Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Lt;question>Екіншілік өңдеудің байытатын түріне жататын процестердің атауыLt;variant>риформинг

Lt;variant>алкилдеу

Lt;variant>пиролиз

Lt;variant>крекинг

Lt;variant>кокстеу

<question>Технологиялық процестерді жүргізгенде қауіпті азайту әдісінің бірі

<variant>вакуумды қолдану

<variant>саңылаусыздыққа тексеру

<variant>сақтық клапандары

<variant>азот жастықшаларын пайдалану

<variant>гидравликалық сынақ жүргізу

<question>Екіншілік өңдеудің тереңдетілген түріне жататын процестердің атауы

<variant>крекинг, кокстеу

<variant>алкилдеу

<variant>изомерлеу

<variant>риформинг

<variant>гидротазалау

<question>Майларды тазалауда қолданылатын табиғи еріткіштің атауы

<variant>табиғи цеолиттер

<variant>ацетон

<variant>глюкоза

<variant>аммиак

<variant>кетон

<question>Майларды тазалауда ең кең тараған әдістің түрі

<variant>күкірт қышқылы және сілтемен тазарту

<variant>экстракция

<variant>бензолмен еріту

<variant>азот қышқылымен тазалау

<variant>адсорбция

<question>Майларды тазалауда қолданылатын адсорбенттердің түрлері

<variant>табиғи және синтетикалық

<variant>табиғи және физикалық

<variant>биологиялық және геологиялық

<variant>химиялық

<variant>физикалық

<question>Майларды тазалауда қолданылатын еріткіш

<variant>фурфурол

<variant>метаналь

<variant>кетон

<variant>этанол

<variant>диметилпентан

<question>Майларды тазалауға жүмсалатын күкірт қышқылының мөлшері, %

<variant>30

<variant>78

<variant>45

<variant>56

<variant>40

<question>Майларды гидротазалауға арналған қысымның мәні, кг/см2

<variant>35-40

<variant>56-67

<variant>69-89

<variant>45-78

<variant>78-89

<question>Майларды гидротазалауға арналған температураның мәні,0С<variant>280-330

<variant>450-500

<variant>120-130

<variant>350-420

<variant>250-280

<question>Майларды гидротазалау процесінің мақсаты

<variant>майлағыш майлардың тұрақтылығын арттыру

<variant>октан санын жоғарылату

<variant>олефиндер алу

<variant>битум алу

<variant>газды жою

<question>Майларды гидротазалау процесінен алынатын өнімнің атауы

<variant>күкіртсутек

<variant>субуы

<variant>этилен

<variant>алкандар

<variant>көмірқышқылгазы

<question>Церезиндердің орташа молекулалық массасы, кг/кмоль

<variant>500-700

<variant>150-230

<variant>790-800

<variant>560-890

<variant>460-900

<question>Мұнай қабылдайтын қоймалардың түрлері

<variant>резервуар

<variant>горизонт

<variant>жерасты

<variant>кенорны

<variant>эстакада

<question>Мұнайдағы әр түрлі химиялық элементтердің массалық құрамы

<variant>элементтік

<variant>топтық

<variant>газдық

<variant>физикалық

<variant>фазалық

<question>Мұнайдың құрамы

<variant>элементтік, фракциялық, топтық

<variant>элементтік және статикалық

<variant>тұтқырлық және газдық

<variant>фракциялық және химиялық

<variant>топтық және жекелік

<question>Айдалатын сұйық ағынын қосу немесе өшіру үшін арналған арматура<variant>запорлы

<variant>кері

<variant>сақтандырғыш

<variant>қысым туғызғыш

<variant>реттегіш

<question>Құбырөткізгіш бойынша тасымалданатын сұйықтар немесе газдар ағынын қайта қосу үшін арналған жабдық

<variant>арматура

<variant>компрессор

<variant>конденсатор

<variant>сорап

<variant>статор

<question>Құбырөткізгіш бойынша сұйықты тасымалдауға арналған гидравликалық машина

