Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Химия - технологиялық процестердің математикалық суреттеуі физикалық - химиялық үлгілер арқасындаХимия - технологиялық процестер әдеттегі ағады қозғалушыларды фазалардың селдерінде ( паро - газды, сұйықталғандардың және - ), гидродинамикалық заңдылықтың қауырсында ­ қайсы мещениялардың химиялық өндірістердің нәтижелілігіне ықпалын жасауды көрсетеді . Химиялық технология аппараттарының контрукциялардың таңдауы көптегенде необхомен байлаулы ­ қойылатын талап гидродинамикалық шарттардың қамтамасыз ету димостьюы процес өткізулері ­ жапалақтардың. Сондықтан теңдеулерінің негізін теңдік теңдеулерді құрастырады үшін ­ зат токтарының ( көпшіліктің ), жылулықтың ( энтальпияның ) және күштің ( қозғалыс сандары ), жазылған - гидродинамикалық заңдылықтардың олардың қозғалыстың.

Жағдай саналған теңдік теңдеулердің мінездемелі ерекшелігімен келеді, не олар айтылулар тиісті қосу, интенсивнос суреттеуші ­ қайнарлардың тисы ( ағындардың ) заттардың, жылулықтың және күштердің, сипаттайтын жылдамдықтың олардың білімнің ( бөлістің ) және шығындаудың ( жұтудың ) селдерде үшін « элементарлықтардың » физикалық - химиялық процестердің — химиялық реакциялардың , массо - тапсырулар, фазалық асулардың және д. т.

Әртүрлі селдерінің гидродинамикалық үлгілері салуға принципшіл болады ­ қиындықтар сырқыра, технологиялық жабдықтау қолданылатын контрукцияларына ең тиістілер . Мына мақсатқа арналған ре физикалық - химиялық үлгілердің құруы жанында ­ селдердің қозғалыс аталатын қиыстырылған гидродинамикалық үлгілері дәл осылай процестердің альныхі қолданылады. Олар ап аймақтарының суреттеулердің қиыстыруы өзімен ұсынады ­ паратов селдердің қозғалыс қарапайым гидродинамикалық үлгілерімен көбірек, чада ­ стности, сана араласу үлгілерінің қиыстырулары, сана ығыстырудың және диффузиялық үлгі однопараметрическойы. Негізгі ерекшелік бұларды үлгілерді томға түзеледі , не олар параметрлердің ең аз санын асырайды :• Сана араласу үлгісі — объём;

• Сана үлгі ығыстырудың - объём және ұзындықты;

• Однопараметрическая диффузиялық үлгі — объём , ұзындықты және бойлай араластыру коэффициенті.

Химия - технологиялық процестер ауыспалылықпен әдеттегі қосады емес ­ сұйықтық қайсы заттық селдерінің , газдың ( екі ) немесе - кішкентай бөлшектердің . Бір фазалы селдер бола алады , е . т . біреу фаза бөлшектерден тұруы тұтас ( сұйықтық мысалы ), қайсылар орналасады - - аппараттың, және көп фазалылармен ( сонымен қатар , екі фазалылармен ), қашан процес әрекеттестік шарттарында жүреді емес ­ қаншалардың фазалардың, мысалы, газ — сұйықтық, сұйықтық — - зат, газ — - зат және д . т . теңдеулердің негізін осыған орай ХТП математикалық суреттеулері селдердің қозғалыс теңдік теңдеулері құрастырады.

Нақты селдердің гидродинамика теңдеулері әдеттегі өте күрделі ( мысалы , Навье - Стокса теңдеулері ) және жалпы түрде жиі жазылған бола алмайды ( мысалы , көп фазалы селдердің артынан жоқ болу артынан усломен шектес тапсырма мүмкіншіліктері ­ фазалардың бөлім - бет вийы ). тәжірибеліде сондықтан құрам ­ математикалық суреттеулердің лениисі әдеттегі қолданады - ( сәнділер ) ұсынудың бөлек фазалардың қозғалушы селдерінің құрылымы туралы — гидродинамичес ­ сана араласу үлгі киесі , сана ығыстырудың және диффузиялық үлгісі .Селдердің аймақтарына арналған , бұлармен - үлгілермен суреттелетіндердің , сәйкестікте гидродинамика теңдік теңдеулері құрастырылады сурет .2.1. Бөлек жалпы оқиғада гидродинамика теңдік теңдеулері жазып алу үшін

• масса;

• Заттардың ( компоненттердің ) көп құрамды қоспаның ;

• Жылулықтың ( энтальпияның );

• Күштің

Және таратады қозғалушы жүйені бәрін - толықты - және созып ( сана ығыстыру үлгісіне арналған және диффузиялық параметрлік ­ бөл ).

Көпшілік селі астында көп құрамды қоспа жалпы көпшілігін , протеканы түсінеді ­ қаралатын жүйеге уақыттардың бірлігіне жетеді . Көпшілік сел өлшеу бірлігі , мысалы ,[ кг | сағат ] немесе [ кг | кесті ].

Рис. 2.1. Общий принцип составления балансовых уравнений для идеальных гидродинамических моделей движущихся потоков фаз

Зат селі ( компонентті ) көпшілік селінің шағылыстырамыз жеке келеді . Көпшілігіне тек қана термин жатады ­ i - го компонентті . сел өлшеу бірлігі ­ ( компонентті), мысалы ,[ i - го күйелерінің қоспа компоненттісі | сағат ] немесе [ i - го күйелерінің қоспа компоненттісі | кесті ]. заң анықтамасынан көпшілік сақтаулары ереді , не жүйе ішінде компоненттердің селдердің сомасы көпшілік селіне бірдей .

сурет .2.2. Объекті шоғыралған параметрлермен

Жылулық сел немесе энтальпияның жүйе энергетикалық мінездемесімен инженерлердің - келеді . Мына термин астында түсетінге түсінеді ( апарылатын ) уақыттардың бірлігіне ( ) жүйені ( жүйенің ) жылулық саны ( энтальпияның ), - стандарттыға түзеле ­ жылулық сел өлшеу бірлік . немесе энталь ­ пии , мысалы ,[ ккал | сағат ] немесе [ ккал | кесті ].

Күш селі ( қозғалыс сандары ) характеризу ­ ется мағынамен әкелгенді ( апарылатынды ) вре бірлігіне ­ мени ( ) күш жүйесіне . Бірлік оның өлшеудің , мысалы ,[ | сағат 2] немесе [ | 2]. кесті

Белгілеп қоюға ереді, не теңдеудің күш баланстық жеткілікті сирек жанында қолданылады. Мынау байлаулы анамен, не олар репроцедураны маңызды күрделендіреді ­ МО теңдеулерінің жүйелердің шениясы, сол уақытта қосымша хабар , ­ мамырдың қолдануда олардың жанында, ереже сияқты, сонша маңызды емес. Теңдеу мына негізінде күш балансовы бұдан былай емес .

Практикалық жұмыс №2


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!