Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІРТМ пакеттерінің интеграциясының тракт модуліІРТМ модулі (6.6-сурет) интерфейсті 2Мбит/с (TRAC өңдеу) және жоғары деңгейлі мәліметтерді (HDLC) бақылауды қамтамасыз етеді. Модуль DTRI (І типті сандық тракт) және MCUB басқару элементінен тұрады. ІРТМ модулі 1 және 2 деңгейлерді өңдейді, және де протоколдардың 3 деңгейдегі функцияларын жартылай өңдейді. (ОВС) ішкіақылы бақылаушы деңгейінде, ІРТМ пакеттерді DSN коммутациялық өрісі арқылы, пакеттердің ішкі потоколдарымен (IPP) коммутациялай алады.

 

 

6.6 – сурет. ІРТМ модульдерін қосудың структуралық сұлбасы

СRF-S – абонентке қатысты, байланыс функциясы;

CRF-P – пакеттерді өңдеушіге қатысты, байланыс функциясы;

PSPDN – ортақ қолдану пакеттерінің, пакеттік желі коммутациясы;

FH – фрейм өңдеуші; РНІ – өңдеуші интерфейсі.

 

ІРТМ құрылғысы, түрлі дабыл жүйелері және HDLC қызмет тракттарында қолданылады. Олар ІРТМ модулі нұсқаларымен ОВС және басқару элементіне түрлі қолданбалы ПО жүктеу арқылы қолданады. ІРТМ модулінің түрлі нұсқалары болады:

- ОКС №7 (IPTM-7) дабылы үшін ІРТМ – 2Мбит/с ОКС терминалдарын қолдау және №7(HDLC 4 арналары арқылы) дабылдың төрт 2 және 3 деңгейлік байланыс функцияларынан тұрады. Оның басты мақсаты - ОКС №7 байланысы арқылы сигналдық ақпарат қабылдау және HDLC тұтынушысына белгілі бір бөлігін жіберу немесе басқа ОКС №7 байланысы арқылы басқа станцияға жіберу;

- біріншілік жылдамдықтағы (IPTM-PRA) қолжетімділік үшін ІРТМ – 2Мбит/с соңғы трактты мекемелік АТС-ты ISDN(ISPBX) функциясы арқылы қосу үшін қолдайды. ISPBX-пен байланысу, 30 B-арнасы бар «сөз/мәлімет» +D-арнасы (дабыл) 2Мбит/с циклы (әр арна 64 кбит/с) (PRA) біріншілік тракты арқылы іске асады. D-арна HDLCмодульдерінің біреуімен өңделеді;

- X25(IPTMX-25) үшін IPTM – S12 және X.25 желі мәліметін өңдеу электронды орталықтары арасында X.25 протоколі байланысын ұйымдастырады. Әрқайсысының жылдамдығы 64 кбит/с болатын, төрт X.25 арнасын қосуға мүмкіндік береді. Мәліметтің аналогты байланыс арқылы байланысын кірістірілген модем интерфейсі мен жылдамдықтары келістірлген (DLM) модулі арқылы қамтамасыз етеді. Бұл қолданыста DLM, жартылай тұрақты IPTM-X25 байланысымен байланысады;- ISDN пакет қызметі үшін IPTM – екі еркін бөлшектен тұрады:

1) ETSI стандарты бойынша, (PHI) пакеттерін өңдеуші интерфейс түріндегі ISDN абоненттерінің пакетін концентрациялайтын, ISDN қолжетімділік желісі пакетінің қызметі. РНІ – ISDN пакеттерін өңдейтін интерфейс функциясын іске асырады. Пакеттердің қолжетімділік қызмет функциялары IPTM-Bd және IPTM-PHI іске асады;

2) ISDN пакеттер өңдеуинтеграциялаңған функциялары; оған қол жетімділік РНІ арқылы іске асады. Бұл функциялар IPTM-Xb және IPTM-Xd-де іске асады;

- ISDN (IPTM-Bd) желісінің интерфейсі үшін IPTM - құрамында 2Мбит/с тракт терминалы функциялары және CRF-S ISDN станцияларындағы ЦСИО D-арнасының кіріс/шығыс қызметінен тұрады. Соңғысы D-арнасының пакеттерін B-арнасынасына тығыздауды және D-арнасының пакеттерін, D-арнасына (D/Bd Q.92x арналары) босатуды қамтамасыз етеді. Модульдің ішінде төртке дейін HDLC байланысы болуы мүмкін. (BA) базалық қолжетімділік арналары, HDLC бақылаушысы жоқ, басқа тракт модулінің станцияларынан кіре және шыға алады. IPTM-Bd, CRF-S (абонент жағындағы байланысқа жататын функция) ішінде орналасқан. ВА арналары пакет өңдеушіге IPTM-PHI арқылы CRF-P-ға жіберілген;- Пакет өңдеуші интерфейс(IPTM-PHI) үшін IPTM – пакет өңдеу игтерфейсінің (РНІ) біріншілік қолжетімділік терминалын құрады. Модуль, дәл IPTM-PRA дағы құрылғылар мен ПО-дан тұрады. Алайда, басқару мәліметтері үшін Q.931 дабылын қолданады. IPTM-PHI арасндағы дабыл айырмашылығы CRF-P жағында (мәліметтер өңдеуші жағындағы байланысқа жататын функциялар) және мәлімет өңдеуші жағындағы дабылмен (орнатылған S12 пакет өңдеушісі) тағы да, түрлі сипаттаушы мәліметтер генерациясына жатады;

- LAPB (IPTM-Xb) протоколдары үшін ІРТМ – S12-де орнатылған пакеттер өңдеушімен орналастырылған. 4 B-арналары мен X.75 байланыстары терминалдарын құрады; B-арналары IPTM-PHI-ден ерекшеленіп, DSN арқылы IPTM-Xb-ға араналармен коммутацияланады;

- LAPD (IPTMN-Xd) протоколдары үшін ІРТМ - S12-де орнатылған пакеттер өңдеушімен орналастырылған. 4 BА-арналары мен X.75 байланыстары терминалдарын құрады; BА-арналары IPTM-PHI-ден ерекшеленіп, DSN арқылы IPTM-Xd-ға араналармен коммутацияланады;

- V5.1 (IPTM-V51) үшін IPTM – 2Мбит/с тракт терминал қолдауы функцияларынан тұрады және V5.1 протоколы бойынша дабыл арнасы терминалын қамтамасыз етеді;

- V5.2 (IPTM-V52) үшін IPTM – 2Мбит/с тракт терминал қолдауы функцияларынан тұрады және V5.2 протоколы бойынша дабыл арнасы терминалын қамтамасыз етеді;

- HDLC активті бақылаушысысыз ІРТМ – тек 2Мбит/с трактін қолданады. Қолжетімділк моделі ретінде IPTM немесе DTUA қолданылуы мүмкін, егер 2BCK дабылы қолданылса немесе OKC №7 дабылында IPTM (DTUA + IPTM/HCCM).

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!