Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глико-, хромопротеиндер: Өкілдері, қасиеттері, құрылысы,маңызыБақылау сұрақтарының тізімі

1. Белоктардың жіктелуі

2. Белоктар: құнды және құнсыз

3. Белоктардың жалпы қасиеттері

4. Алмастырылатын амин қышқылдары, мысалдар

5. Алмастырылмайтын амин қышқылдары, мысалдар

6. Күрделі белоктар, құрылысы туралы түсінік

7. Гликопротеиндер құрылысы туралы түсінік , маңызы

8. Нағыз гликопротеиндердің пртеогликандардаң айырмашылығы

9. Хромопротеидтер, жіктелуі, маңызы

10. Гемоглобин, құрылысы туралы түсінік , маңызы

11. Миоглобин, құрылысы туралы түсінік , маңызы

12. Нуклеопртеиндер,схема, құрылысы

13. Нуклеопртеинде,рмаңызы

14. Фосфопротеиндер, құрылысы туралы түсінік , маңызы

15. Ферменттердің жалпы қасиеттері,әсер ету механизмі, активті орталық

16. Ферменттердің активтілік факторлары: рН, температура, эффекторлар

17. Ферменттердің жіктелуі және номенклатурасы

18. Әртүрлі ферменттер кластарының қысқаша әсер етуі

19. Гидролазалар, эстеразалар, гликозидазалар, пептидазалар өкілдері

20. В тобының витаминдерінің кофермент рөліндегі маңызы

21. Оксидоредуктазалар, өкілдері, роль

22. Энергия алмасу, сатылары

23. ҮКЦ,маңызы, роль

24. Биологиялық тотығу

25. Тотыға фосфорлану, БТ байланыс, тынысалуды бақылау

26. Тотыға фосфорланудың коэффициенті

27. .Лиазалар,декоабоксилазалар құрылысы туралы түсінік

28. Тамақ көмірсулары

29. Гликогеногенез, гликогенолиз, глюконеогнез. Түсінік,рөлі

30. Глюкозаның ыдырау жолдары,жалпы түсінік

31.Глюкозаның анаэробты ыдырауы, энергетический баланс

.32.Глюкозаның аэробты ыдырауы, энергетический баланс

33. Пентозофосфатты цикл туралы түсініке, роль

34.Пирожүзім қышқылының тотыға декарбоксилденуі,реакцияға қатысатын ферменттер

35. Гликолиздегі ПЖҚ-ң өзгеруі

36.Тамақ липидтері,маңызы,ролі.

37.Липогенез, липолиз, липонеогнез, түсінік

38.Липидтердің транспорттық формалары (липопротеиды, хиломикроны)39.Кетон денелері

40. Тағам белоктары, маңызы

41.Азоттық баланс

42.Белоктардың шіруі

43.Тіңдердегі аминқышқылдарың пайдалану

45.Креатин, креатинин, креатинфосфат, маңызы

46.Биогенді аминдердің физиологиялық маңызы, өкілдері

47.Азотсыз қалдықтарының өзгеруі

48.Ағзадағы аммиактың залалсыздануы

49.Қандағы билирубиннің клиникалық анықтауның маңызы,сарғыштану түрлері

50. Қан плазмасының химиялық құрамы, құрамдық бөліктерінің қалыпты мөлшері

51.Плазманың органикалық азотты бөліктері, өкілдері

52..Плазманың органикалық азотсыз бөліктері, өкілдері

53.Гормондар туралы түсінік, ролі

54.Көмірсулар алмасуының гормональді реттелуі

55.Липидтер алмасуының гормональді реттелуі

56. .Белоктар алмасуының гормональді реттелуі

57.Қандағы глюкоза деңгейің реттейтің гормондар

58.Қантты диабеттің клиникалық көріністері

59.Ксенобиотиктер туралы түсінік

60.Ксенобиотиктерді залалсыздандырудағы бауырдың ролі

61.Мышьяктың биохимиялық процестерге әсері

62.Бромның биохимиялық процестерге әсері

63. Сынаптың биохимиялық процестерге әсері

64.Литийдің биохимиялық процестерге әсері

65.Ванадийдің биохимиялық процестерге әсері

66. Мыстың биохимиялық процестерге әсері

 


 

Тәжірибелік дағдылардың тізімі1. Ерітіңдіде белок бар екенің қандай реакциялар арқылы анықтауға болатының білу керек.

2. Глюкозаның аәробты және анаәробты жағдайларда тотыққанда түзілетін АТФ мөлшерің анықтай білу

3. Глюкозаның аәробты гликолизде тотыққанда түзілетін АТФ мөлшерің анықтай білу

4. Ситуациялық есептерді шығаруымен жаттығуларды орындауындағы алған білімдерің пайдалана білу.

