Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тест тапсырмалары үшін РК1-нің жинағы[ q ][+]1:1: Үлгілерді құру басқару технологиялық процестері қандай әдістерді қолдануы мүмкін :

[ a ] теориялық зерттеулерді

[ a ] тәжірибе жолымен

[ a ][+] теориялық зерттеулердің жолымен және тәжірибе жолымен

[ a ] экспертиза жолмен

[ a ] дұрыс жауабы жоқ

 

[ q ][+]1:1: Үлгіні нақты құру үшін қандай үлгілерді таңдауды талап етеді :

[ a ] статистикалық немесе динамикалықтың

[ a ] ұзындық немесе ұзындықсыз

[ a ] стационарлық немесе стационарлықсыз

[ a ] үздіксіз немесе дискреттік

[ a ][+] барлығы дұрыс

 

[ q ][+]1:1: қандай тәжірибелерді ғылыми жоспарлауымен атайды ?

[ a ] үйлесімді жоспар математикалық негіздеуі

[ a ] үйлесімді тәжірибе математикалық негіздеуі

[ a ] үйлесімді математикалық негіздеу экспертиза

[ a ][+] олардың өткізудің үйлесімді жоспар математикалық негіздеуі

[ a ] олардың өткізудің үйлесімді тәжірибе математикалық негіздеуі

 

[ q ][+]1:1: Кіріс параметрлерлер мынандай атауға ие

[ a ][+] факторлар

[ a ] параметрлер

[ a ] тәжірибелер

[ a ] үн қатулар

[ a ] эндогенов

 

[ q ][+]1:1: Шығатын параметрлерлер мынандай атауға ие.

[ a ] факторлар

[ a ] параметрлер

[ a ] тәжірибелер

[ a ][+] үн қатулар

[ a ] эндогенов

 

[ q ][+]1:1: xi y= (x1, x2, … , xr) факторларымен y үн қату байланысқан басқару функциясы аталады

[ a ] фактордың

[ a ] параметрдің

[ a ] тәжірибенің

[ a ][+] үн қатудың

[ a ] экзогена

 

[ q ][+]1:1: тәжірибенің мақсаты немен сәйкес келеді ?

[ a ][+] үн қату функцияның бағалауымен

[ a ] тәуекел функцияның бағалауымен

[ a ] анықталмаған функцияның бағалауымен

[ a ] анықталмаған тәуекел функцияның бағалауымен

[ a ] параметр функцияның бағалауымен

 

[+]1:1: эксперимент дегеніміз

[ a ] интернолиномиаль

[ a ][+] интерполяцияланған[a] интегральдық

[ a ] полиномиальдық

 

 

q ][+]1:1 тәжірибе нәтижелерінде кейбір басқарылмайтын факторларды шығару үшін оларға беріледі

[ a ][+] орта мағына

[ a ] орта статикалықтар мағына

[ a ] орта істен шығу

[ a ] квадратты орта мағынасы

[ a ] барлығы дұрыс

 

[ q ][+]1:1: Рандомизация деп басқарылмайтын факторлардың қандай ықпалын атайды.

[ a ] тездету

[ a ] кешіктіру.

[ a ][+] орталау

[ a ] максималайды

[ a ] минимизация жасайды

[ q ][+]1:1: тәжірибе жоспарлау қандай мақсаты ма?

[ a ][+] әрбір фактор деңгей анықтамалары

[ a ] деңгей анықтамалары фактор сандары

[ a ] анықтаманың ылди бұрышы

[ a ] қажалу деңгей анықтамалары

[ a ] дұрыс жауаптардың жоқ

 

[ q ][+]1:1: жоспар түрінде тәжірибені құрастырылады

[ a ] конспектілер

[ a ] лекцияның

[ a ][+] кестенің

[ a ] тап осы базаның

[ a ] бағдарламаның

 

[ q ][+]1:1: деңгей факторларды бірліктерде сұраулар қояды :

