Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Химико-технологиялық процесстердің теңдеулер жүйесіндегі құрылымының математикалық жазылуыХимико-технологиялық немесе физико-химиялық операторларының құрылымы әлі де айқынырақ анықталмаған, сонын орнына функционалды Ф операторы қолданылады (1.2), жақын шынайы оператор W (1.1) болып келеді.

Кіріс өзгергіштігі бағасы арқылы шығыс өзгергіштігі арқылы функционалды оператор Ф-тің қолдануымен көрсетіледі:

(1.2)

Ф – функционалды оператор, кіріс өзгергіштігі баға кеңістігі шығыс өзгергіштігін көрсетеді; — теңдеулер коэффициенті,физико-химиялық процесстерді суреттейді.

Теңдеулер жүйесінің математикалық суреттелуі (1.2) байланысын тудырады (МО) химико-технологиялық процесстердің (ХТП) бастау және шекаралас шарттар бола алады.Функционалды оператор Ф синтезі үшін жүйелі анализдердің негізі ХТС үшін ХТС функционалдау операторларын теңестіру ФХС, барлық оның құрылымы (иерархияның ең төменгі деңгейінде).

Математикалық процесстердің жазылуы бөлек аппараттардың химиялық өңдірісі теоретикалық немесе эмпирикалық бола алады, сәйкесінше теоретикалық немесе эмпирикалық моделдер болады (сур. 1.4).

Фундаментальді қиыстыру моделі ХТП математикалық жазылуы — бұл қиын интегро-дифферианциальді теңдеу,жан-жақты суреттейтін процесстері, сонымен қатар атомды-молекулярлы деңгейде.

Физико-химиялық блочно-структурлы модельдердің ХТП математикалық жазылуы - бұл модельді «элемен­тарлы» процесстердің жазылуы, сонын негізінде балансты теңдеу жатыр, есепке алудың гидродинамикалық заңдылық қозғалыс фазасы және қарқынды масса көзінің қосылуы, жылу және импульс теңдеулер баланс массасы, жылу және импульс.

Эмпирикалық ықтималды-статистикалық моделі ХТП математикалық жазылуы полиномиальді шығыс өзгергіштігінің тәуелділігі кірістен тәжірибелі мәліметтерді өңдеу.

Математикалық жазылу (МО) теоретикалық моделі химиялық технологиялар процесстер механизмінің білімі негізінде құрылады:Фундаментальді қиыстыру моделі үшін — бұл детальді процесстер механизмінің жазылуы;

 

физико-химиялық блочно-құрылыстардың моделі — процесстердің үлгілерінің жуық суреттелуі үшін, орналасушылар сәнді ұсынуда гидродинамикалықтардың массо-және жылуайырбастау процесстердің, сонымен қатар химиялық айналулардың процесстерінің, бұл жағдайда «элементарлы» процесстер деп аталады .

Нәтижесінде фундаментальді қарқынды моделі үшін теңдеулер жүйесінің үлкен мөлшердегі математикалық суреттеуі шығады және кемірек күрделі жүйе теңдеулері — физико-химиялық блочно-құрылысты үлгілер үшін .

Ереже сияқты, химиялық өндірістердің үлгілеуіне арналған физико-химиялық блочно-құрылысты үлгілер қолданылады, функционал мүмкіншіліктермен дәлдіктерді әбден қанағаттандырады, қажеттінің нақты өндіріс технологиясының схемаларының есеп-қисаптарына арналған. Негізгі «элементарлы» процесстер сур. 1.5 көрсетілген.

Бұл «элементарлы» процесстердің жинағы үшін үш негізгі математикалық суреттеудің түрі шығады.

1. Соңғы теңдеулер жүйесі (СТЖ): сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі (САТЖ) немесе сызықты емес теңдеулер жүйесі (СЕТЖ).

2. Дифференциалды теңдеулердің қарапайым жүйесі (ДТҚЖ).3. Дифференциалды теңдеулер жүйесінің жеке туындысы (ДТЖЖТ).

Шығыс өзгергіштік кірісінен теңдеулер жүйесіне МО (1.2) тәуелділігі үшін алынады, физико-химиялық модельдер үшін қолданылады, біршама шығыс өзгергіштері шешілу қажет. Бұл жағдайда математикалық модельдің түзу есебі шығады, теңдеулер түрі белгілі болғанда МО (оператор Ф) және оның (1.2) коэффициентінің мағынасы . Сол үшін, бұл модельдер физико-химиялық механизмдерінің процесстері ағымымен құрылады, олар экстраполяцияның нақты объектілерінің сыртқы диапазондарының өзгергіштігінің ауысуы үшін қолданылады, олардың зерттелген тексерісі жүрген жер және моделінің коэффициентін анықтау .

Эмпирикалық модельдер үшін математикалық теңдеулердің суреттелу процессі шешуді қажет етпейді. Бұл модельдер үшін тәуелділігі (бұл тәуелділіктің саны векторының өлшеміне тең ) -тан және аппроксимацияның экспериментальды мәліметтері есептері жолымен шешіледі, кері математикалық модельдің есебін шешуде, тәжірибелі мәліметтер арқылы математикалық теңдеудің жазылуы (МО) түрі анықталады (құрылымды идентификация), және олардың коэффициенттерінің мағынасы (параметрлік идентифи­кация). Бұл модельдер, ереже сияқты, физикалық мағынасынан айырылған және диапазонның параметрінің өзгеруі нақты процесстердің әділдігінде, эксперимент қойылған болды. Бұл экстраполяциялық процесстердің тәртібі диапазонның шетінде эмпирикалық модельдердің қолданылуы қажетті емес.

Практикалық жұмыс №3-4.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!