 

 


 

Биохимиядан тесттер

1. Белок молекуласыныңқұрамына қандай амин қышқылдары (амин тобының

орналасуы бойынша) кiредi?

1. β - гистидин

2. ε - глутамин

3. γ- метионин

4. δ- пролин

5. α – аланин

2. Төмендегi амин қышқылдарының қайсысы алмастырылмайтын амин қышқылына жатады?

1. глицин

2. валин

3. серин

4. треонин

5. гистидин

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

3. Төмендегi амин қышқылдарының қайсысы алмастырылмайтын амин қышқылына жатады?

1. лейцин

2. серин

3. лизин

4. аланин

5. метионин

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

4. Белок құрамындағы азоттың пайыздық мөлшерi қандай?

1. 21-23%

2. 15-17%

3. 12-14%

4. 70-80%

5. 25-28%

5. Алмастырылатын амин қышқылына жатады:

1. триптофан

2. метионин

3. аланин

4. глицин

5. серин

3 дұрыс жауапты таңдаңыз

6. Алмастырылмайтын амин қышқылына жатады

1. триптофан

2. метионин

3. аланин

4. глицин

5. серин

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

7.Глобулиндер – құнды белоктар, себебі олар:

1. қорғаныстық қызмет атқарады

2. жоғары молекулалық массаға ие

3. молекуласында алмастырылатын амин қышқылының қалдықтары бар

4. молекуласында барлық алмастырылмайтын амин қышқылының қалдықтары бар

5. молекуласында 8 алмастырылмайтын амин қышқылының қалдықтары бар

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

8. Құнды белоктарға жатады:

1. құрамында 8 алмастырылмайтын амин қышқылдары болса

2. құрамында тек алмастырылатын амин қышқылдары болса

3. құрамында алмастырылмайтын амин қышқылдарының біреуі ғана болмаса

4. құрамында барлық алмастырылмайтын амин қышқылдары болса

5. құрамында барлық алмастырылмайтын амин қышқылдары болмаса

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

9. Алмастырылмайтын аминқышқылдарына жатады:

1. заряды бар

2. ағзада синтеделмейді

3. ағзада синтеделеді

4. заряы жоқ

5.тағаммен түсуі керек

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

10. Белоктардың ерiтiндiдегi тұрақтылығын қандай факторлар қамтамасызетедi?

1.Белок молекуласының заряды

2.Функционалды топтарының болуы

3.Гидрофобты топтарының болуы

4.Гидратты қабатының және зарядының болуы

5.Гидрофильдi топтарының болуы

11. Қай байланыс пептидтік?

 

О

\\ ∕

1. – С ─ N

\

H

│ │

2. – C = C -

 

 

3. O = C – NH2

 

4. – NH – COO-

∕∕

5. H2 N - C

12.Күрделі белок құрамына кіреді:

1. металдар

2. көмірсулар

3. нуклеин қышқылдары

4.боялған заттар

5. гормондар

4 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

13.Құрамында майлар бар күрделі белоктар аталады:

1. нуклеопротеиндер

2. гликопротеиндер

4. хромопротеиндер

5. липопротеиндер

6. металопротиндер

 

14. Нуклеопротеиндердің простетикалық тобы:

1. ДНК

2. көмірсулар

3. гемдер

4. липидтер

5. РНК

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

15.Миоглобин құрамына кіретін металл:

1. марганец

2. темір

3. магний

4. литий

5. кальций

 

16. Гемоглобин құрамына кіретін металл:

1. калий

2. натрий

3. кальций

4. магний

5. темір

 

17. Пробиркада белгiсiз ерiтiндi бар.Осы ерiтiндiде белоктың бар екендiгiн бiлу үшiн қандай сапалық реакция жасау керек?

1. Биурет

2. Фоль

3. Нингидрин

4. Мульдер

5. Щульце –Распайль

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

18.Денатурация дегеніміз не?

1.Белоктың барлық құрылымының жаңаруы

2.Белоктағы барлық байланыстың үзiлуi

3.Белоктың бiрiншiлiк құрылымының бұзылуы

4.Белоктың бiрiншiлiктен басқа барлық құрылымының бұзылуы

5.Белоктың тек қана пептидтік байланыстарының сақталуы

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

19. Белоктардың толық гидролизi кезiнде қандай заттар түзiледi?

1. оксиқышқылдар

2. пептидтер

3. Д- аминқышқылдары

4. кетоқышқылдар

5. α- аминқышқылдары

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

20. Температураны жоғарылатқанда белок молекуласында қандай байланыссақталады?