[ a ] барынша көп мағына бірдей 1

[ a ] ең аз мағына бірдей 1

[ a ] барынша көп мағына бірдей +1

[ a ] ең аз мағына бірдей -1

[ a ][+] барынша көп мағына бірдей +1 және ең аз мағына бірдей –1

 

[ q ][+]1:1: деңгей факторларды формуламен анықталады

[a] максимальное значение равно 1

[a] минимальное значение равно 1

[a] максимальное значение равно +1

[a] минимальное значение равно -1

[a][+] максимальное значение равно +1 и минимальное значение равно –1 

[ q ][+]1:1: сан тәжірибелердің бірдей

[a] хотн=

[a] хотн=

[a] хотн=

[a] хотн=

[a][+] хотн=

[q ][+]1:1: сан жалпы q бірдей

[a][+] mN=mnk

[a] mN=mnk-1

[a] mN=mnk+1

[a] mN=mnk-2

[a] mN=mnk 1

[ q ][+]1:1: сан қайталауларды негізбен шығады

[ a ][+] мүмкін қатенің

[ a ] стандартты қатенің

[ a ] стандарттысыз қатенің

[ a ] мүмкін қателер емес

[ a ] барлық дұрыс емес

 

[ q ][+]2:1: тәжірибелердің кестесінде xi факторларының мағыналары орнына =1 қойылады

[ a ]+1

[ a ]-1

[ a ]+

[ a ]-

[ a ][+] барлық дұрыс

 

[ q ][+]2:1: шарт теңестірулер келеді :

[a]

[a]

[a][+]

[a]

 

[ a ] барлық дұрыс

 

[ q ][+]2:1: егер аппроксимациялаушы функция полиноломды келсе , ол мүмкін мәлімделген оған өзгергіш ауыстыру жолымен.

негізгі функциясы y=Аеkx келтірілген полином z=а01x

Ауыстыру өзгергіштердің

 

[a] z=logz, a0=lnB, a1=k

[a] z=logy, a0=logB, a1=k

[a][+] z=lny, a0=lnA, a1=k

[a] z=lnz, a0=lnA, a1=k

[a] z=lny, a0=logA, a1=k

 

[ q ][+]2:1: егер аппроксимациялаушы функция полиноломды келсе , ол мүмкін мәлімделген оған өзгергіш ауыстыру жолымен

Y негізгі функциясы = Аxk келтірілген полином z=а01u

Ауыстыру өзгергіштердің

[a][+] z=lgy,u=lgx, a0=lnA,a1=k

[a] z=logy,u=lgx, ao=lnA,a1=k

[a] z=lgy,u=log10,a0=lnA,a1=k

[a] z=lgy,u=logx,a0=lnB,a1=k

[a] z=lny,u=lgx,a0=logA,a1=k

 

 

[ q ][+]2:1: егер аппроксимациялаушы функция полиноломды келсе , ол мүмкін мәлімделген оған өзгергіш ауыстыру жолымен

негізгі функциясы y=a0+ келтірілген полиномы y=a0+a1u

Ауыстыру өзгергіштердің

[a] u=

[a] u=

[a] u=

[a][+] u=

[a] u=

 

[ q ][+]2:1: егер аппроксимациялаушы функция полиноломды келсе , ол мүмкін мәлімделген оған өзгергіш ауыстыру жолымен

негізгі функциясы y=a0+ келтірілген полиномы y=a0+a1u

Ауыстыру өзгергіштердің

[a] u=

[a] u=

[a] u=

[a][+] u=

[a] u=

 

[ q ][+]2:1: егер аппроксимациялаушы функция полиноммен келсе , ол мүмкін мәлімделген оған өзгергіш ауыстыру жолымен

негізгі функциясы y=Ae келтірілген полиномы z=a0+a1x+a2x2

Ауыстыру өзгергіштердің

[a][+] z=lgy,a0=lgA- ,a = ,a2=

[a]z=lny,a0=lgA- ,a = ,a2=

[a]z=lgy,a0=lnA- ,a1= ,a2=

[a]z=lgz, a0=lgA- ,a1=

[a]z=lgy,a0=lgA+ ,a1= ,a2=

 