<variant>сорап

<variant>желдеткіш

<variant>компрессор

<variant>экстрактор

<variant>арматура

<question>Құбырөткізгіштердіңнегізгіэлементтері

<variant>кұбыр, фитинга, қосылыс, арматура

<variant>дюкер, лупинг

<variant>соружәнеығыстыруклапандары

<variant>клапан, шток

<variant>сорап, құбыр

<question>Тасымалданатын өнімнің кері қарай қозғалуын болдырмайтын аспап

<variant>кері клапан

<variant>ысырма

<variant>реттегіш

<variant>вентиль

<variant>кран

<question>Цилиндрдегі поршеньді приводты бөлікпен жалғайтын құрал

<variant>шток

<variant>винг

<variant>клапан

<variant>поршень

<variant>жұмысшы дөңгелек

<question>Жылулық процестің жүру жылдамдығын анықтайтын заң

<variant>жылу беру

<variant>химиялық

<variant>гидродинамика

<variant>механика

<variant>масса беру

<question>Атмосфералық қысым кезіндегі даутерманың қайнау температурасы, 0С

<variant>257

<variant>175

<variant>210

<variant>150

<variant>148

<question>Суыту қондырғыларында хладоагент ретінде қолданылатын заттар

<variant>күкіртті ангридит, аммиак, пропан, хлорлы метил, фреон

<variant>көміртекті ангидрит, аммиак, метан, хлорлы этиль, фтор

<variant>күкіртті ангидрит, амин қышқылы, этан, хлорлы бутилент, фреон

<variant>сутекті ангредит, азот, бутан, хлорлы пропилен, фреон

<variant>аммиак, пропан, азот,гелий, калий

<question>Реалды газдың ішкі энергиясының құрамы

<variant>потенциальды және кинетикалық энергия

<variant>потенциальды және механикалық энергия

<variant>динамикалы және кинетикалық энергия

<variant>потенциальды және потенциальсыз энергия

<variant>табиғи және нақгы энергия

<question>Ректификатция процесінің негізгі параметрлері

<variant>қысым, температура, сұйық және булы жүктеме, тарелка саны

<variant>қысым, температура, динамикалық тұтқырлық

<variant>жылдамдық, қысым, температура, көлем, тарелка диаметрі

<variant>көлем, қысым, температура, суйық және булы жүктеме, коллона, ұзындығы

<variant>қысым, жылдамдық, сұйық және булы жүктеме, тарелка салмағы

<question>Майды, дизельді отынды тазалау үшін қолданылатын процесс

<variant>экстракция

<variant>айдау

<variant>ректификация

<variant>тұндыру

<variant>адсорбция

<question>Экстрактор типтері

<variant>колонналы, араластырғыш-тұндырғышты, ортадан тепкіш

<variant>тұндырғышты және центрифугалы

<variant>ортадан тепкіш және роторлы

<variant>колонналы және тұндырғышты

<variant>тарелкалы және пленкалы

<question>Экстрактордың төменгі қабатының атауы

<variant>экстакт

<variant>асфальт

<variant>пиролиз

<variant>кокстеу

<variant>кокстеу

<question>Жұп еріткіштермен тазалау қондырғысында қолданылатын экстрактордың түрі

<variant>көлденең

<variant>тік төртбұрышты

<variant>призма

<variant>цилиндрлі

<variant>тік

<question>Бу тәрізді күйден сұйық күйге ауысу процесі

<variant>конденсация

<variant>кристаллизация

<variant>радиация

<variant>сублимация

<variant>экстракция

<question>Ортадан тепкіш күш әсерімен газды тазалауға арналған қондырғы

<variant>циклон

<variant>шаң тұндыру камерасы

<variant>жеңді сүзгіш

<variant>электросүзгіш

<variant>инерциялы шаңұстағыштар

<question>Ортадан тепкіш сораптің негізгі жұмысшы органы

<variant>жұмысшы дөңгелек

<variant>пластина

<variant>винт

<variant>плунжер

<variant>поршень

<question>Газды ортадан тепкіш күш арқылы тазалайтын қондырғы.

<variant>циклон

<variant>сүзгі

<variant>скруббер

<variant>тұндырғыш

<variant>электросүзгіш

<question>Бірдей қысымда бір кеңістіктен басқасына газды (ауаны) тасымалдауға арналған ортадан тепкіш машиналар

<variant>желдеткіш

<variant>дефлегматор

<variant>кристаллизатор

<variant>конденсатор

<variant>сорап

<question>ГОСТ талабы бойынша шикі мұнайдағы судың мөлшері

<variant>0,2-1

<variant>1-3

<variant>3-6

<variant>6-8

<variant>4-8

<question>Майлар жәнеотындардың 1гр өніміндегі қышқылдығының ГОСТ бойыныша нормалануы, мг