1.Гидрофобты

2.Сутектiк

3.Иондық

4.Дисульфидтiк

5.Пептидтiк

 

21.Циклды аминқышқылдары

1. глицин

2. гистидин

3. аспараги қышқылы

4. фенилаланин

5. метионин

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

22.Моноаминомонокарбон қышқылдары

1. аланин

2. глутамин қышқылы

3. аргинин

4. глицин

5. аспарагин қышқылы

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

Глико-, хромопротеиндер: Өкілдері, қасиеттері, құрылысы,маңызы

23. Хромопротеиндердiң простетикалық тобының құрамына қандай зат кiредi?

1.Алмастырылмайтын амин қышқылы

2.Фосфор қышқылы

3.Боялған зат

4.Глюкозаның туындысы

5. Минералды зат

24.Төмендегi белоктардың қайсылары тыныс алу белоктарына жатады?

1.Гемоглобин

2.Гистондар

3.Миоглобин

4.Кератиндер

5.Эластиндер

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

25.Күрделі белоктар тұрады:

1. бірдей аминқышқылдарынан

2. әртүрлі аминқышқылдарынан

3. циклды аминқышқылдарынан

4. жай белоктан

5. простетикалық топтан

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

26. Хромопротеидтер-күрделі белоктар, олардың простетикалық тобы:

1. фосфор қышқылдарының қалдықтары

2.липидтер

3. боялған заттар

4.минералды зат

5. протеогликандар

 

27.Организмде тыныс алу ферменттерi қандай реакцияларды тездетедi?

1.Оттектi қорға жинау

2.Тотығу реакциялары

3.Гидролиз реакциялары

4.Қайта аминдеу реакциялары

5.Декарбоксилдеу реакциялары

 

28.Тыныс алу ферменттерi қандай реакцияларға қатысады:

1.оттекті қорға жинау

2.тотығу

3. тотықсыздану

4. гидролиз

5. қорғаныс қызметің атқарады

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

29. Гемоглобин молекуласы құрамына не кіреді?

1. бір гем

2. екі гем

3.төрт гем

4. төрт полипептидтік тізбек

5. екі полипептидтік тізбек

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

30. Протеогликандардың простетикалық тобы

1. нуклеин қышқылдары

2. жүйелі көмірсулар

3. жүйесіз көмірсулар

4. әртүрлі гемдер

5. витаминдердің туындылары

 

31. Металлопротеиндердiң простетикалық тобы болып табылады

1.Порфинмен байланысқан металл

2.Витаминмен байланысқан металл

3.Нуклеотидпен байланысқан металл

4.Көмiрсумен байланысқан металл

5.Амин қышқылымен байланысқан металл

 

32. Фосфопротеиндерге жатады?

1. протамин

2. казеиноген

3. ихтуллин

4.опсин

5. гистамин

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

 

33.Гликопротеиндердің простетикалық тобының химиялық табиғаты

1. фосфаттар

2. гемдер

3. көмірсулар

4. липидтер

5. аминқышқылдары

 

34. Нағыз гликопротеиндердегі белокпен простетикалық тобының ара қатынасы

1.жай белок - 50% және простетикалық топ -50%

2.жай белок - 80% және простетикалық топ- 20%

3. жай белок - 20% және простетикалық топ - 80%

4. жай белок - 90% және простетикалық топ -10%

5. жай белок - 10% және простетикалық топ - 90%

 

35. Нағыз гликопротеиндердің простетикалық тобы

1. нуклеин қышқылдары

2. гликозамингликандар

3. жүйесіз көмірсулар

4. әртүрлі гемдер

5. жүйелі көмірсулар

 

 

36.Нағыз гликопротеиндердегі белокпен простетикалық тобының ара қатынасы

1.жай белок - 50% және простетикалық топ -50%

2.жай белок - 80% және простетикалық топ- 20%

3. жай белок - 20% және простетикалық топ - 80%

4. жай белок - 90% және простетикалық топ -10%

5. жай белок - 10% және простетикалық топ - 90%

 

37. Нағыз гликопротеиндердің простетикалық тобы

1. нуклеин қышқылдары

2. гликозамингликандар

3. жүйесіз көмірсулар

4. әртүрлі гемдер

5. жүйелі көмірсулар

38. Науқаста тромб түзiлуге бейiмдiлiк бар. Тромбоздардың алдын алу жәнеоларды емдеу үшiн қандай гликозамингликан қолдануға болады?

1.гиалуронат

2.ходроитин-4-сульфат

3.хондроитин-6-сульфат

4.гепарин

5.кератансульфат

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!