Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Урок 15. Контрольна робота № 1Математичний диктант

— Запишіть:

суму чисел 20 і 8;

суму чисел 15 і 4;

різницю чисел 13 і 3;

число, яке йде за числом 45;

відповідь до прикладу 12 + 7;

різницю чисел 75 і 5.

На скільки 49 більше 6?

На скільки 1 менше 90?

 

 

3. С Самостійна робота

2 варіант. 12 + 8 + 10 70 + 10 – 1 67 – 7 + 5 5 дес. 0 од. = ... 7 дес. 5 од. = ... 2 дес. 6 од. = ...  

 

1 варіант.15 + 3 + 1 18 + 2 – 1 94 – 4 + 1 8 + 10 – 1 1 дес. 3 од. = ... 1 дес. 9 од. = ... 5 дес. 0 од. = ...

 

Урок 3. Розрядний склад двоцифрових чисел. Порівняння виразів.

Самостійна робота

60 + 3 + 1 63 – 3 – 1

65 – 5 + 4 50 + 5 – 4

39 – 3 – 3 3 + 70 – 6

86 + 0 100 – 0

 

 

Урок 4. Доба і тиждень. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях

вимірювання часу

Хвилинка каліграфії

— Випишіть числа п’ятого десятка.

34; 12; 43; 56; 44; 47; 50; 53; 41.

Усно

2) Обчисліть вирази.

7 + 3 + 42 6 + 4 + 37 14 – 4 – 7 48 – 7 – 1

2. Розв’язування логічних завдань

До годівниці спочатку прилетіли 10 голубів, а потім — горобці. Голубів

було на 4 більше, ніж горобців. Скільки прилетіло всього птахів? (10 – 4 = 6;

10 + 6 = 16)

 

 

Урок 5. Додавання і віднімання круглих десятків.

Задачі на різницеве порівняння

Хвилинка каліграфії

— Знайдіть «зайве» число.

20; 30; 50; 70; 90; 100.

Математичний диктант

Запишіть числа, які при лічбі передують числам: 52; 100; 89; 11; 71; 38.y y

Запишіть числа; які при лічбі йдуть за числами: 61; 90; 14; 10; 99; 22.

Робота за числовим променем

— Накресліть числовий промінь (за одиницю візьміть 1 см), і позначте на ньому:

найменше одноцифрове число;

найбільше одноцифрове число;

число більше від 4 на 3;

16 – 6 56 – 6 10 – 0 100 + 0 17 – 1  
0 + 5 80 + 5 6 + 1 76 + 1 97 + 1

найменше двоцифрове число.

Самостійна робота

 

Розв’язування логічних завдань

Яремі було 4 роки, коли народилася його сестра. Сьогодні він задув свої y y9 іменинних свічок. Яка зараз різниця у віці між дітьми? (4) Скільки років сестрі? (5)

Юля має два цілих яблука, дві половинки та чотири четвертинки. Скільки y yяблук у Юлі? (2 + 1 + 1 = 4)У багатоповерховому будинку від поверху до поверху 15 східців. Скільки y yсхідців треба пройти, щоб піднятися на третій поверх? (15 + 15 = 30)

 

 

Урок 6. Промінь. Відрізозок. Пряма. Перетин прямих. Творча робота над задачею

Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Випишіть круглі числа.

11; 90; 7; 10; 100; 61; 80; 54; 40.

Математичний диктант

Зменшіть число 10 на 4.

Чому дорівнює сума чисел 90 і 6?

Збільшіть число 11 на 5.

Знайдіть різницю чисел 15 і 10.

— Доповніть твердження так, щоб вони стали істинними.

Прямі перетинаються в... (точці).

Через дві точки можна провести... (одну пряму).

Частина прямої, яка тільки з одного боку обмежена точкою, називається...

(променем).

Частина прямої, яка з обох боків обмежена точками, називається... (відрізком).

Обчислення значень виразів

10 + 7 20 + 6 34 + 1 94 + 1 + 5

24 + 1 + 0 45 – 1 40 + 8 – 1 36 – 0 – 6

 

Урок 7. Одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними. Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах і дециметрах. Розв’язування задач

 

Розв’яжи.

Богдан накреслив два відрізки. Перший відрізок завдовжки 9 см, а другий — 7 см. Порівняйте довжину відрізків. Накресліть відрізок, на 3 см довший від другого відрізка.

 

Урок 8. Назви компонентів дії додавання. Рівняння. Знаходження невідомого доданка

Математичний диктант

Збільшити на 4 числа: 32; 64; 20; 15.

Зменшити на 5 числа: 17; 78; 55; 88.

 

 

 

Урок 9. Переставний закон додавання

Хвилинка каліграфії з логічним завданням

17; 52; 39; 40; 19; 62; 86.