<variant>0,6-0,45

<variant>0,2-0,4

<variant>0,3-0,34

<variant>0,4-0,37

<variant>0,5-0,40

<question>Тропикалық климатты елдер жағдайында қолданылатын майлар

<variant>арнайы қорғау майлары

<variant>трансмиссиялы

<variant>трансформаторлы

<variant>тоңазыту

<variant>консистенті

<question>Парафиннің мұнайлы дистилляттардан төмен температурада алыну әдісі

<variant>кристалдану

<variant>эизикалық

<variant>фотоколориметрлік

<variant>хромотографиялық

<variant>электролиздік

<question>Майлардың отындардың қасиетін сипаттайтын шама

<variant>тұтқырлық

<variant>көлем

<variant>температура

<variant>қысым

<variant>тығыздық

<question>Мұнайдың орташа молекулалық массасы, кг/кмоль

<variant>250-300

<variant>1000-нан жоғары

<variant>150-200

<variant>500-600

<variant>300-400

<question>Зерттелінетін отынның молекулалық массасы

<variant>M

<variant>V

<variant>v

<variant>Mr

<variant>m

<question>Парафиндердің молекулалық массасы, кг/кмоль

<variant>350-400

<variant>480-520

<variant>230-460

<variant>790-800

<variant>360-390

<question>Зат мөлшері жоғары болған сайын битум созылғыштығы жоғарылауына әсер ететіп заттар

<variant>смоладар

<variant>карбон қышқылдары

<variant>нафтендер

<variant>асфальтендер

<variant>катты парафиндер

<question>Динамикалық тұтқырлықты анықтайтын заң

<variant>Пуазейль

<variant>Фарадей

<variant>Вант-Гоф

<variant>Клайперон

<variant>Авагадро

<question>Динамикалық тұтқырлықты өлшем бірлігі

<variant>пуаз
<variant>стокс

<variant>Ньютон

<variant>өлшем бірлігіт

<variant>Паскаль

<question>Пуазейль формуласы анықтайды

<variant>динамикалық тұтқырлық

<variant>тығыздық

<variant>кинематикалық тұтқырлық

<variant>сұйықтың ағу уақытын

<variant>су мөлшерін

<question>Ұшқыш заттардың құрамы мен мөлшеріне әсер ететін факторлар.

<variant>термиялық

<variant>коррозия

<variant>катализдік

<variant>қысым

<variant>электрлік

<question>Нейтральды күкіртті түзетін қосылыстар

<variant>сульфид, дисульфид, тиофан, тиофен

<variant>тиофан, тиофен

<variant>сульфид, тиофан

<variant>сульфид, сульфат

<variant>дисульфид, дисульфат

<question>Сулы және булы турбинді подшипниктерге арналған майлар

<variant>турбинді

<variant>цилиндірлі

<variant>трансмиссиалы

<variant>трансформаторлы

<variant>индустриальды

<question>Мұнайдағы көміртегі, сутегі, күкірт және азоттың мөлшерлері

<variant>С - 84-85%, Н - 12-14%, Sжәне N - 1-2%

<variant>С - 100%, Н - 100%, Sжәне N - 0%

<variant>С - 0-5%, Н - 100%, Sжәне N - 100%

<variant>С - 1-2%, Н - 3-4%, Sжәне N - 0%

<variant>С - 84-85%, Н - 1-2%, Sжәне N - 50%

<question>Моторлы отын түрлері

<variant>карбюраторлы, дизельді, қазанды

<variant>қазанды, дизельді, турбинді

<variant>дизельді, двигательді, турбинды

<variant>двигательді, турбинді, трансформаторлы

<variant>карбюраторлы, трансформаторлы, турбинді

<question>Дизельдік огындардың моторлы касиетін сипаттау саны

<variant>цетан

<variant>метан

<variant>декан

<variant>октан

<variant>детонация

<question>Ауа реактивті двигателі отынының сапасын анықтайтын көрсеткіш саны

<variant>люминометр

<variant>октан

<variant>цетан

<variant>декан

<variant>нонан

<question>Детонациялық тұрақтылықты өлшеудің салытырмалы бірлігі

<variant>октан саны

<variant>молекулалық масса

<variant>атомдық масса

<variant>цетан саны

<variant>мольдік консентрация

<question>Бензин кұрамындағы ароматты көмірсутектердің әсері

<variant>детонацияға тұрақтылығын жоғарылатады

<variant>салмағын төмендетеді

<variant>цетан санын жоғарылатады

<variant>октан санын жоғарылатады

<variant>тығыздығын жоғарылатады

<question>Мұнай құрамындағы қышқылдар

<variant>моноциклды карбон және екі немесе көп полициклді

<variant>майлар мен фенолдар

<variant>сірке қышқылдар

<variant>құмырсқа

<variant>нуклейн

<question>Майлау майларының коррозиялық қасиетінің тәуелділігі

<variant>су, ауадағы оттегі, төмен молекулалы суда еритін органикалық қышқылдар, карбон, оксикарбон қышқылдарына

<variant>смола-асфальтенге

<variant>оттегі, күкірт, карбон қышқылдары

<variant>парафиннің болуына

<variant>нейтральді ортаға


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!