәліметтердің бекітілген жиынтығы

D) Бір типті айнымалылардан тұратын және бірдей мәндерге ие болатын мәліметтердің құрылымы


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!