[ q ][+]2:1: егер аппроксимациялаушы функция полиноммен келсе , ол мүмкін мәлімделген оған өзгергіш ауыстыру жолымен

Yнегізгі функциясы y=a0+ … келтірілген полиномы y=

Ауыстыру өзгергіштердің

[a] u=

[a] u=

[a] u=

[a][+] u=

[a] u=

 

[ q ][+]2:1: Егер аппроксимациялаушы функция полиноммен келсе , ол мүмкін мәлімделген оған өзгергіш ауыстыру жолымен

негізгі функциясы y=a0+a1xk+a2x2k+… келтірілген полиномы y=a0+a1u+a2u2+…

Ауыстыру өзгергіштердің

[a] u=

[a] u=

[a] u=

[a] u=

[a][+] u=xk

 

 

[ q ][+]2:1: Егер аппроксимациялаушы функция полиноммен келсе , ол мүмкін мәлімделген оған өзгергіш ауыстыру жолымен

негізгі функциясы y=a0xk+a1xn келтірілген полиномы z=a0+a1u

Ауыстыру өзгергіштердің

[a][+] y=xk, u=yxk+n

[a] y=kx, u=kyx+n

[a] y=xk+1, u=yxk-n

[a] y=xk-1, u=yxk+n

[a] y=xk, u=zxk+n

 

[ q ][+]2:1: Тәжірибелердің сапа оценнойының астына коэффициенттердің анықтық дәреже анықтамасын түсінеміз

[ a ] функция коррекционнойы

[ a ] регресстік функцияның

[ a ] салмақтылық функцияның

[ a ][+] аппроксимациялаушы функцияның

[ a ] лорарифмдік функцияның

 

[ q ][+]2:1: Бағалау дисперсиялар формуламен анықталады

[a][+] Dy=

[a] Dy=

[a] Dy=

[a] Dy=

[a] Dy=

 

[ q ][+]2:1: Бағалауларға арналған сенімді аралықтар ( математикалық күтулердің ) коэффициенттердің тарату есепке ала орнында болады

[ a ] 2- квадрат

[ a ] Фишера

[ a ] нормалы

[ a ] логонормальная

[ a ][+] Стьюдента

 

[ q ][+]2:1: объекті кіруіне қандай әдіс жанында детермированные немесе кездейсоқ сигналдарды береді ме?

[ a ] детерминантын тапқанда

[ a ] енжарда

[ a ][+] белсендіде

[ a ] кездейсоқта

[ a ] кездейсоқсызда

 

[ q ][+]2:1: қандай сигналдардың талдау негізінде объекті параметрлері анықталады ма?

[ a ] кірістердің

[ a ] параметрдіктердің

[ a ] белсенділердің

[ a ] енжарлардың

[ a ][+] шығатындардың

 

[ q ][+]2:1: кіріс және шығатын тап осы теңестіру қандай әдісі қолдануы жанында үлгі параметрлері негізде табылады

[ a ] детерминантын тапқанды

[ a ][+] енжарды

[ a ] белсендіні

[ a ] кездейсоқты

[ a ] кездейсоқсызды

 

[ q ][+]2:1: кіріс және шығатын тап осы объекті қандай жұмыс жасауы жанында үлгі параметрлері негізде табылады

[ a ] алшақ салынғанда

[ a ] тұйықта

[ a ][+] нормалыда

[ a ] нормалысызда

[ a ] кездейсоқта

 

[ q ][+]2:1: қандайларды тәртіптерде теңестіруді іске асыруға болады ма?

[ a ][+] алшақ салынған және тұйықта

[ a ] нормалыда және емес нормалыда

[ a ] кездейсоқта және емес кездейсоқта

[ a ] енжар және белсендіде

[ a ] детерминантын тапқанда және емес детерминантын тапқанда

 

12. Семестр 1. Екінші жарты (Календарлы тақырыптық жоспарға сәйкес)


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!