— Запишіть подані числа в порядку зростання.— Запишіть ці числа в порядку спадання

Математичний диктант

Запишіть числа, які при лічбі передують числам: 73; 90; 99; 21; 52; 88.

Запишіть числа; які при лічбі йдуть за числами: 42; 70; 24; 50; 99; 33.

 

 

 

 

Урок 10. Назви компонентів дії віднімання. Знаходження невідомого зменшуваного

Математичний диктант

Збільшіть на 3 числа: 42; 55; 30; 14.

Зменшіть на 5 числа: 18; 77; 66; 99.

Запишіть всі двоцифрові числа, у яких число одиниць на 6 більше від числа y yдесятків. Скільки двоцифрових чисел, у яких число одиниць на 8 більше від числа десятків? Чи може число одиниць бути на 9 більше від числа десятків? Чи є число, у якому число десятків більше від числа одиниць на 9?

Пригадай! Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від’ємника додати різницю.

розв’язування прикладів

— Обчисліть вирази. Випишіть ті, в яких від’ємник 7.

7 + 2 7 – 2

10 – 7 7 – 7

2 + 5 5 + 2

10 – 3 9 – 7

1 + 7 8 – 7

Самостійна робота

5 + 5 – 3 8 – 4 – 4 5 – 5 + 6 10 – 7 + 3

 

 

Урок 11. Кілограм. Знаходження невідомого від’ємника

 

Урок 12. Грошові одиниці — гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями. Розв’язування задач

Порівняйте задачі та їх розв’язання.

а) Ведмедик посадив першого дня 4 дерева, а другого — ще 6. Скільки всього дерев посадив ведмедик за два дні?

б) За два дні ведмедик посадив 10 дерев. Першого дня він посадив 4 дерева. Скільки дерев посадив ведмедик другого дня?

— Як можна назвати першу задачу відносно другої задачі?

Хвилинка каліграфії

— Знайдіть «зайве» число.

22; 44; 58; 77; 88; 99.

Математичний диктант

Знайти різницю чисел 27 і 15.

Знайти суму чисел 32 і 45.

Зменшуване 29, від’ємник 17, знайти різницю.

Число 32 збільшити на 7.

Перший доданок 13, другий доданок 25, знайти суму.

Число 36 зменшити на 6.

У кошику було 48 яблук, з нього взяли 20 яблук. Скільки яблук залишилося?

У відрі було 48 помідорів, у нього поклали ще 20 помідорів. Скільки стало помідорів?

В одній коробці 48 кг цукерок, а в інший — 21 кг. Скільки всього кілограмів цукерок у двох коробках?

У Маші 40 іграшок, а в Сашка — на 5 іграшок більше. Скільки іграшок y Сашка?

Урок 13. Одиниця вимірювання місткості — літр.Порівняння місткості посудин. Самостійна робота.

Прочитайте числа від найбільшого до найменшого. Скільки всього чисел? Які цифри використано для їх запису?

30; 33; 38; 80; 83; 88.

 

Математичний диктант

Запишіть усі двоцифрові числа, у яких кількість десятків і одиниць однакова. (11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99)

Запишіть усі двоцифрові числа, у яких кількість десятків на 4 менша від y кількості одиниць.

Розв’язати задачу.

Дві бригади проклали 80 м дороги. Перша бригада проклала 50 м. Скільки

метрів дороги проклала друга бригада?

2. Обчислити.

47 – 15 39 – 33 60 + 24 – 14 100 – 30 – 50

46 + 13 55 + 31 37 – 4 + 51 99 + 1 – 60

 

 

Урок 14. Повторення вивченого. Розв’язування рівнянь

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

1; 3; 3; 1; 7; 9; 9; 7; 3; 4; 4; 3; 2; 5; 7; 7; ?; ?.

Обчислення значень виразів

10 + 3

35 + 40

47 – 10

5 + 5 + 48

18 – 8 – 3

7 + 32

1 + 93

10 – 7

2 + 8 + 25

46 – 10 + 2

Розв’язування задачі

Обідати сіли 9 осіб. На стіл поклали 6 ложок і 8 виделок. Скільки ложок і виделок ще треба покласти?

 

 

Урок 15. Контрольна робота № 1

1. Знайти значення виразів.

60 + 4 – 13

80 – 1 – 29

77 – 1 + 12

8 + 30 + 11

89 – 80 + 20

66 – 6 + 14

69 + 1 – 30

90 – 60 – 20

75 – 5 + 15

51 + 34 – 23

2. Розв’язати задачу.

У двох коробках 65 цукерок. У першій коробці 30 цукерок. Скільки цукерок у другій коробці?

3. Вставити такі числа, щоб рівності стали істинними.

3 м = дм

45 см = дм см

8 м 4 дм = дм

67 дм = м дм

4. Накреслити відрізок завдовжки 1 дм 1 см.

Додаткове завдання

Розв’язати рівняння.

х + 13 = 18

56 – х = 6


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!