Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Соціально-економічна суть маркетингу. Еволюція змісту і форм маркетингуТермін «маркетинг» походить від англійського «market» (ринок) і означає діяльність в сфері ринку збуту.

Демаркетинг - вид маркетингу, спрямований на зменшення попиту на товари або послуги, який не може бути задоволений через недостатній рівень виробничих можливостей, обмеженості товарних ресурсів і сировини. ін

Конверсійний маркетинг - маркетинг при негативному попиті, тобто при такій ситуації на ринку, коли всі або більшість його сегментів відкидають даний товар або послугу.

Залежно від видів попиту застосовуються і інші види маркетингу: протидіючий, що розвивається, ремаркетинг, синхромаркетинг, концентрований, масовий і пробний маркетинг.

Протидіючий маркетинг - реалізується з метою забезпечення добробуту споживача чи суспільства в тому випадку, коли попит на ряд товарів чи послуг може вважатися ірраціональним.

Розвивається маркетинг - застосуємо в умовах несформованого попиту на товари, тобто, коли процес перетворення потенційного попиту в реально пропонований є головним завданням.

Ремаркетинг - необхідний у ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товарів і будь-якого періоду часу залежно від фази життєвого циклу товару.

Синхромаркетинг - орієнтований на умови, коли попит значно перевищує виробничі потужності, або навпаки, обсяг виробництва даного товару виявляється більше потреби ринку.

Концентрований маркетинг - передбачає зосередження маркетингових зусиль на великій частці одного або декількох субринків.

Масовий маркетинг - пов'язаний із забезпеченням масового виробництва, розповсюдження та стимулювання збуту одного і того ж товару для різних покупців.

Промисловий маркетинг - забезпечує взаємодію фірми з організаціями-споживачами, які придбавають товари та послуги для їх подальшого використання у виробництві або перепродажу іншим споживачам.

Пробний маркетинг - пов'язаний з реалізацією продукту в одному або кількох обраних регіонах і спостереженням за реальним розвитком подій у рамках передбачуваного плану маркетингу.

Існує п'ять альтернативних концепцій маркетингу, кожна з яких відповідає певному етапу становлення маркетингу:
- удосконалення виробництва;
- удосконалення товару;
- інтенсифікації збутових зусиль;
- традиційна концепція маркетингу;
- соціально-етичного маркетингу.
1. Виробнича або концепція удосконалювання виробництва
Цю концепцію називають пасивним маркетингом. Пасивний маркетинг характерний для економічного середовища, що має такі характеристики :
- наявність достатньо ємного потенційного ринку при обмеженій пропозиції;
- невисокі прибутки в значної частини реальних і потенційних споживачів;
- відсутність жорсткої конкуренції ( іноді конкурентів узагалі немає);
- потреби відомі і стабільні, технологічний прогрес протікає в по-вільному темпі;
2. Продуктова або концепція удосконалювання продукту(товару)
Головний принцип концепції - орієнтація більшості споживачів на товари і послуги, що по своїх характеристиках і якостям перевершують аналоги і тим самим забезпечують споживачам більшу вигоду. Ця концепція передбачає, що споживачі віддадуть перевагу товарам з високою якістю та надійними експлуатаційними харак-теристиками, отже, підприємство зосереджує свою увагу на постій-ному удосконаленню товару.
3. Торгова або концепція інтенсифікації збутових зусиль (концепція продажів) Концепція збуту передбачає певний ступінь комерційної агресивності, в основі якої лежить припущення, що при достатньому тиску з боку виробника ринок спроможний проковтнути усе, що завгодно. Передумовами реалізації цієї тези є :
- фундаментальне розширення ринку;
- слабо диференційовані товари
- споживачі, недостатньо досвідчені в закупівлях.
4. Традиційна концепція маркетингу
Запорукою досягнення цілей підприємства є визначення потреб споживачів і задоволення цих потреб ефективнішими і продуктивнішими – порівняно з конкурентами - методами. Запроваджуючи цю концепцію, підпри-ємство орієнтується, насам-перед, на задоволення потреб певної групи спо-живачів, для чого постійно проводиться дослідження ринку, аналіз і контроль мар-кетингової діяльності.
5. Концепція соціально-етичного маркетингу
(суспільного маркетинга, екологічного імперитива; інтелектуального споживання)
Маркетинг зобов'язаний здійснювати баланс між потребами і бажан-нями споживачів, цілями виробників і довгостроковими інтересами суспільства .
Ця концепція виникла під впливом багатьох зовнішніх чин-ників, зокрема погіршення якості довкілля,обмеженості природних ресурсів, приросту населення.
Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!